Se hva som skjer når brannmennene tenner på elbilen

Christian Mørdre

Her setter brannmannskapet fyr på elbilen. Det brant til dagen etter, med kraftig og giftig røyk.

2017031412270020170426164659

Sjekk bildeserien og se hvordan en elbil brenner intenst og langvarig, og er omtrent umulig å slukke. Det utgjør en ny utfordring for brann- og redningspersonell. En elbilbrann er fortsatt sjelden, men skadepotensialet er stort.

– Hadde denne bilen stått parkert i en garasjekjeller, så kunne det truet hele bygningen, påpeker Johny Guldager i Infratek Elsikkerhet.

Forskere fastslår: Brannkonstabler får kreft langt oftere enn folk flest

Brenner til batteriet er tomt

En mandag morgen henger en Nissan Leaf i ei bygningskran 22 meter over bakken ved brannstasjonen i Moss, klar for å bli krasjet i et brutalt møte med en stålbeholder på bakken. Ansatte ved Moss interkommunale brannvesen (MIB) vil vite mer om hvordan elbiler brenner og hvordan de da best kan gjøre jobben sin. Utfordringene ved redningsarbeid med opptil 900 volt i bilgulvet, er mange.

For litt over et år siden fikk brann- og redningspersonell ved MIB seg en støkk; da de skulle taue en elbil vekk fra toglinja etter at den hadde kollidert med toget ved Råde stasjon, tok den fyr. Det ble alt annet enn en vanlig brannhendelse – det brant intenst og heftig helt til det store lithiumbatteriet var tomt.

Brannmann: – Jeg fikk kreft av røyk og sot

Tar sjelden fyr

Denne mandagen skal de krasje og tenne på elbilen selv. Anledningen er fagdag i regi av Østfold brannbefalslag. Leafen treffer en rund stålbeholder på bakken i 70 kilometer i timen. Den iscenesatte kollisjonen er realistisk.

– Her er batteripakka, viser overbrannmester Roy Kristensen. Til tross for en enorm bulk tvers gjennom der døra og baksetet en gang var, og langt inn i selve batteripakka, så startet ingen brann. Brannmannskapene måtte tenne på selv.

Det er nemlig sjelden at en elbil tar fyr, det har vært færre enn ti tilfeller i Norge, men når det brenner så brenner det. Da er gode råd dyre, og både eksperter og brann- og redningspersonell jobber med å kartlegge hva rådene bør være.

Ved jernbanesporet i Råde kom elbilbrannen overraskende. Da mannskapet fra MIB skulle rydde opp etter kollisjonen, skapte bevegelsene av tauinga kortslutning og en lysbue som antente det meste av vraket på sekunder. Den hissige brannen pågikk til batteripakka var tom. Hver gang mannskapet klarte å kvele flammene, blusset de opp igjen.

Fagforbundet fornøyd med ny særavtale for brann- og redningspersonell

Kan få det veldig travelt

– Det første vi må kartlegge på et ulykkessted der en elbil er involvert, er om batteripakka er skadet. Er den ødelagt, er det også risiko for brann, forklarer branninspektør Tore Fredriksen.

Normalt blir avgjørelsen om å skjære opp en bil og frigjøre fastklemte passasjerer gjort etter en medisinsk vurdering. Haster det, gjennomføres hurtigfrigjøring ved å kutte gulvkanaler og taket mens bilen trekkes fra hverandre via kjettinger mellom brannbilene. En slik operasjon er uaktuell på elbiler. Der er det kun mulig å klippe taket og et stykke ned på dørene.

– Ved skade på batteripakka kan det tenkes at frigjøring via taket må settes i gang umiddelbart som fast rutine. Skulle en brann starte så har vi ikke mange sekundene til rådighet, påpeker Fredriksen.

En annen utfordring er elbiler med smartnøkler. Nøkkelen sender signal til bilen bare den er i nærheten. og dermed er det fare for at motoren starter.

– Vi kan risikere at bilen starter og kjører i vei mens vi holder på. Et forslag er å lokalisere nøkkelen og hive den minst 30 meter fra ulykkesstedet, forteller avdelingsleder for beredskap, Christian Mørdre.

Ny brannutdaning blir lagt til Nord-Norge

Kommer kraftigere saker

Ulike elbiler med ulike løsninger kan også skape hodebry. Det er fortsatt langt fra alt som er standardisert mellom de forskjellige elbilprodusentene; hovedbrytere er plassert på forskjellige steder, batteripakkene er bygd opp og plassert forskjellig og merking av kabler kan være forskjellig.

Når brannmannskap kommer til et ulykkessted vil de fleste alarmsentraler kunne gi dem detaljerte beskrivelser ut ifra registreringsnummer, men en standardisering av sikkerhetsdetaljer ville gjort jobben enklere for redningspersonellet.

Og mens brannpersonell, produsenter og eksperter samler kunnskap om elbiler, kommer nye utfordringer. For nå er de virkelig store batteripakkene på vei. Dagens elbiler er ikke rare greiene sammenlignet med batteripakkene som tungtransport og ferger blir forsynt med.

– Dessuten er dagens elbiler nye og velholdte. Dette kan forekomme oftere når bilene har gått på veien noen år, påpeker Tore Fredriksen.

– Tenk sikkerhet i nye bygninger

– Denne brannen ville gitt enorme konsekvenser
i en garasjekjeller, påpeker Johny Guldager i Infratek Elsikkerhet.

Guldager deltok på fagdagen til Østfold brannbefalslag. Han er opptatt av at det tenkes mer sikkerhet i nye bygninger som skal ha elbilparkering i kjelleren eller i nærheten av bygnigner. Plassering, ladestasjoner og belastning på strømnettet må tas hensyn til.

– Men det er ingen grunn til dommedagsprofeti. Elbilbrann er ikke et utbredt problem. Så langt har vi hatt færre enn ti branner i Norge, understreker Guldager.

Elbilen som brannpersonellet satte fyr på, vitner imidlertid om et stort skadepotensial dersom elbilen først brenner. Brannstasjonen i Moss, der øvelsen fant sted, ligger fire kilometer utafor sentrum. Like fullt fikk de fleste i Moss sentrum med seg brannen. Den var synlig lang vei.

– Hadde bilen stått parkert i en garasjekjeller, så kunne det truet hele bygningen. I dag er det krav til minst 20 prosent elbil-plasser i nybygg, men ingen krav til plassering, beskriver Guldager.

Han legger til at den største risikofaktoren verken er bilbrann eller utfordringene til redningspersonellet, men lading uten hensyn til kapasiteten på strømnettet.

– Faren for brann på grunn av overbelastning av enkeltkurser eller strømnettet i privatboliger er den helt klart største risikoen, påpeker Guldager.

Elbil og
utfordringer

• Kutting og frigjøring krever kjapp og detaljert informasjon om de respektive modellene.

• Elbiler brenner sjelden, men når de først gjør det, er brannen intens og med store mengder giftig røyk. Risikoen for brann kan gjøre det nødvendig å frigjøre fastklemte passasjerer umiddelbart.

• Frigjøring av fastklemt passasjer: Hurtigfrigjøring med trekk og kutting av gulvkanalene er uaktuelt. Adkomst må gjøres gjennom taket.

Hva kan du gjøre

• Brenner en elbil så er det lite du kan gjøre utover å komme deg vekk, og eventuelt få andre vekk fra bilen.

• Den største risikofaktoren med elbiler er ikke bilbrann, men lading. Sørg for egen krets til ladingen eller helst ladestasjon. Egen ladestasjon er påbudt ved lading på 16 ampère eller mer.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy