JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Menn føler seg mistenkeliggjort i barnehagen

SV-politiker mener det må jobbes mer for å forebygge mistenkeliggjøring på grunn av kjønn

VIKTIG: Byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV), understreker viktigheten av å ha både mannlige og kvinnelige ansatte, da det vil forebygge mistenkeliggjøring.

VIKTIG: Byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV), understreker viktigheten av å ha både mannlige og kvinnelige ansatte, da det vil forebygge mistenkeliggjøring.

Werner Juvik

– Flere menn sier at de slutter å jobbe i barnehagen på grunn av at de ut fra sitt kjønn blir mistenkeliggjort. Sånn kan vi ikke ha det, sier Inga Marte Thorkildsen (SV).

2018030511571020230821171436

hanna.skotheim@fagbladet.no

– Det er svært alvorlig og helt uakseptabelt at noen barn opplever vold og overgrep fra de som skal være trygge tillitspersoner i barnehagen. Regjeringen mener det må tas grep på flere fronter. Vi må øke kompetansen i ansettelsesprosesser, vi må øke bevisstheten i ansattgruppene om at overgrep kan forekomme, og vi må ha gode rutiner i den enkelte barnehage.

Det sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Rikke Høistad Sjøberg (H). Hun forteller at det er stor tverrpolitisk enighet om å gjøre alt man kan for å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn.

Departementet har blant annet laget en “Opptrappingsplan mot vold og overgrep”, som gjelder for perioden 2017 til 2021. Planen inneholder tiltak på barnehageområdet, og regjeringen skal ha startet med arbeidet, ifølge Sjøberg.

Videre informerer Sjøberg om at regjeringen har endret forskriften om rammeplan for barnehagelærerutdanning for å sikre at studentene blant annet får kunnskap om vold og seksuelle overgrep og at de kan identifisere tegn på vold og overgrep. I tillegg ble forskrift om politiattest i barnehager strammet inn i 2015.

TILTAK. Regjeringens “Opptrappingsplan mot vold og overgrep”, som gjelder for perioden 2017 til 2021,  inneholder tiltak på barnehageområdet, og regjeringen skal være i gang med oppfølgingen, ifølge statssekretær Rikke Høistad Sjøberg (H).

TILTAK. Regjeringens “Opptrappingsplan mot vold og overgrep”, som gjelder for perioden 2017 til 2021, inneholder tiltak på barnehageområdet, og regjeringen skal være i gang med oppfølgingen, ifølge statssekretær Rikke Høistad Sjøberg (H).

Pressefoto

Kravet om politiattest gjelder nå også for personer i kortvarige vikariater. I tillegg har eiere mulighet til å få oppdaterte opplysninger om personer som allerede er ansatt i barnehagen.

– Attest må fremlegges selv om vedkommende har vært ansatt i en annen barnehage tidligere. Kravet gjelder også for ansattgrupper som ikke arbeider direkte med barna, som kjøkken- og renholdspersonale og vaktmestere.

To store overgrepssaker i barnehager har rystet Norge: Kenneth skifter alltid bleier med døra åpen

For dårlig arbeid

Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV), erkjenner at kunnskapsdepartementet har styrket barnehagelærerutdanningen, men hun mener regjeringen må gjøre med for å forebygge overgrep på barn.

Byrådet har på sin side etablert strategien “Barnehjernevernet”, som skal innføres i hele Oslo innen 2019. Strategien skal forebygge, oppdage og hjelpe barn som opplever omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. Årsaken til satsningen er at politikere har vært kjent med at det er blitt gjort et for dårlig arbeid når det kommer til å forebygge, identifisere og avdekke seksuelle overgrep mot barn.

– Vi må ellers heve kompetansen til ansatte og foresatte og informere ansatte og foresatte om viktigheten av å ha både mannlige og kvinnelige ansatte. Det skaper mer likestilling i personalgruppen, og det forebygger mistenkeliggjøring, sier Thorkildsen.

– Flere menn sier at de slutter å jobbe i barnehagen på grunn av at de ut fra sitt kjønn blir mistenkeliggjort. Sånn kan vi ikke ha det. Derfor må det jobbes med holdninger både blant ansatte og foresatte for å forebygge mistenkeliggjøring, legger hun til Thorkildsen.

Bekymringsfullt

Byrådet for oppvekst og kunnskap mener også tilstrekkelig bemanning i barnehagene må på plass, da alle barn må følges opp godt og bli sett. Etter planen skal den nye bemanningsnormen tre i kraft 1. august 2018. Den skal sikre at det minst skal være én voksen per tre barn under tre år og minst én voksen per seks barn over tre år.

Fagforbundet savner lovfesting av barne- og ungdomsarbeidere i barnehagene

Da statsbudsjettet ble lagt frem i fjor høst, ble Private Barnehagers Landsforbund (PBL) derimot skuffet over at bemanningsnormen ikke var omtalt i men enn én setning, og at det som stod der ikke omhandlet finansiering av normen.

– Det er svært bekymringsfullt at regjeringen ikke legger nok penger på bordet for å få til et skikkelig løft i barnehagene, sier Thorkildsen (SV) og sikter til satsingen på bemanningsnormen.

Styrke bemanningen

– Vi har lagt til grunn at bemanningsnormen kan innføres uten at det krever økte statlige overføringer fordi den foreslåtte bemanningsnormen i gjennomsnitt er oppfylt og finansiert i kommunale barnehager, svarer Sjøberg (H).

I 2018 er rammetilskuddet til kommunene økt med 424 millioner kroner for å finansiere økte kostnader som følge av den skjerpede pedagognormen. Den går blant annet ut på at det skal være minimum én pedagog per syv barn under tre år og minimum én pedagog per 14 barn over tre år.

– Kommuner og barnehager som allerede oppfyller den skjerpede pedagognormen, men som ikke oppfyller bemanningsnormen, kan bruke midlene til å oppfylle bemanningsnormen, sier Sjøberg.

Videre forteller hun at regjeringen legger opp til en vekst i kommunenes frie inntekter i 2018, og om lag 200 millioner kroner er begrunnet med tidlig innsats i barnehage og skole.

– Dette er penger som kommuner kan velge å bruke på å styrke bemanningen i barnehagene, sier Sjøberg som mener både tilstrekkelig bemanning og kompetanse er viktig for å forhindre og avdekke overgrep mot barn.

– Flere menn sier at de slutter å jobbe i barnehagen på grunn av at de ut fra sitt kjønn blir mistenkeliggjort

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy