Tillitsvalgt får støtte fra medlemmer i Nord-Norge

STØTTE: Medlemmer som har Hans-Anton Stenersen som tillitsvalgt støtter han i saken mot forbundet.

STØTTE: Medlemmer som har Hans-Anton Stenersen som tillitsvalgt støtter han i saken mot forbundet.

Ole Palmstrøm

Hans-Anton Stenersen som ble fratatt sine tillitsverv før jul får støtte fra medlemmer i nord. – Stenersen er utsatt for et maktovergrep, sier Heidi Laumann. Fagforbundet Post og Finans viser til dommen, som sier at forbundet har handlet korrekt.

2020021314063520200213141027

alf@lomedia.no

Stenersen har henvendt seg til Fagforbundet med sin anke, siden Postkom gikk inn i Fagforbundet fra nyttår. Hans sak er omtalt i siste utgave av Posthornet og ligger nå til behandling hos Forbundsstyret i Fagforbundet.

Mangeårig medlem Heidi Laumann ber på vegne av flere meningsfeller i sin krets om at forbundsledelsen må offentliggjøre en saklig begrunnelse for å frata medlemmene i Fagforbundet Post og Finans fra Nord-Norge en av sine mest rutinerte tillitsmenn.

Tillitsvalgt ble utelukket fra alle tillitsverv i Postkom. Nå ber han Fagforbundet revurdere saken

Forsøkt «tiet i hjel»

Laumann mener forbundsledelsen ønsker at saken skal dø hen, og at man forsøker å tie i hjel kritikken rundt håndteringen av Stenersen-saken.

p

– Men det kommer ikke til å skje, ikke så lenge forbundsledelsen nekter å redegjøre nærmere for utelukkelsen og forklare hva som ligger bak den behandlingen de gir en sentral tillitsvalgt fra vår region. Vi har bedt om informasjon, men har ikke fått det. Kretsstyret har også bedt om en redegjørelse for behandlingen av saken i forbundsstyret rundt de angivelige mislighetene Hans-Anton Stenersen er anklaget for. Men forbundsstyret nekter. I retten ba Stenersens advokat om å få fremlagt Forbundsstyrets protokoll for behandlingen av saken, men de nektet. Så fra flere hold er det bedt om informasjon – uten at vi har fått det, påpeker Laumann.

Saken fortsetter under bildet.

Heidi Laumann er mangeårig medlem i Postkom - nå Fagforbundet Post og Finans.

Heidi Laumann er mangeårig medlem i Postkom - nå Fagforbundet Post og Finans.

Privat

– Mister «vår mann»

Hun understreker at det er svært mange medlemmer i Nord-Norge krets som er kritiske til håndteringen Stenersen har fått.

– Det er ikke så rart. For Hans-Anton (Stenersen) er vår tillitsvalgt. Valgt av oss for å representere oss. Men vårt krav om innsyn ble også avvist, og det ble henvist til at kretsen ikke er part i saken. Dette føler mange blir helt feil. For det er vi som har valgt Hans-Anton. Han er «vår mann». Så blir han fjernet. Det er fremsatt beskyldninger, men vi får ikke innsyn og en forklaring, mener Laumann.

– Et maktovergrep

Hun påpeker at Stenersen har familie, og at behandlingen han har fått, har rammet dem også.

– Vi mener Stenersen er blitt utsatt for et maktovergrep. Ledelsen i forbundet er samfunnstopper, og det bør ikke brukes slike hersketeknikker som det vi ser i denne saken. Når det kommer fra en samfunnstopp, som attpåtil er en av de som skal støtte deg og er blant toppene i din organisasjon – så er det ekstra vondt. Verre enn om det kom fra noen likestilte, mener Laumann.

Uberettiget irettesettelse

Laumann og hennes meningsfeller reagerer også sterkt på at Hans-Anton Stenersen fikk irettesettelse for HMS-saken i Bodø.

– Det er uforståelig for oss. Han forsøkte å ta saken opp med forbundskontoret. Men fikk ikke støtte. Da folk på arbeidsplassen i Bodø ble syke av de kritikkverdige forholdene, koblet Stenersen inn Arbeidstilsynet og toppledelsen i Posten. Han ville ordne opp i et forhold som gikk på helsa løs, og det er jo en viktig del av en tillitsvalgts ansvar. Hvis ikke, så skjønner jeg ikke hva tillitsvalgte skal foreta seg i en slik situasjon? Spør Laumann.

p

Hun sier resultatet av saken som Stenersen ble irettesatt for, var at medlemmene i Bodø fikk bedre arbeidsmiljø og bedre tilrettelegging for å forebygge liknende situasjoner på arbeidsplassen.

– Vi mener irettesettelsen var uberettiget, og stiller oss uforstående til den, sier Laumann.

– Behandlet saken korrekt

Leder Gerd Øiahals i Fagforbundet Post og Finans sier at mye av det Laumann hevder i dette intervjuet er til forveksling likt de påstandene Stenersen framsatte i rettssaken han anla mot Postkom i fjor.

– En rettsak som endte med full frifinnelse av Postkom, sier Øiahals som viser til at retten vurderte Postkoms handlemåte og reaksjoner som berettiget.

Saken fortsetter under bildet.

Gerd Øiahals er leder i Fagforbundet Post og Finans.

Gerd Øiahals er leder i Fagforbundet Post og Finans.

Ole Palmstrøm

Øiahals viser blant annet følgende oppsummering i rettens slutning; «Etter rettens syn hefter det ingen feil ved irettesettelsen. Den har etter rettens syn tilstrekkelig hjemmel, riktig faktisk grunnlag og saksbehandlingen var betryggende».

– Dette kan ikke forstås på annen måte enn at påstandene ikke bærer vann. Dette, sammenholdt med at Stenersen i løpet av rettssaken ga uttrykk for at han på nytt ville bryte hovedavtalen og Postkoms vedtekter dersom en liknende situasjon oppstod senere, gjorde at forbundsstyret ikke kunne fatte en annen beslutning enn at Stenersen ikke lenger var egnet til å være tillitsvalgt i Postkom.

– Uredd og dyktig

Dette er hovedpunktene bak støtteerklæringen som nå er sendt i form av et åpent brev til forbundet.

– Måten dette ble gjort på, er slett ikke grei. De forsøkte å knuse ham som var vår valgte tillitsmann gjennom 23 år. For oss ER Hans-Anton Postkom. Det er han vi har gått til i alle år når det var ting vi mente måtte ordnes eller tas opp. Hans-Anton har vært der for oss medlemmer, sier hun.

p

Laumann poengterer at Stenersen har vært uredd, og har sagt fra når det har vært grunn til det, og at han har tolket lovverket rett. Hun synes også han har opptrådt redelig og åpent når han har frontet kritikk på vegne av medlemmer.

– Ett eksempel var Sørenga-saken. Hans-Anton frontet kritikken og misnøyen som hersket blant oss medlemmer om det omstridte leilighetskjøpet. Det er rystende å se hvor lite rettsvern en tillitsvalgt har – om man havner i klinsj med sitt eget forbund, sier Laumann.

Hun maner til forsiktighet.

– Vi savner en «Vær varsom-tankegang» i denne saken. Hadde det vært en mindre sterk person enn Hans-Anton som hadde blitt utsatt for dette, kunne det fort fått større konsekvenser, sier Laumann.

– Skaper intern fryktkultur

Laumann mener forbundsledelsen må tåle at det ulmer kraftig blant medlemmer i forbindelse med denne saken.

– Sånn er det, og sånn vil det være. Misnøyen med ledelsens behandling av Hans-Anton-saken vil ulme og komme til uttrykk jevnlig – så lenge forbundsledelsen ikke vil fortelle hvordan saken er behandlet og hva som er den egentlige agendaen deres.

Laumann mener ledelsens opptreden har bidratt til å skape en fryktkultur innad i forbundet.

– Veldig mange vil støtte Hans Anton, og mange har underskrevet det åpne brevet til forbundsledelsen jeg skrev. Men det er også mange som ikke tør vise støtte – og som sier det rett ut; de er redde for å stå frem med kritikk av forbundsledelsen. Sånn skal og bør det ikke være, mener Laumann.

Hun tilføyer at for henne er en viktig side ved saken at tillitsvalgte i tidligere Postkom og andre forbund bør være kjent med risikoen de løper dersom de kritiserer sin egen toppledelse, og hva som da – i verste fall - kan skje.

– Da kan de være rettsløse. Det har jeg lært av denne saken, sier Heidi Laumann.

MEST LEST:
Bærum rådhus i Sandvika.

Bærum rådhus i Sandvika.

Bærum kommune

Ledere kan få 70.000 kroner i tillegg: Kommune belønner sjefene ekstra for innsatsen under koronakrisen

MANGE HENSYN: Mange medlemmer jobber på grensen til det forsvarlige under koronapandemien. De fortjener virkelig å bli vedsatt med noe mer enn applaus. Men vi vet jo også at kommunenes økonomi er vanskelig, sier Helene Skeibrok som er leder i Fagforbundet Innlandet.

MANGE HENSYN: Mange medlemmer jobber på grensen til det forsvarlige under koronapandemien. De fortjener virkelig å bli vedsatt med noe mer enn applaus. Men vi vet jo også at kommunenes økonomi er vanskelig, sier Helene Skeibrok som er leder i Fagforbundet Innlandet.

Birgit Dannenberg

En av tre kommuner vurderer å permittere, og kommunepolitiker ville kutte ansattes lønn med 10 prosent

VAG VEILEDER: Baseleder på AKS ved Sagene skole, Ellinor Margrethe Eide, synes smitteveilederen fra Utdanningsdirektoratet er vag på den måten at den bruker mye «kan» og «bør», slik at hver enkelt AKS og SFO må selv finne ut hva som er smittevernfaglige forsvarlig.

VAG VEILEDER: Baseleder på AKS ved Sagene skole, Ellinor Margrethe Eide, synes smitteveilederen fra Utdanningsdirektoratet er vag på den måten at den bruker mye «kan» og «bør», slik at hver enkelt AKS og SFO må selv finne ut hva som er smittevernfaglige forsvarlig.

Ingeborg Vigerust Rangul

Baseleder på Aktivitetsskolen: – Jeg savner fokus på assistenter og barne- og ungdomsarbeidere

FERIEPENGER HOLDT TILBAKE: Flere bedrifter mener regjeringens lånegarantiordning ikke holder for å kunne utbetale feriepenger til de ansatte. Her fra Foten badested i Fredrikstad.

FERIEPENGER HOLDT TILBAKE: Flere bedrifter mener regjeringens lånegarantiordning ikke holder for å kunne utbetale feriepenger til de ansatte. Her fra Foten badested i Fredrikstad.

NTB Scanpix

Arbeidsgiverne kan ikke garantere at du får feriepengene dine

Du kan vente småpenger i lønnstillegg i år – Regjeringen Solberg anslår et oppgjør på 1,5 prosent.

Du kan vente småpenger i lønnstillegg i år – Regjeringen Solberg anslår et oppgjør på 1,5 prosent.

Så lavt kan tillegget bli i år: – Lønnsoppgjøret er ikke avlyst, men utsatt

SAKSØKER OSLO KOMMUNE: Veireno-sjef Jonny Enger er dømt til 120 dagers fengsel for brudd på arbeidsmiljøloven. Nå saksøker han Oslo kommune.

SAKSØKER OSLO KOMMUNE: Veireno-sjef Jonny Enger er dømt til 120 dagers fengsel for brudd på arbeidsmiljøloven. Nå saksøker han Oslo kommune.

Ola Tømmerås

Veireno-sjefen Jonny Enger slår tilbake. Varsler søksmål mot Oslo kommune.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy