Slik vil Fagforbundet innfri Postkoms krav til sammenslåing

GODT FORNØYD: Postkom-leder Odd Christian Øverland mener forhandlingsresultatet fra samtalene med Fagforbundet er en god og fremtidsrettet løsning for forbundet.

GODT FORNØYD: Postkom-leder Odd Christian Øverland mener forhandlingsresultatet fra samtalene med Fagforbundet er en god og fremtidsrettet løsning for forbundet.

Morten Hansen

Postkoms forbundsstyre har gått inn for sammenslåing med Fagforbundet. Nå forteller forbundet om forhandlingsresultatet.

2019022110020820190410203756

kai.hovden@lomedia.no

– Fagforbundet har i all hovedsak innfridd de kravene Postkom har stilt. Det er dette som danner grunnlag for forbundsstyrets innstilling til landsstyret, sier forbundsleder Odd Christian Øverland.

To års diskusjoner i medlemsmøter, på tillitsvalgtkonferanser, via medlemsundersøkelser og i forbundets styrende organer ligger bak de elleve kravene som ble stilt til de aktuelle forbundene.

Ifølge Postkom har Fagforbundet innfridd på en svært god måte.

Postkoms forbundsstyre anbefaler sammenslåing med Fagforbundet

Slik kan det bli, om Postkom slås sammen med Fagforbundet:

1. Kretsene blir fagforeninger

Samtlige av Postkoms kretser opprettholdes, dersom medlemmene velger å gå inn i Fagforbundet. Disse blir til egne juridiske enheter og går over til å bli fagforeninger.

– Finansieringen blir slik den er i dag, forteller Øverland.

Sentralt opprettes det et bedriftsutvalg som kan sammenliknes med dagens forbundsstyre, og en representant fra Postkom er garantert plass i Fagforbundets toppledelse i tråd med kravene.

2. Trapper opp kontingenten

Et sentralt krav fra medlemmene har vært å beholde dagens kontingentnivå. Dette er langt på vei innfridd av Fagforbundet, men en trinnvis opptrapping vil man måtte være med på.

– Vi får inntil seks år på oss til en trinnvis opptrapping av kontingenten fra våre 1,2 prosent i dag til 1,45 prosent av bruttolønn. Det vil føre til en økning på mellom tre og 13 kroner per måned per år i perioden, forklarer Øverland.

Han legger til at Fagforbundet har et noe lavere kontingenttak enn hva Postkom har.

Forbundene er enige om at Postkoms forsikringsordninger kan videreføres, og at alle forsikringspremier betales i tillegg til medlemskontingenten – slik medlemmene i Postkom gjør i dag.

– For en forsikringspakke tilnærmet lik vår pakke én er premien 121 kroner per måned. Det er 17 kroner mindre enn i Postkom, men uten Arbeidsulykkeforsikring, forteller Øverland.

3. Forrang på hytter og leiligheter

Mange Postkom-medlemmer har vært opptatt av hva som skjer med forbundets hytter og leiligheter ved en forbundssammenslåing. I forhandlingsresultatet ivaretas dette.

– Våre medlemmer gis forrang til å leie hytter og leiligheter frem til 2025, opplyser Øverland.

Som følge av fallende medlemstall har Postkom allerede i dag behov for å spre kostnadene til feriehjemsordningen dersom forbundet skal kunne opprettholde den på dagens nivå.

– Medlemstallet vil fortsette å synke, noe som også vil spille direkte inn på hvor mange som skal bidra til å holde feriehjemmene våre ved like. Det vil derfor være en styrke å kunne dele disse kostnadene på flere, mener Øverland.

Etter 2025 skal man avklare hvordan videre utleiepraksis skal være.

4. Tillitsvalgte møter arbeidsgiver

Det har vært viktig for Postkom at det er forbundets egne tillitsvalgte som møter arbeidsgiver i drøftinger og forhandlinger. Dette punktet er også innfridd av Fagforbundet.

– Både ansatte og tillitsvalgte tilbys ansettelse eller tillitsverv i Fagforbundet dersom vi får et positivt utfall av en uravstemning om sammenslåing, forsikrer Øverland.

De sentrale tillitsvalgtes permisjon fra jobb i Posten videreføres, slik at de fortsatt kan representere Postkoms medlemmer i drøftinger og forhandlinger med konsern- og divisjonsledelsen.

– Tillitsvalgte i kretsene beholder sine verv i den nye organiseringen, og sammenslåingen påvirker ikke deres ansettelsesforhold i Posten, sier Øverland.

5. Kurs og Posthornet

Mange har uttrykt et sterkt ønske om at Posthornet skal videreføres som Postkom-medlemmenes fagblad, noe Fagforbundet har akseptert.

– Fagforbundet har også en betydelig kurs- og opplæringsvirksomhet rettet mot de tillitsvalgte. Kurs knyttet til avtaleverket opprettholdes på dagens nivå eller høyere, og Postkoms stipendordninger videreføres, forteller Øverland.

Behandles i landsstyret

Allerede 27. februar skal Postkoms landsstyre ta stilling til forhandlingsresultatet. Utfallet av dette møte vil avgjøre om det blir uravstemning.

– Dersom landsstyret støtter forbundsstyrets innstilling, går forslaget til uravstemning som avholdes mellom 23. april og 3. mai, forklarer Øverland.

– Dette vil bli en god og fremtidsrettet løsning for Postkom. Det vil gi oss økt gjennomslagskraft, og vi vil kunne støtte oss på resurser vi ellers ikke ville hatt, slår Øverland fast.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy