Statsoppgjøret er i gang

Smilende forhandlere før døra til forhanldingsrommet ble lukket. Fra venstre: Anders Kvam (Akademikerne), Pål N. Arnesen (YS), Tone Rønoldtangen (LO Stat), Statens mann, kst. ekspedisjonssjef Per Kristian Knutsen og Petter Aaslestad (Unio).

Smilende forhandlere før døra til forhanldingsrommet ble lukket. Fra venstre: Anders Kvam (Akademikerne), Pål N. Arnesen (YS), Tone Rønoldtangen (LO Stat), Statens mann, kst. ekspedisjonssjef Per Kristian Knutsen og Petter Aaslestad (Unio).

Ylva Seiff Berge

Både LO, Unio og Akademikerne et moderat lønnsoppgjør for de statsansatte, men Akademikerne vil helst bruke alle pengene på lokale lønnstillegg. YS vil sprenge de økonomiske rammene fra LO/NHO-oppgjøret

2015042112000020150421100516

einar.fjellvik@lomedia.no

Lavlønn og likelønn skal prioriteres, men reallønna skal sikres for alle medlemmene. Det var programformuleringene LO Stats leder, Tone Rønoldtangen, kom med da lønnsoppgjøret for de statsansatte startet i går.

Innen midnatt 30. april må de ha kommet fram til en løsning, hvis de skal unngå å trekke Riksmekleren inn i årets mellomoppgjør.

Kommuneoppgjøret starter torsdag 23. april, men har samme frist som statsoppgjøret for å bli enige om en forhandlingsløsning.

LO Stat: Moderat oppgjør

LO Stat-leder Tone Rønoldtangen erkjente at de økonomiske rammene fra LO/NHO-oppgjøret gjør at det blir svært små lønnstillegg å forhandle om i årets statsoppgjør.

– Vi konstaterer at forhandlingsresultatet i frontfaget innebærer et moderat oppgjør. Det forholder vi oss til, sa hun før døra til forhandlingsrommet ble lukket.

– Men det betyr ikke at vi ikke skal kjempe for en rettferdig fordeling. Med lite penger på bordet, blir prioriteringene desto viktigere, påpekte Tone Rønoldtangen.

De detaljerte økonomiske kravene vil LO Stat først overlevere på et senere tidspunkt.

Unio: Likt prosenttillegg

Også Unio varsler et moderat oppgjør for sine medlemmer blant de statsansatte i år.

De vil kreve at alle de statsansatte får et like stort prosentvis lønnstillegg i år, og dessuten en forsikring om at de omstillingsprosesser og strukturreformer som pågår i staten, gis tilstrekkelige økonomiske rammer for omstillingene.

Akademikerne: Ansvarlig oppgjør

Også Akademikerne sier de forventer et statsoppgjør i år omtrent på nivå med LO/NHO-oppgjøret. De ytterst begrensede tilleggene det er rom for å forhandle om bør reserveres for lokale forhandlinger fordi virksomhetene i staten har svært ulike utfordringer, sier forhandlingsleder Anders Kvam.

YS: Vil ha mer enn privat sektor

Forhandlingsleder for YS, Pål N. Arnesen, var den eneste som varslet at hans organisasjon ikke vil holde seg slavisk til den økonomiske rammen fra LO/NHO-oppgjøret.

– De ansatte i staten har en lavere lønnsutvikling enn ansatte i privat sektor. Derfor krever vi økt ramme i staten, sa Arnesen.

Ansvarlig redaktør:
Hege Breen Bakken
Redaksjonssjef:
Simen Aker Grimsrud (konst.)

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy