700 berørt av omstilling:

Skatteetaten foreslår å fjerne 54 av 107 skattekontorer

– Vi syns vi kunne ha beholdt flere kontor, sier NTL Skatt-leder Ingrid Sølberg.

2016060108520020160603083954

anders@lomedia.no may.berg@lomedia.no

Skatteetaten leverer i dag forslag til ny kontorstruktur til Finansdepartementet. Det foreslås færre og større enheter hvor dagens 107 kontorer slås sammen til 53.

NTL Skatt syns skattedirektøren har tatt for hardt i.

– Vi syns vi kunne beholdt noen flere. Særlig der det blir store geografiske avstander, sier leder Ingrid Sølberg i NTL Skatt.

Ingrid Sølberg i NTL Skat

Ingrid Sølberg i NTL Skat

Tri Nguyen Dinh

Reisevei

I utredningsarbeidet har etaten vurdert hvor lang reiseveien blir for de ansatte osm er berørt av den mulige sammenslåingen. Sølberg tror det blir for langt å pendle for en del.

– Jeg tror nok noen velger ikke å flytte for å beholde en jobb i Skatteetaten. Vi vet lite om det enda, men reiseveien blir nok så lang for noen at det er flytting som må til. Da spørs det om det er mulig å få en ny jobb der de bor, eller om de velger å flytte for å få beholde jobben. Mange av de berørte stedene har et ganske dårlig arbeidsmarked akkurat nå, sier Sølberg.

Hun synes drøftingene med etaten har vært reelle, og at de har fått bevart flere kontor enn de 40 skattedirektøren egentlig mener er tilstrekkelig.

Usikker på prosessen

Sølberg er nå spent på hvordan forslaget blir behandlet videre. Det er ikke lagt opp til at saken skal behandles politisk i Stortinget.

– Vi har ønsket å få så mange politikere på banen, at saken kommer opp i Stortinget. Men det vet vi ikke, sier Sølberg.

Om vedtaket blir som foreslått, stenger kontorene for publikum 1. juni neste år. De ansatte får bedre tid på seg, men innen siste halvdel av 2019 skal de ha blitt flytta til sine nye kontorer.

700 arbeidstakere i Skatteetaten berørt av omstilling

– Større fagmiljø

Skattedirektør Hans Christian Holte mener forslaget er riktig for framtida til etaten.

– Vi ser at fysisk tilstedeværelse i dag er mindre påkrevet for vår informasjon, veiledning og kontroll av skattytere. Ved å slå sammen skattekontor, får Skatteetaten større fagmiljø som er bedre skodd til å løse skatteutfordringene i samfunnet, sier skattedirektør Hans Christian Holte i en pressemelding.

Mats Johannesen

Gradvis flytting

564 ansatte ved 54 kontor får nytt tjenestested, i henhold til Skatteetatens forslag. De fleste av dem flyttes til nærmeste kontor som skal videreføres. Skatteetaten foreslår at kontorstedene som skal avvikles, stenges for publikum om ett år, 1. juni 2017. Dernest foreslår Skatteetaten at ansatte og oppgaver flyttes gradvis til nytt tjenestested. Forutsatt at beslutningen om ny kontorstruktur tas i år, tar man sikte på at alle ansatte og oppgaver skal være flyttet innen utgangen av 2019.

For ansatte som må ukependle eller flytte for å følge jobben til nytt tjenestested, vil Skatteetaten forskyve flyttingen av kontor til 2019. "Etaten mener at dette vil gi disse ansatte tilstrekkelig tid til å innrette seg,"heter det i rapporten.

Ifølge planen skal 14 kontor legges ned i løpet av andre halvår 2017, 13 kontor i løpet av 2018 og 23 innen utgangen av 2019.

Rapporten viser at 261 ansatte får mer enn en times reisevei med offentlig kommunikasjon til nytt arbeidssted.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy