Sparte 500 milloner på samarbeid

Sykefraværet sank som en stein

SYKEFRAVÆRET STUPTE: Hovedtillitsvalgt Anne Merete Sørensen (f.v.) Anne Gunn Hansen, Anette Malvinsdatter Bang, Tove Fløgum, Elisabeth Lindås og resten av kollegaene i hjemmetjenesten i Andebu har fått en bedre arbeidshverdag etter at sykefraværet ble halvert.

SYKEFRAVÆRET STUPTE: Hovedtillitsvalgt Anne Merete Sørensen (f.v.) Anne Gunn Hansen, Anette Malvinsdatter Bang, Tove Fløgum, Elisabeth Lindås og resten av kollegaene i hjemmetjenesten i Andebu har fått en bedre arbeidshverdag etter at sykefraværet ble halvert.

Simen Aker Grimsrud

Sykefraværsarbeid lønner seg. Resultater fra utviklingsprogrammet Sammen om en bedre kommune viser en beregnet besparelse på 500 millioner kroner.

2016050215164020160503100458

ingeborg.rangul@fagbladet.no

I fire år har 110 kommuner deltatt i utviklingsprogrammet Sammen om en bedre kommune. Sluttrapporten er klar og den viser at programmet har nådd sine mål, spesielt på sykefravær i følge Oslo Economics.

27 av 110 kommuner deltok med lokale sykefraværsprosjekt. Sykefraværet i disse kommunene gikk betydelig ned i forhold til de kommunene som ikke jobbet aktivt med dette.

Les også: • Slik får de ned sykefraværet

Trepartssamarbeid gir resultat

– Det som har vært viktig for Fagforbundet er trepartssamarbeidet mellom ledelse, politikere og tillitsvalgte/ansatte. Disse har jobbet samme og da skjer det endringer og forbedringer. Blant annet på sykefraværet, sier Bjørn Pettersen fra omstillingsenheten i Fagforbundet.

Han har ledet en ressursgruppe fra hovedsammenslutningene.

Pettersen sier at når de tre partene har jobbet sammen om gode resultat, har de også fått forståelse for hverandres handlingsrom, rammer og roller.

Han viser til at De facto i 2015 så nærmere på tre av kommunene i programmet og fastslår at samarbeid lønner seg økonomisk.

Les også:Halverte sykefraværet i hjemmetjenesten

Godt fornøyde

‒ Hovedsammenslutningene er godt fornøyde med resultatene og erfaringene som er oppnådd gjennom det systematiske samarbeidet i kommunene. Samarbeid om felles utfordringer gir resultater, sier Fagforbundets leder Mette Nord i en pressemelding.

FAFO-rapporten viser at kommunene som har jobbet med heltidskultur har oppnådd en gjennomsnittlig økning i stillingsstørrelsen på 6 prosentpoeng, fra 61 til 67 prosent, men variasjonen mellom kommunene er stor.

Abonner på Fagbladets nyhetsbrev

Lokalt trepartssamarbeid

En forutsetning for å delta i programmet har vært et samarbeid mellom tillitsvalgte, administrasjonen og de folkevalgte i kommunene.

Britt Silseth fra Fagforbundets politiske ledelse har tro på denne måten å løse problemer i kommunen.

‒ Løsningene mer bærekraftige når alle tre parter har samarbeidet om å finne fram til dem, sier Silseth.

‒ Mer nærvær og større stillinger gir bedre tjenester til brukerne og bedre arbeidsforhold for de ansatte. Trepartssamarbeid lønner seg også økonomisk, legger Silseth til.

Fagforbundet representerte arbeidstakerorganisasjonene i kommunene, YS kommune, LO kommune, Unio og Akademikerne kommune, i ressursgruppa til Sammen om-programmet.

Arbeidet med kompetanse, rekruttering og omdømme i mange kommuner, har også lagt bedre grunnlag for utviklingen av tjenester.

Forutsigbarhet i kommunene

110 kommuner har mellom 2011 og 2015 jobbet med noen av de største utfordringene i kommunesektoren – sykefravær, heltidskultur, kompetanse, rekruttering og omdømme. Samarbeidet har gitt gode erfaringer.

Arbeidet for lavere sykefravær og flere heltidsstillinger, gir innbyggerne bedre tjenester og er mer forutsigbar arbeidshverdag.

Programmet var et samarbeid mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS og arbeidstakerorganisasjonene.

Sluttrapporten er det FAFO, Agenda Kaupang og RO og en evalueringsrapport Oslo Economics som står bak.

Ansvarlig redaktør:
Hege Breen Bakken
Redaksjonssjef:
Simen Aker Grimsrud (konst.)

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy