LO-kongressen 2017

Slik vil Støre løse EØS-floka

Ap-leder Jonas Gahr Støre på LO-kongressen.

Ap-leder Jonas Gahr Støre på LO-kongressen.

Tri Nguyen Dinh

Arbeiderpartiet vil gi arbeidstakernes rettigheter like høy juridisk status som allmenn stemmerett og ytringsfrihet. Slik vil Arbeiderpartiet sikre det norske arbeidslivet i møte med EØS.

2017051110033220170511100246

torgny@lomedia.no

Da Jonas Gahr Støre innledet til debatt på LO-kongressen om en fagligpolitiske debatten, kom han med en mulig løsning på situasjoner der det har vært motsetning mellom EU-lovgivningen og ILO-konvensjonene. Dette skal være en løsning som kan låse opp en tilsynelatende fastlåst situasjon.

LO har vært bekymret for situasjoner der EØS-regler har blitt brukt mot tariffavtaler og lover, og norske forpliktelser til å ta vare på arbeidernes rettigheter - slik de er definert i ILO-konvensjoner.

Seks krav til Støre fra EØS-motstanderne i LO

Gis forrang

Støre mener at ved å putte ILO-konvensjonene inn i Menneskerettsloven vil ILO-konvensjonene gis forrang foran EØS-avtalen: «I norsk lov har vi gitt visse menneskerettighetskonvensjoner en ekstra sterk stilling. Menneskerettsloven fastslår at disse internasjonale avtalene går foran norsk lov. De har, som det heter på fint, forrang», sa Støre til LO-kongressen.

Utspillet kommer i rett tid til at LO skal vedta handlingsprogrammet. I forslaget fra Sekretariat er det formulert at «LO vil gå inn for at ILO-konvensjoner, norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EUs regler. En slik forrang må avklares mellom EØS-avtalens parter.»

Støre innspill er et forsøk på å innfri LOs krav.

Ap-Jonas lover å styrke fagbevegelsen

Kompromisset

Krefter i LO har vært bekymret for at høyesterettsdommen i Holship-saken gir EU-retten forrang over ILO-konvensjonene. Det har gjort at mange EØS-motstandere ikke var innstilt på å leve med kompromisset fra LO-sekretariatet.

Støre ønsker at LO-ledelsens kompromiss-forslag skal bli levedyktig.

«Nå ønsker Arbeiderpartiet at viktige arbeidstakerrettigheter skal tas inn i denne loven. Vi vil gi viktige arbeidstakerrettigheter forrang, dersom de for eksempel kommer i konflikt med økonomiske hensyn.

Konkret betyr det at sentrale ILO-konvensjoner skal tas inn i menneskerettsloven fra 1999», sa lederen i Arbeiderpartiet.

Sterkt signal

Han sa at dette er nytt og sender et sterkt signal.

– Da vil sentrale arbeidstakerrettigheter være like viktige som andre menneskerettigheter, som ytringsfrihet og stemmerett. Det har alltid vært holdningen i vår bevegelse. Denne holdningen må også gjennomsyre norsk lov og praksisen i norske domstoler, sa Støre.

Hvilke konvensjoner

– Hvilke ILO-konvensjoner vil inn i menneskerettsloven. Vil for eksempel ILO 137 om havnearbeid tas med?

– Jeg vil bare si at det er de sentrale konvensjonene som skal med, men vil ikke si hvilke som skal ut og inn. En god del av ILO-konvensjonene er allered en del av EU-retten allerede, sa Støre på en pressekonferanse etter talen.

Slik har EØS-debatten vært så langt

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy