TEST: Trygg kvardag – trygg framtid


2014112412000020141124122751

Undersøkinga er ikkje tilpassa Nav, så kvifor ikkje ta dei tilsette og deira organisasjonar med i arbeidet?

Tida vi er i er prega av nasjonalbudsjettet for 2015. Reformer og endringar innanfor helse, Nav, og skatteinnkrevjing og endring av kommunegrenser vert debattert. Arbeidsmiljølova er under press frå den blåblå regjeringa. Det er angrep på opparbeidde rettar som kan snu kvardagen vår opp ned.

Forsking viser at tryggleik i jobben gir eit godt arbeidsmiljø og trivsel på arbeidsplassen. Men Siv Jensen får store oppslag om «modernisering» og kutt i offentleg sektor og sparing gjennom å effektivisere. Nye leiarstrukturar veks fram, og trepartssamarbeidet vert sett til side.

I Nav har dei leigd inn konsulentbyrået McKinsey for å evaluera dei tilsette og organisasjonen. Dette er eit amerikansk, kommersielt selskap som skor seg på slike undersøkingar. 400 millionar skal dei ha for jobben.

Fagforbundet har saman med FO og NTL gitt klar beskjed om at vi er svært kritiske til både prosessen og sjølve undersøkinga, og til at organisasjonane ikkje har hatt reell medverknad i prosessen. McKinsey skal bruke ei standard spørjeundersøking der svara skal samanliknas (benchmarkes) mot internasjonale verksemder.

På den måten ynskjer arbeids- og velferdsdirektøren og finne fram til eit heilskapleg faktagrunnlag for korleis Nav fungerar som organisasjon. Men undersøkinga er ikkje tilpassa Nav, så kvifor ikkje ta dei tilsette og deira organisasjonar med i arbeidet?

Tillitsvalde i Nav har i lang tid uttalt seg om situasjonen i Nav, og både leiarar brukarorganisasjonar, forskingsmiljø og ei eiga ekspertgruppe har kome med innspel til toppleiinga i Nav.

Utdanning og kompetanse er det dei tilsette treng – og tid til og gjere eit godt arbeid. Det er og viktig å motivere dei tilsette – og eg er ikkje så sikker på at det å bruke pengar på kostbare konsulentar, medan regjeringa byr på harde kutt, er den rette medisinen.

MEST LEST:
Mannen må møte i retten for anklagene. Ifølge advokaten nekter han straffskyld for handlingene han er tiltalt for. (Illustrasjonsfoto)

Mannen må møte i retten for anklagene. Ifølge advokaten nekter han straffskyld for handlingene han er tiltalt for. (Illustrasjonsfoto)

Svein Tofteng

Barnevernsgründer tiltalt for seksuelt misbruk av sitt eget fosterbarn

RO: Kos med Pus roer når det trykker innvendig.  – Spesialisthelsetjenesten er så neddynga at de ikke klarer å møte fristene til Nav, sier Helene Spro, helsefagarbeider og mor til to døtre med spesielle behov. Hun har permisjon uten lønn for å ta vare på barnet sitt på skolen og sliter økonomisk. Spro får ikke engang søkt om pleiepenger grunnet lang ventetid i spesialisthelsetjenesten.

RO: Kos med Pus roer når det trykker innvendig. – Spesialisthelsetjenesten er så neddynga at de ikke klarer å møte fristene til Nav, sier Helene Spro, helsefagarbeider og mor til to døtre med spesielle behov. Hun har permisjon uten lønn for å ta vare på barnet sitt på skolen og sliter økonomisk. Spro får ikke engang søkt om pleiepenger grunnet lang ventetid i spesialisthelsetjenesten.

Yngvil Mortensen

Alenemor Helene (46) får ikke pleiepenger: – Faen ta dere hele gjengen!

BEDRE FØR: Før Eli Kristine Ekeren fikk jobb som nattevakt på sykehjemmet i 1989, hadde moren hennes den samme jobben. Den gang var tillegget en prosent av lønna, slik at tillegget økte i takt med lønnsutviklingen. Slik er det ikke nå lenger.

BEDRE FØR: Før Eli Kristine Ekeren fikk jobb som nattevakt på sykehjemmet i 1989, hadde moren hennes den samme jobben. Den gang var tillegget en prosent av lønna, slik at tillegget økte i takt med lønnsutviklingen. Slik er det ikke nå lenger.

Frøydis Falch Urbye

Jobben kan påføre Eli både kreft og depresjoner

DÅRLIG SIGNAL: – Dette er nesten litt komisk. Praktisk sett er det en tullesak. Det er også et jævlig dårlig signal å sende til sine ansatte som har jobbet i vinkel, dag, kveld, helg og natt i tre år for å få til sammenslåingen, sier Anders Fosen, leder i Fagforbundet i Asker kommune.

DÅRLIG SIGNAL: – Dette er nesten litt komisk. Praktisk sett er det en tullesak. Det er også et jævlig dårlig signal å sende til sine ansatte som har jobbet i vinkel, dag, kveld, helg og natt i tre år for å få til sammenslåingen, sier Anders Fosen, leder i Fagforbundet i Asker kommune.

Bjørn A. Grimstad

Skal lunsjpausen vare i 20 eller 30 minutter? Nå havner saken i retten

Mette Nord, Fagforbundet og Jørn Eggum, Fellesforbundet på LOs representantskapsmøte.

Mette Nord, Fagforbundet og Jørn Eggum, Fellesforbundet på LOs representantskapsmøte.

Alf Ragnar Olsen

Dette er de ni viktigste kravene til lønnsoppgjøret

FACEBOOK-ALARM: Anders Strand skal bli helsefagarbeider, og ringte 113 da han så Facebook-meldingen fra en mann med ekstremt høyt blodsukker.

FACEBOOK-ALARM: Anders Strand skal bli helsefagarbeider, og ringte 113 da han så Facebook-meldingen fra en mann med ekstremt høyt blodsukker.

Therese Alice Sanne

Helselærling reddet livet til en fremmed via Facebook

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy