Slik vil LO og NHO gjøre Norge grønt

FELLES INNSPILL: NHO-direktør Kristin Skogen Lund og 2. nestleder i LO, Hans-Christian Gabrielsen, leverte i dag sine innspill til hvordan Norge skal bli et lavutslippssamfunn og samtidig sikre vekst og arbeidsplasser.

FELLES INNSPILL: NHO-direktør Kristin Skogen Lund og 2. nestleder i LO, Hans-Christian Gabrielsen, leverte i dag sine innspill til hvordan Norge skal bli et lavutslippssamfunn og samtidig sikre vekst og arbeidsplasser.

Jan-Erik Østlie

LO og NHO går sammen om å kreve 11 milliarder kroner årlig i økte bevilgninger for å gjøre Norge til et lavutslippssamfunn.

2015092115011120150924085512

Denne satsingen må skape flere arbeidsplasser enn den bidrar til å redusere.

Hans Christian Gabrielsen

ragnhild@lomedia.no

– Da jeg var yngre, var klimamål noe som ble diskutert rundt leirbål. I dag diskuteres det rundt styrebordene, sa statsminister Erna Solberg da hun innledet LO og NHOs felles konferanse i Folkets hus i Oslo mandag.

Og det er ikke småtteri arbeidslivets tungvektere krever av regjeringen. For å sette fart i det grønne skiftet foreslår LO og NHO at de årlige bevilgningene til teknologiutvikling og stimulering av klimavennlige løsninger økes med 11 milliarder kroner fra dagens nivå fram til 2030. Det vil gi en satsing godt over det dobbelte av det regjeringen i dag bevilger.

Alt i alt ønsker partene økte bevilgninger på mellom 80 og 100 milliarder kroner de neste 15 årene.

– Summene kan virke store, men dette er kostnader som samtidig kan bli investeringer i framtidig næringsliv, understreket NHO-direktør Kristin Skogen Lund på konferansen.

LO og NHO krever taktskifte

Også 2. nestleder i LO, Hans-Christian Gabrielsen, påpekte nødvendigheten av et politisk taktskifte på klimaområdet.

– Skal vi klare å løse de utfordringene vi står overfor når det gjelder å utvikle ny teknologi og ny infrastruktur, så kan man ikke forvente at næringslivet skal bære de utgiftene alene. Da må staten bidra, sa Gabrielsen til LO-Aktuelt.

Han roser regjeringen for å ville styrke både Klimafondet og Miljøteknologiordningen i statsbudsjettet for neste år, men understreker at det fortsatt er langt igjen til målet.

– Realiseringen av lavutslippssamfunnet vil kreve betydelig økt innsats i årene som kommer. Og den mest miljøvennlige teknologien er ikke nødvendigvis den mest bedriftsøkonomiske lønnsomme. Derfor er det politikkens ansvar å gjøre det mulig, sier han.

Både NHO-direktøren og LO-nestlederen understreket at nettopp trepartssamarbeidet i norsk arbeidsliv gir oss gode forutsetninger for å lykkes med omstillingen.

– Det blir vår store oppgave å forankre dette, og skape tryggheten, men også omstillingsvilligheten som er nødvendig på veien mot lavutslippssamfunnet, sa Gabrielsen.

Etterlyser bedre samordning

LO og NHO foreslår at mesteparten av de økte bevilgningene skal rettes inn mot sektorer som i dag ikke er omfattet av EUs kvotemarked, som transport- og byggsektoren. De ser for seg 5 milliarder til teknologiutvikling og 6 milliarder til markedsstimulering – altså insentiver som skal gjøre at ny teknologi raskt blir tatt i bruk. Her vil bevisst bruk av offentlige innkjøp være et viktig virkemiddel, fastslår organisasjonene.

Samtidig etterlyser de en sterkere samordning av virkemidlene i klimapolitikken, både når det gjelder departementenes arbeid og når det gjelder støtteordninger. I dag finnes flere ulike organer hvor en kan søke om støtte til klimatiltak og -prosjekter, som Enova, Gassnova og Innovasjon Norge. LO og NHO ønsker imidlertid at det opprettes en felles miljøportal som gjør det enklere og mer oversiktlig å søke.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy