Sykehuset Innlandet registrerte 1.000 brudd på arbeidsmiljøloven på seks måneder

SI Reinsvoll er ett av to psykiatriske sykehus i Sykehuset Innlandet.

SI Reinsvoll er ett av to psykiatriske sykehus i Sykehuset Innlandet.

Sykehuset Innlandet

Ved Sykehuset Innlandets avdeling for psykiatri på Reinsvoll er opp mot 20 prosent av de ansatte er langtidssykemeldte. Det har vært flere alvorlige voldshendelser ved avdelingen.

2018072512050020180725133916

helge@lomedia.no

De tillitsvalgte viser til at det siden nyttår er registrert 846 brudd på arbeidstidsbestemmelsene ved avdelingene for akuttpsykiatri og psykose. Ved avdeling for tverrfaglig spesialisert rusbehandling har det skjedd ytterligere 194 brudd. I sum over tusen brudd på arbeidsmiljøloven (AML) på snaue seks måneder.

Hver femte er langtidssykemeldt

Opp mot 20 prosent av de ansatte er langtidssykemeldte. Det har vært flere alvorlige voldshendelser ved avdelingen.

Ved en anledning måtte også akuttmottaket stenge dørene på grunn av manglende kapasitet. Det sto ikke på sengeplasser, men på personell til å ivareta oppfølgingen av innlagte pasienter.

Det unormalt høye sykefraværet skyldes ifølge helseminister Bent Høie (H) en blanding av ordinært og arbeidsrelatert fravær. Resultatet av dette har igjen ført til et stort antall AML-brudd.

– Dette er begrunnet i hensynet til pasientsikkerhet og medisinskfaglige vurderinger av personellbehov for å kunne gi en god behandling og oppfølging av pasienter, påpeker Bent Høie.

Anmeldte arbeidsgiveren etter å ha blitt ødelagt for livet. Saken ble henlagt

Reagerer på Høies svar

Tillitsvagt for Fagforbundet ved avdelingen, Henning Engeskaug Karlsen, reagerer på svaret.

– Det viser at helseministeren ikke ser alvoret i situasjonen, og at forskriften som hans egen regjering har behandlet ikke blir fulgt opp, sier Henning Engeskaug Karlsen, som er tillitsvalgt og leder for Fagforbundet for avdelingen det gjelder i Sykehuset Innlandet.

– Det er en svært alvorlig situasjon ved avdelingen. Det er fortsatt massive brudd på arbeidsmiljøloven, særlig bestemmelsene som går på arbeidstid, hvor lenge man kan jobbe og hvor mye overtid man kan jobbe. Det er i særdeleshet snakk om brudd på hviletidsbestemmelsen. Ansatte rapporterer at de er veldig slitne og at de er glade for at det nå er ferietid, sier han til FriFagbevegelse.no.

SI Reinsvoll er ett av to psykiatriske sykehus i Sykehuset Innlandet.

SI Reinsvoll er ett av to psykiatriske sykehus i Sykehuset Innlandet.

Sykehuset Innlandet

Det er sendt bekymringsmelding til ledelsen. Og det har vært møtevirksomhet med foretaksledelsen som det ikke har kommet noe ut av.

– Nå må vi komme sammen og vurdere hvordan vi skal håndtere situasjonen og forholde oss til ledelsen. Vi ønsker å løse dette på et lavest mulig nivå, men skjer det ikke noe er alternative å varsle om kritikkverdige forhold, mener Fagforbundet.

Kronikk: Verneombudet er der for alle ansatte

Er prioritert, men...

Noe av problemet er at andre tilsvarende avdelinger er lagt ned.

– Det gjør at man har mistet en bufferkapasitet innenfor psykisk helsevern. Vi har pasienter som er dårligere når de skrives ut nå, enn de som ble lagt inn for noen år siden. Dette samsvarer ikke med prioriteringen helseministeren har sagt skal komme psykiatrien til gode, og at dette skal være et prioritert område. Det blir bare ord, ikke handling. Det må tilføres mer midler og man må prioritere det man sier man vil prioritere, mener Henning Engeskaug Karlsen.

Slik kuttet de sykefraværet fra 16 til fire prosent

– Skjønner frustrasjonen

Det er stortingsrepresentant Ivar Odnes (Sp) som har tatt opp saken med helseministeren gjennom et skriftlig spørsmål på Stortinget.

– Ansatte innen psykiatrien opplever et stort arbeidspress og jeg skjønner at tillitsvalgte blir frustrert. Stort arbeidspress og et høyt sykefravær gjør meg bekymret for sikkerheten til de ansatte og pårørende. Og når det ikke er kapasitet til å kunne gi et tilfredsstillende tilbud på institusjonene flyttes presset ned til kommunene, sier stortingsrepresentant Ivar Odnes (Sp) til FriFagbevegelse.no.

– Nedbygging av sengekapasitet ved sykehusene er ikke kompensert med forsterkede tjenester ute i kommunene. Det har også Riksrevisjonen slått fast. Det etterlater et svart «hull» i tjenesten som får konsekvenser for behandlingstrengende, pårørende og ansatte. Det er dramatisk. Noe vi som samfunn ikke kan være bekjent av, mener Odnes.

Stina (24) ble syk av turnus

Omdirigerte pasienter

Helseminister Bent Høie (H) bekrefter i sitt svar at det i perioder kan ha vært behov for omdirigering av pasienter mellom ulike avdelinger i Sykehuset Innlandet.

– Foretaksledelsen ble varslet og de varslet igjen Fylkesmannen i Oppland. To pasienter ble omdirigert. Så ble det gjort endringer som avlastet avdelingen det gjaldt, ifølge helseminister Bent Høie.

Ifølge Helse Sør-Øst har det vært en økning på 20 prosent i pasientinntak på avdelingen. Samtidig har pasientene hatt behov for mer intensiv oppfølging under innleggelsene enn tidligere.

– Kombinasjonen alvorlig psykisk sykdom med akutt suicidalfare har ført til et økt behov for såkalt kontinuerlig observasjon. Dette har igjen gitt behov for innleie av personell ut over grunnbemanning, forklarer Bent Høie i sitt svar.

Psykisk syke «Jon» lever totalisolert fra omverdenen. Her snakker han med fengselsbetjenten gjennom en luke

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy