Ni av ti velgere vil begrense kommersielle selskapers mulighet til å hente privat profitt fra barnehager, barnevern, skole, sykehus og eldreomsorg.

Siv Jensen: Sju departementer vurderer lovendringer om velferdsprofitt

SJEF: Finansminister Siv Jensen har overordnet ansvar for å koordinere oppfølgingen av stortingsvedtak om profitt på velferdstjenester.

SJEF: Finansminister Siv Jensen har overordnet ansvar for å koordinere oppfølgingen av stortingsvedtak om profitt på velferdstjenester.

Berit Roald/SCANPIX

Finansdepartementet har ansvaret for å koordinere oppfølgingen av stortingsvedtak om profitt på velferdstjenester.

2016112412240020161130101552

yngvil@lomedia.no

Disse sju departementene vurderer nå behov for endringer i regelverket på sine områder når det gjelder offentlige midler til kjøp av velferdstjenester: Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Finansdepartementet, opplyser finansminister Siv Jensen i et brev til stortingsrepresentant Kirsti Bergstø (SV).

For sju måneder siden vedtok Stortinget at regjeringen skal foreslå lovendringer og lovpresiseringer for å sikre at skattepenger som går til å kjøpe velferdstjenester fra private, faktisk går til velferd og ikke noe annet.

Finansdepartementet fikk ansvar for å koordinere oppfølgingen av vedtaket. Så hørte ikke Stortinget noe mer. For to uker siden spurte stortingsrepresentant Kirsti Bergstø (SV) finansminister Siv Jensen hva slags arbeid regjeringen faktisk har satt i gang, hvilke departement som er involvert og hva slags type sak det er tenkt at regjeringen skal legge fram for Stortinget.

«For å besvare den delen av anmodningsvedtaket som omhandler offentlige midler til kjøp av velferdstjenester, innhenter departementet faglige vurderinger fra de departementer som er særlig berørt», skriver finansminister Siv Jensen i sitt svar til Kirsti Bergstø 22. november.

«Jeg vil vurdere nærmere i hvilken form det vil være mest hensiktsmessig å presentere saken», skriver Jensen videre.

Hun skriver regjeringen «tar sikte på å følge opp vedtaket i forbindelse med statsbudsjettet for 2018».

– Hun unngår å svare

Marius Nyheim Kristoffersen/SV

Slik reagerer Kirsti Bergstø på svaret fra finansministeren:

– Her ser vi en finansminister som unngår å svare på spørsmål. Stortinget har vedtatt at dette skal utredes. Siv Jensens svarer med å liste opp en masse departement, uten å si noe som helst om hva de driver med. Nå må Siv Jensen å gjøre det Stortinget har bedt om før hun skal gå av neste høst.

– For Siv Jensen er viljen til å beskytte velferdsprofitørene mye større enn viljen til å gjøre den jobben hun er bedt om. Men når Stortinget har vedtatt utredning om hvordan profitt i velferden kan bekjempes, så må finansministeren bare levere. Uansett hvor misfornøyd hun er, mener Bergstø.

– Regjeringen har begynt arbeidet

Statssekretær i Finansdepartementet Paal Bjørnestad (Frp) sier regjeringen har begynt arbeidet med å følge opp anmodningsvedtaket fra Stortinget.

– De berørte departementer er bedt om å vurdere behovet for endringer i regelverk på eget område, skriver Bjørnestad i en epost til FriFagbevegelse.

– Finansdepartementet vurderer selv den delen av vedtaket som omhandler uønsket skattetilpasning. Det er lagt opp til en prosess for arbeidet med sikte på oppfølging av vedtaket i forbindelse med statsbudsjettet for 2018, skriver han.

FriFagbevegelse spurte også politisk ledelse i Finansdepartementet om hvor høyt de prioriterer anmodningsvedtaket fra Stortinget. Det svarte de ikke på.

• Det private sykehjemmet kutter lønna med 50.000 kroner

• Hjelpepleiere taper hundretusener i pensjon

Dette er saken:

Våren 2015 foreslo SV å etablere et utvalg for å utrede omfanget av profitt fra offentlig finansierte velferdstjenester.

Partiet ville at utvalget skulle se på hvordan det kan innføres forbud mot profitt fra velferden som betales med skattepenger.

12. april 2016: Finanskomiteen på Stortinget behandlet saken.

SV fikk med seg KrF i tillegg til SP og Ap og vedtok å be Stortinget forslaget om et utredningsutvalg.

28. april 2016: Forslaget ble nedstemt i Stortinget. Et vagere forslag fra Høyre, Frp og Venstre ble enstemmig vedtatt.

Høsten 2016: Regjeringen tar sikte på å følge opp vedtaket i forbindelse med budsjettproposisjon for 2018.

Disse sju departementene vurderer nå behov for endringer i regelverket på sine områder når det gjelder offentlige midler til kjøp av velferdstjenester: Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Finansdepartementet.

Kilder: FriFagbevegelse og Stortinget.

Ni av ti vil begrense velferdsprofitten

• Ipsos gjennomførte i februar i år en meningsmåling for Manifest Tankesmie. Den viste at:

• 88 prosent av velgerne som har tatt standpunkt vil begrense kommersielle selskapers mulighet til å hente privat profitt fra barnehager, barnevern, skole, sykehus og eldreomsorg.

• Bare 12 prosent av de som har tatt standpunkt sier seg enige i at «de kommersielle aktørene bør selv bestemme hvor mye profitt de henter ut».

• 11 prosent svarer «vet ikke».

Kilde: Manifest Tankesmie

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy