Advarsel fra Skatteetaten:

Svart økonomi vokser og eter seg inn på nye områder

ADVARER MOT UTVIKLINGEN: Avdelingsdirektør Jan Egil Kristiansen hos Skattekrim, Skatt Øst

ADVARER MOT UTVIKLINGEN: Avdelingsdirektør Jan Egil Kristiansen hos Skattekrim, Skatt Øst

Ole Palmstrøm

Norge mangler ikke regelverk for å bekjempe svart økonomi, men ansatte til å håndheve det. Da hjelper det dårlig at regjeringen barberer budsjettet til Skatteetaten, sier Jan Egil Kristiansen hos Skattekrim, Skatt Øst.

2016040715200020160408104217

may.berg@lomedia.no

Avdelingsdirektør Jan Egil Kristiansen hos Skattekrim, Skatt Øst besøkte denne uka en konferanse i regi av NTL Skatt.

Dette er litt av virkelighetsbildet Kristiansen beskriver:

For noen år tilbake brukte Skatteetaten store ressurser og mange år på å bekjempe svart økonomi i drosjenæringen.

I dag er utfordringene mangedoblet og økonomisk kriminalitet dukker opp på stadig nye arenaer.

Den preger renholdsbransjen, byggebransjen, restaurantnæringen. Den er grenseoverskridende og mobil.

Stor arbeidsinnvandring, økende flyktningestrøm, digitalisering, nettverk som driver juks med selvangivelsen og delingsøkonomi som er vanskelig å kontrollere, er noen av utfordringene.

Og samtidig som kriminaliteten øker, opplever Skatteetaten at formalprosedyrer forlenger saksbehandlingstida og gjør sakene mer ressurskrevende.

– Det blir stadig mer krevende å avdekke skattesakene. Det stilles strafferettslige beviskrav for å ilegge tilleggsskatt, sier Kristiansen.

Åtte av ti vil betale mer skatt for billigere tannhelse

Regjeringen er ambisiøs

Regjeringen har på sin side formulert et mål fram mot 2025, om en reduksjon av økonomisk kriminalitet og svart økonomi.

– Det er kjempeambisiøst. Den eneste måten å gjøre det på, er å redusere muligheten for å begå ulovligheter, eller øke risikoen for å bli tatt. Jeg mener at vi ikke vil nå dette målet hvis vi ikke får større ressurser, sier Kristiansen.

Han mener det største problemet med økonomisk kriminalitet i Norge er at reglene ikke håndheves.

– Skal man sørge for at regelverket etterleves, holder det ikke å ha et regelverk, det må håndheves. Det mener jeg er et av de største problemene vi har i Norge. Hva skal man med lover, hvis ingen bryr seg?

• (11.12.2015:) Norge verst i Norden på hemmelighold av finanser

– Vi anmelder for få saker

Håndhevelsen gjelder både skattemyndigheter og politi, ifølge Kristiansen.

– Jeg mener at vi anmelder altfor få saker, men politiet klager på at de ikke har kapasitet og at vi anmelder altfor mange. Oslo politikammer henlegger mange saker, sier Kristiansen.

Han mener at både politiet og skatteetaten trenger å få styrket sin kapasitet. Realiteten for skatteetaten er det motsatte. Både i fjor og i forfjor barberte regjeringen budsjettet deres med 45 millioner kroner.

– Mesteparten av budsjettene går med til lønn, og når vi må kutte, går det ut over kontrollressursene. Det går dårlig i hop med at sakene blir stadig mer alvorlige og mer krevende å etterforske, sier Kristiansen.

– Det avtegner seg et bilde av en svart verden i Norge som er svært, svært alvorlig og som vi må gjøre noe med. Svart økonomi spiser seg inn på stadig nye områder. Da må vi sette inn mer ressurser på kontroll. Det vi opplever nå, er at det blir færre som utøver kontroll i en situasjon hvor vi ser at tung skatte- og avgiftskriminalitet er stadig økende, sier Kristiansen.

Nå blir det skatt på kjøregodtgjørelse

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy