Tidligere studenter stevner privatskoler for uriktig markedsføring

TALSPERSON: Leder i Norsk Ernæringsfaglig Forening, Michaela Getz er talsperson for 40 tidligere studenter ved Bjørknes høyskole som har stevnet skolen, og 22 tidligere studenter ved Atlantis medisinske høyskole som har tatt ut forliksklage mot høyskolen.

TALSPERSON: Leder i Norsk Ernæringsfaglig Forening, Michaela Getz er talsperson for 40 tidligere studenter ved Bjørknes høyskole som har stevnet skolen, og 22 tidligere studenter ved Atlantis medisinske høyskole som har tatt ut forliksklage mot høyskolen.

Per Flakstad

40 tidligere studenter ved Bjørknes Høyskole har stevnet høyskolen og krevd erstatning fordi de mener skolen har gitt uriktige opplysninger i markedsføringen av en bachelorutdanning i ernæringsfysiologi.

2016041210143920160412104731

per.flakstad@fagbladet.no

I tillegg har 22 tidligere studenter ved Atlantis medisinske høyskole tatt ut forliksklage mot skolen på det samme grunnlagene som Bjørknes-studentene. Dersom partene ikke blir enige om en forliksløsning som innebærer erstatning til de tidligere elevene, vil også denne saken havne i retten.

Fikk ikke yrkestittel

De tidligere studentene begynte på et bachelorprogram i den tro at de kunne kalle seg ernæringsfysiologer når de hadde fått sin bachelorgrad. Dette viste seg å ikke være tilfelle, da denne yrkestittelen forsvant i november 2009 og ble erstattet av profesjonstittelen «klinisk ernæringsfysiolog» som er en beskyttet tittel forbeholdt masterstudenter som også er autorisert som helsepersonell.

Ifølge Michaela Getz, leder i Norsk Ernæringsfaglig Forening og talsperson for de tidligere studentene, ville de ikke ha begynte på denne utdanningen hvis de hadde visst at de ikke kunne bruke yrkestittelen ernæringsfysiolog når de søkte jobber eller markedsførte seg som selvstendige.

Ifølge Getz og tidligere studenter som Fagbladet har snakket med, har det også vist seg å være svært vanskelig å få jobb med utgangspunkt i denne utdanningen, stikk i strid med hva høyskolene forespeilet dem.

Studentene forteller at betegnelsen ernæringsfysiolog ble brukt i undervisningen gjennom hele utdanningen, og de har samlet skjermdumper fra høyskolens hjemmeside som skal dokumentere at den drev villedende markedsføring av dette studiet etter 2009.

– Brukt mye penger uten å få noe igjen

– Vi ble forespeilet en etterspurt kompetanse både i forkant og underveis i utdannelsen. Det er derimot forskjell på behov og etterspørsel, forteller en av dem som nå har saksøkt Bjørknes.

– Både vi og de som i dag går dette bachelorprogrammet utdannes til en yrkesgruppe som det ikke finnes etterspørsel etter, selv om behovet for folk med vår utdanning absolutt er til stede, sier hun

– De to-tre første årene etter at jeg var ferdig, søkte jeg flere stillinger, men i mitt tilfelle var det klinisk ernæringsfysiologer som ble ansatt, og slik er det i all hovedsak fortsatt.

– Jeg fikk ikke engang svar på søknadene mine, forteller hun.

– Så vidt jeg vet er det bare en håndfull fra mitt kull på ca. 30 som har fått seg en jobb som er noenlunde relevant i forhold til utdanningen.

– Jeg tok opp studielån i de tre årene jeg gikk på Bjørknes, uten at jeg synes jeg har fått så mye igjen for de pengene. Jeg sitter med en god utdanning, men får ikke brukt den, og klarer heller ikke å forklare arbeidsgivere hva jeg egentlig er utdannet innenfor.

– Nå må jeg i stedet ta en ny utdanning, og det betyr også at jeg må ta opp ytterligere studielån, sier hun.

La ned foretaket sitt

En av de tidligere studentene ved Atlantis medisinske høgskole forteller at hun har lagt ned foretaket sitt etter at det ble kjent at hun ikke kunne bruke tittelen ernæringsfysiolog.

– Jeg samarbeidet med en medisinsk klinikk og arbeidet både med klientbehandling og foredrag.

– Etter at jeg tidlig i 2015 ble oppmerksom på at jeg ikke kunne benytte yrkestittelen ernæringsfysiolog, og at det med min utdanning var usikkert hvilke mennesker jeg faktisk kunne gi rådgivning til, ble det vanskelig å fortsette samarbeidet med en medisinsk klinikk. Derfor har jeg lagt ned hele foretaket, forteller hun.

– Det er denne usikkerheten som går igjen, og som er problematisk for mange av oss. I tillegg til å stille skolene til ansvar for den villedende informasjonen vi har fått, trenger vi en avklaring rundt roller i det ernæringsfaglige miljøet, slik at vi med sikkerhet vet hva slags arbeid vi kan utføre, mener hun.

– På vårt vitnemål står det ernæringsfysiolog, så vi mener vi har en god sak når vi holder skolen ansvarlig for villendende markedsføring. Når skolens ledelse sier at den først ble klar over at denne tittelen ikke kunne brukes før i 2013, så mener vi at det må være en utdanningsinstitusjons ansvar å holde seg oppdatert på regelendringer og annet som har med utdanningstilbudene deres å gjøre, mener hun.

Også denne studenten tok opp et betydelig studielån i de årene hun gikk på Atlantis medisinske høyskole.

Tapt mye penger

Ifølge stevningen har studentene tapt mellom 250 000 og 400 000 kroner hver. Dette refererer seg til studielån og skolepenger for en utdanning som de i liten grad kan bruke, og tapt arbeidsfortjeneste for dem som enten har måttet slutte i stillinger eller som har avviklet egne foretak og avsluttet samarbeidsavtaler med medisinske klinikker.

Det har vært kontakt mellom studentenes advokat og advokaten til Bjørknes.

Tilbudt 2500 kroner

Høyskolen har tilbud en samlet erstatning på 100 000 kroner, det vil si et beløp som tilsvarer 2500 kroner pr. saksøker.

Dette tilbudet synes Michaela Getz det er vanskelig å ta seriøst.

Som et forsøk på en minnelig løsning har de tidligere studentene tilbudt å la seg kompensere med 200 000 kroner pr person, men dette er avvist av Bjørknes.

Studentenes advokat har derfor varslet i søksmålet om at det vil bli nødvendig å utmåle erstatning for hver enkelt av saksøkerne.

– Ikke uaktsomt

Bjørknes høyskole mener søksmålet er grunnløst og avviser at den har et erstatningsansvar.

Administrativ leder Keeley Welford ved Bjørknes mener søksmålet må være basert på misforståelser om både den kompetansen og de yrkesmulighetene som studentene har. Hun mener også studentenes krav er urimelige.

Vårt studium har tittelen «Bachelor i ernæringsfysiologi». Dette framgår av studentkontrakten med hver enkelt og det er dette som står på det vitnemålet de fikk da de sluttet for flere år siden. Vi tildeler ikke tittelen «ernæringsfysiolog», men tittelen «bachelor i ernæringsfysiologi» i henhold til vår akkreditering fra NOKUT, sier hun til Dagbladet. Hun avviser også at skolen har opptrådt uaktsomt ved å informere for dårlig.

– Opptatt av korrekt informasjon

Heller ikke Atlantis medisinske høyskole mener det er grunnlag for kravene som er framsatt av tidligere studenter.

– Slik vi ser det, er det ingen realitetsforskjell mellom kompetansen og yrkesmulighetene til personer som opprinnelig hadde rett til tittelen ernæringsfysiolog og en som har rett til tittelen «bachelor i ernæring». Begge gruppene kan tilby den samme rådgivningen og veiledningen, skriver høyskoledirektør Tomm-Espen Strøm i en epost til Fagbladet.

– Når ble det klart for AMH at skolens bachelorprogram ikke ga rett til å bruke tittelen ernæringsfysiolog?

– Forskriftsendringen ble ikke sendt ut på alminnelig høring, og dette er en forklarende faktor på hvorfor ernæringsfaglige miljøer, foreninger og offentlige instanser ikke kjente til at tittelen var blitt beskyttet før flere år etter forskriftsendringen i 2009. AMH fikk kjennskap til forskriftsendringen våren 2013.

– Mener du at studentene som har tatt denne utdanningen har fått tilfredsstillende opplysninger om karrieremuligheter og forventet arbeidsmarked?

– Vi er opptatt av å gi korrekt informasjon om våre studier og de yrkes- og videreutdanningsmuligheter utdanningen gir. Det vil alltid kunne forekommer endringer i arbeidsmarked over tid. En utdanningsinstitusjon har ikke ansvar for eventuelle svingninger i arbeidsmarkedet, eller for vanskeligheter med å få den jobben man ønsker etter endt utdanning, skriver Tomm-Espen Strøm.

MEST LEST:
PÅ STORTINGET: Det har tatt litt tid for Sara Bell å bli kjent med labyrinten på Stortinget. Nå kan hun veien, og er klar for SV seier i høst.

PÅ STORTINGET: Det har tatt litt tid for Sara Bell å bli kjent med labyrinten på Stortinget. Nå kan hun veien, og er klar for SV seier i høst.

Werner Juvik

Advarer arbeidsfolk mot Senterpartiets regjeringsplan

BY OG LAND: Barne- og ungdomsarbeider Erika Abazi i Oslo tjener litt mer enn Roger Sagplads på Tynset, men har mindre plass hjemme. Abazi enn har en 3-roms leilighet på 74 kvadratmeter, mens Sagplads har en enebolig på 180 kvadrat.

BY OG LAND: Barne- og ungdomsarbeider Erika Abazi i Oslo tjener litt mer enn Roger Sagplads på Tynset, men har mindre plass hjemme. Abazi enn har en 3-roms leilighet på 74 kvadratmeter, mens Sagplads har en enebolig på 180 kvadrat.

Sissel M. Rasmussen

Erika (38) og Roger (34) har samme jobb, samme type arbeidsgiver og samme fagforening. Så langt strekker lønna deres seg i byen og på bygda

FLERE DRIKKER: Flere undersøkelser har dokumentert at folk i større grad konsumerer alkohol og andre rusmidler under pandemien, der mange av oss sitter på hjemmekontor. Det bekymrer både tillitsvalgte og arbeidsgiverne i Posten Norge.

FLERE DRIKKER: Flere undersøkelser har dokumentert at folk i større grad konsumerer alkohol og andre rusmidler under pandemien, der mange av oss sitter på hjemmekontor. Det bekymrer både tillitsvalgte og arbeidsgiverne i Posten Norge.

Alf Ragnar Olsen

Flere ruser seg på jobb: Økning i AKAN-saker under pandemien

PÅ KONTORET: Rådgiver Arvid Ellingsen i Samfunnspolitisk avdeling i LO har saumfart norske lærebøker. Han etterlyser mer pensumlitteratur om norsk arbeidsliv.

PÅ KONTORET: Rådgiver Arvid Ellingsen i Samfunnspolitisk avdeling i LO har saumfart norske lærebøker. Han etterlyser mer pensumlitteratur om norsk arbeidsliv.

Tri Nguyen Dinh

Har denne mannen klart å knekke fagforeningskoden? Slik vil den historiske arbeidsgruppa han er del av, få flere til å organisere seg

VIL HA OPPGJØR: – Hvis vi får berøringsangst for å ta opp virkelige problemstillinger i frykt for å polarisere, er vi på en farlig vei, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

VIL HA OPPGJØR: – Hvis vi får berøringsangst for å ta opp virkelige problemstillinger i frykt for å polarisere, er vi på en farlig vei, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Torgny Hasås

Ap vil foreslå ekstremismekommisjon

KRITISK: Det er vanskelig å forstå hvorfor Skatteetaten droppet en gjennomgang som kunne avdekke unndragelser som kanskje er så store som en halv milliard kroner, synes LO-advokat Kjetil Edvardsen.

KRITISK: Det er vanskelig å forstå hvorfor Skatteetaten droppet en gjennomgang som kunne avdekke unndragelser som kanskje er så store som en halv milliard kroner, synes LO-advokat Kjetil Edvardsen.

Werner Juvik

LO-advokat mener Stendi har sluppet unna en halv milliard i arbeidsgiveravgift

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy