Korona

Sykehuset er rammet av karantene. Se hvordan de klarer seg med godt samarbeid og sterk dugnadsånd

– Herlighet, innsatsen kunne ikke vært bedre, sier HR-sjefen

Kathrine Geard

Sunnaas Sykehus har i øyeblikket 135 medarbeidere i karantene. Hovedtillitsvalgt Marianne Skjellerud mener situasjonen blir håndtert på beste måte.

2020032011330920200320114524

kathrine.geard@fagbladet.no ingeborg.rangul@fagbladet.no

– Sykehuset har vært ekstremt flink når det gjelder informasjonsflyt. De ansatte får oppdatert informasjon hver morgen på avdelingsmøter. I tillegg har ledelsen møter med oss tillitsvalgte, sier Marianne Skjellerud, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet ved Sunnaas Sykehus.

Marianne Skjellerud er hovedtillitsvalgt for Fagforbundet ved Sunnaas Sykehus.

Marianne Skjellerud er hovedtillitsvalgt for Fagforbundet ved Sunnaas Sykehus.

Kathrine Geard

Landets største spesialsykehus innen fysikalsk medisin og rehabilitering er et eget helseforetak i Helse Øst, og ligger i Nesodden kommune. Sykehuset har rundt 750 ansatte fordelt på 550 årsverk.

Her tester Monica folk for korona

Mobiliserte fort

Fungerende HR-direktør Trude Gjeldvik understreker at de er helt avhengig av et godt samarbeid med de tillitsvalgte og ansatte i en krevende tid.

– Jeg blir nesten beveget når jeg snakker om det, sier fungerende HR-direktør Trude Gjeldvik.

– Jeg blir nesten beveget når jeg snakker om det, sier fungerende HR-direktør Trude Gjeldvik.

Rune Hammerstad

– Vi mobiliserte raskt tillitsvalgte og verneombud og gikk sammen gjennom det som ligger i planverket vi har i helseforetaket som handler om bemanning og beredskap.

De bestemte seg blant annet for to møter i uka for å sikre god informasjonsflyt og ekstramøter ved behov.

– Min dør er åpen. Jeg tror vi har fordel av å være et lite sykehus der alle kjenner hverandre godt. Fellesskapsfølelsen er sterk, sier Gjeldvik, som nesten ikke kan få lovprist den positive holdningen til de ansatte nok.

– Jeg blir nesten beveget når jeg snakker om det. Herlighet, innsatsen kunne ikke vært bedre.

Fagbladets oppdaterte spesialside om korona

Trygge medarbeidere

Fagforbundet har omlag 80 medlemmer i mange ulike funksjoner på sykehuset, men flest er helsefagarbeidere.

Det er også Marianne Skjellerud, som jobber ved avdelingen for oppfølging av personer med ryggmargsskade, brannskade og multitraume.

Den hovedtillitsvalgte får støtte fra medlem og helsefagarbeider Lene Johansen, som jobber på samme avdeling.

– Vi får hele tida oppdatert informasjon fra ledelsen som trygger oss, og det trygger pasientene våre. De ser at vi gjør alt, sier Johansen.

– Vi får hele tida oppdatert informasjon fra ledelsen som trygger oss, sier helsefagarbeider Lene Johansen.

– Vi får hele tida oppdatert informasjon fra ledelsen som trygger oss, sier helsefagarbeider Lene Johansen.

Kathrine Geard

Karantene og smitte

Etter at det ble kjent 8. mars at en lege ansatt ved sykehuset hadde testet positivt for covid-19, utviklet situasjonen seg raskt. Påfølgende dag ble 62 ansatte satt i hjemmekarantene etter grundig smitteoppsporing.

Onsdag hadde antallet i hjemmekarantene vokst til 147, men er nede i 135 torsdag 19. mars.

Samtidig er seks ansatte isolert med påvist smitte. Men lykkeligvis har ingen pasienter påvist smitte. I tillegg til grundig kartlegging av hvem ansatte har hatt kontakt med, er det gjennomført andre smitteverntiltak som smittevask i berørte områder av sykehuset.

Disse tiltakene betyr at det er trygt å bevege seg rundt i sykehuset.

Nye kolleger

Men de mange ansatte i karantene påvirker selvsagt arbeidssituasjonen for dem som er igjen på jobb.

Sykehuset måtte stenge ned to avdelinger. Medarbeidere er omdisponert på tvers av faggrupper og gjør andre oppgaver enn til vanlig.

– På avdelingen min har vi pasienter som ikke er «våre» fordi vi har stengt ned en annen avdeling og flytta pasienter. Nå samarbeider vi med ansatte som jobber der i nye tverrfaglige team, sier Skjellerud.

Johansen konstaterer at mer samarbeid på tvers av avdelinger ikke bare har gitt nye oppgaver, men også ny kompetanse.

– Vi blir ikke beordret på jobb – vi blir spurt, understreker hun.

– Det gir en ekstra motivasjon til å yte vårt beste.

Det er strenge restriksjoner ved Sunnaas sykehus nå.

Det er strenge restriksjoner ved Sunnaas sykehus nå.

Kathrine Geard

Skryt og støtte

Dessuten vanker det mye skryt, og ledelsen kom med Kvikk Lunsj, appelsiner og brus til dem som jobbet i helgen. Kollegaer støtter hverandre.

– Vi må jobbe sammen på en litt annen måte for å finne gode løsninger. Vi samarbeider jo tett om pasienter.

Sykehuset er i øyeblikket i gul beredskap som iverksettes når det er sannsynlig at de ordinære ressursene ikke strekker til. Foruten stenging av avdelinger, er det innført inntaksstopp av pasienter og besøksforbud for å beskytte sårbare pasienter.

– Det er hektiske dager med mange restriksjoner på jobb og sosialt. Siden pasientene ikke får ta imot familie, er det behov for litt mer av det sosiale. Det løser vi med trilleturer. Vi er på tilbudssiden, sier Johansen, som sjøl ikke kan besøke egne foreldre fordi faren er i risikogruppe. Også mora og søsteren jobber i helsevesenet.

– Vi jobber tett og vi blir slitne, men alt i alt går det veldig bra, mener helsefagarbeideren.

Galgenhumor

Skjellerud føler også at alle er ved godt mot så langt.

– Alle skjønner at vi bare må gjøre det som skal til for å håndtere situasjonen, og det går foreløpig overraskende bra.

Men hun bekymrer seg litt for hva som kan skje på lang sikt.

– Hva om mange ansatte brenner seg ut? Nye medarbeidere som kommer inn, har kanskje ikke jobbet på lenge med pasienter, og pleie er veldig tungt både fysisk og psykisk, sier hun og påpeker at redsel for å bli en smittebærer blant svært sårbare pasienter er en ekstra belastning.

– Samtidig må det være en god følelse å gjøre en så viktig og nyttig jobb?

– Ja, så absolutt. Og vi sier med litt galgenhumor opp i det hele at vi som omgås fysisk, iallfall får sosialisert oss.

Regional dugnad

Gjeldvik opplyser at det på lengre sikt også kan være aktuelt at ansatte fra Sunnaas bidrar til en dugnad i regionen.

– Når vi stenger og det oppstår behov ved andre sykehus, så har vi dialog om at det kan løses ved at våre ansatte stiller opp, sier Gjeldvik.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy