Sluttvederlaget spises opp av Erna og Sivs nye regler

Slik skattlegger Siv sluttpakker til eldre arbeidsløse: Staten tar to av tre kroner

ENDRET REGLENE: Av et  sluttvederlag på 80.000 kroner, forsvinner 55.000 tilbake i statskassen etter at Siv Jensen og regjeringen endret reglene.

ENDRET REGLENE: Av et sluttvederlag på 80.000 kroner, forsvinner 55.000 tilbake i statskassen etter at Siv Jensen og regjeringen endret reglene.

Ole Palmstrøm

1,5 milliarder kroner står på fond som en håndstrekning til eldre arbeidstakere som uforutsett mister jobben. To av tre kroner havner i statskassa.

2017083108241620170831082359

helge@lomedia.no

Ordningen med sluttvederlag skal hjelpe folk som må forlate jobben før pensjonsalder, på grunn av nedbemanning, nedleggelse eller sykdom.

På det meste utbetales det 80.000 kroner i sluttvederlag til hver mottaker.

Regjeringen har endret reglene, slik at det aller meste nå forsvinner i skatt.

Fra 2015 går mellom 25.000 og 30.000 kroner bort i skatt. Og rundt 30.000 kan bli avkortet mot andre ytelser hos Nav.

Av et sluttvederlag på 80.000 sitter dermed de som mister jobben igjen med 25.000 kroner.

Utregningen baserer seg på prosentsats for biarbeidsgiver, og opplysninger fra arbeids- og sosialdepartementet som oppgir at en regelendring som hindrer avkorting vil gi 50 millioner kroner mer i trygdeutgifter.

• Følg oss på Facebook

Få nyhetsbrevet vårt

Vil gjeninnføre

Arbeiderpartiets arbeidspolitiske talsperson, Dag Terje Andersen, er klar i sin dom.

– Arbeiderpartiet vil gjeninnføre skattefritaket på sluttvederlag, sier han til LO-Aktuelt.

– Dette er et av mange kuttene dagens regjering har gjennomført som øker forskjellene mellom folk. Det er nok et eksempel på regjeringens usosiale politikk, legger han til.

Disse ti grafene viser Forskjells-Norge

Sluttvederlagsordningen er et resultat av trepartssamarbeidet, og tariffoppgjøret i 1966. Det er et spleiselag mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, der skattefritaket var statens bidrag.

Det ble det slutt på under budsjettbehandlingen i 2015. Da sørget regjeringen fra Høyre og FrP med støtte fra samarbeidspartiene for at engangsbeløpet skulle beskattes på vanlig måte, som bi-inntekt.

Slik skattlegger Siv kjøregodtgjørelsen

Avkortning

I etterkant dukket det imidlertid opp et problem. Som en direkte konsekvens av at det regnes som inntekt, er det nemlig i strid med lovens ordlyd å unngå avkortning mot trygdeytelser.

– En endring av reglene for avkortning av trygdeytelsene forutsetter derfor at det vedtas nødvendige lov- og forskriftsendringer som spesifikt unntar det aktuelle sluttvederlaget, svarte arbeidsminister Anniken Hauglie (H) på et skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen.

I desember 2016 vedtok Stortinget likevel at Nav-ytelser ikke skal avkortes mot sluttvederlag. Da uttalte parlamentarisk leder i Kristelig Folkeparti, Hans Olav Syversen, at «nå blir det opp til regjeringen å følge opp Stortingets vedtak».

Mer enn åtte måneder, behandling av revidert budsjett og et skriftlig spørsmål senere, har regjeringen ikke gjort noe med dette vedtaket.

– Å reversere konsekvensene som skatteendringen har hatt for avkortingsreglene, men beholde fordelen, som er at sluttvederlaget gir opptjening av rettigheter og høyere stønadsnivå, vil gi økte kostnader på trygdebudsjettet. På usikkert grunnlag har arbeids- og sosialdepartementet anslått at helårseffekten for 2017 er om lag 50 millioner kroner, sier statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, Christl Kvam (H) til LO-Aktuelt.

– I forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2017 ble det ikke satt av midler til slike regelverksendringer. Regjeringen kommer med sin vurdering av Stortingets anmodningsvedtak i budsjettet for 2018, legger hun til.

Senest i juni ba de borgerlige partiene på Stortinget finansminister Siv Jensen om å rydde opp.

1,5 milliarder

Ordningen er likevel i full drift. I 2016 var det rundt 1500 personer som fikk innvilget sluttvederlag. De hadde mistet jobben på grunn av nedbemanning, sykdom eller andre årsaker. Blant annet medfører dette også at de mister opptjent Avtalefestet Pensjon (AFP).

Ytelsen starter på 20.000 kroner ved 50 års alder og stiger gradvis til 80.000 ved AFP-alder, før den faller fram mot fylte 66 år. Minst 30 prosent går til staten i form av skatt. Resten blir altså avkortet ved utbetaling av dagpenger eller trygd.

Siv Jensen følger ikke opp Stortingets beskjed om skattefritak for eldre arbeidsløse. Nå raser LO

Stortinget reddet sluttvederlagsordningen, men Svenn Erik (60) venter fremdeles

Sluttvederlag-smell for Erna og Siv

Ministeren må svare om sluttvederlagsordningen som rammet Svenn Erik hardt

Dette er sluttvederlagsordningen

• Sluttvederlag gis til arbeidstakere som ufrivillig må slutte i arbeid, helt eller delvis, på grunn av sykdom, konkurs eller nedbemanning.

• Arbeidstakeren må ha fylt 50 år, men ikke 67 år ved beregnet sluttdato. I tillegg følger flere underkriterier.

• Rett på AFP? Da får du ikke sluttvederlag.

• Er en del av tariffavtalen som en avtale mellom LO og NHO, hvor bedriftene betaler inn en premie til sluttvederlagsfondet.

• Størrelsen varierer fra 20-80.000 kroner etter søkerens alder ved sluttdato.

• I fjor ble det innvilget 1374 sluttvederlagssøknader

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy