Tillitsvalgte uten innflytelse

BLIR OVERSETT: Sjefen til "Tina" viser ingen interesse for samarbeid på arbeidsplassen. Hun synes det er frustrerende.

BLIR OVERSETT: Sjefen til "Tina" viser ingen interesse for samarbeid på arbeidsplassen. Hun synes det er frustrerende.

Tri Nguyen Dinh

Tre av ti tillitsvalgte har nær sagt ingen dialog med ledelsen på sin arbeidsplass, viser en ny studie.
– Sjefen unngår meg, forteller «Tina».

2015101312264420151020094251

Beslutninger tres ned over hodet på oss.

Anonym HK-tillitsvalgt

– Han tar seg ikke tid til å svare på mail. Prøver jeg å møte ham personlig, så er han alltid opptatt. Og hvis jeg i det hele tatt treffer på ham, er han krass og unnvikende.

Det forteller «Tina». Hun er tillitsvalgt i en butikk på Østlandet, som tilhører en større kjede. Det har hun vært i over et år, men kommunikasjonen med sjefen er nesten fraværende. Fordi hun frykter reaksjoner fra ledelsen, vil hun ikke stå fram med navn eller bilde.

«Tina» har spurt om månedlige møter med sjefen, men får aldri svar på henvendelsen. Hun forteller om en toppstyrt bedrift, der ledelsen bestemmer alt. Som tillitsvalgt har hun ikke vært involvert verken i ansettelses- eller omorganiseringsprosesser.

– Beslutninger tres ned over hodet på oss. Ansatte har for eksempel fått beskjed om å jobbe færre timer helt ut av det blå. Det er ikke noe samarbeid, forteller «Tina», som er tillitsvalgt for 16 medlemmer.

Bra i industrien, dårlig i handel

Manglende samarbeid er ikke noe uvanlig fenomen i varehandelen. Det viser en undersøkelse utført av forskningsstiftelsen Fafo. Spørreundersøkelsen avdekker store forskjeller.

Mens samarbeidsmodellen ser ut til å fungere godt i større virksomheter, og særlig i industrien, er det grunn til å være bekymret på vegne av handelsnæringen og hotell- og restaurantbransjen. I disse bransjene konkluderer forskerne med at den norske arbeidslivsmodellen «kan være vanskelig å identifisere».

Flere funn i rapporten er nedslående lesning for tilhengere av et organisert arbeidsliv:

• Over 40 prosent av de tillitsvalgte deltar ikke i informasjons-, drøftings- eller forhandlingsmøter med ledelsen på sitt nivå.

• 15 prosent av de tillitsvalgte har bare uformelt samarbeid med ledelsen, og tre av ti har verken uformelle eller formelle møter.

• Nær 40 prosent av de tillitsvalgte sier bedriften har blitt mer toppstyrt de siste to-tre årene. Særlig gjelder dette bedrifter med mange ansatte og utenlandske eiere.

• Nesten 40 prosent av de tillitsvalgte var ikke involvert i den siste endringsprosessen i bedriften overhodet – verken i planleggingsfasen, i forberedelsesfasen, i informasjonsfasen eller gjennomføringsfasen.

• Mens lovbestemte ordninger som verneombud og arbeidsmiljøutvalg er på plass i de fleste bedrifter som skal ha det, står avtalefestede ordninger som for eksempel bedriftsutvalg «overraskende svakt», ifølge Fafo.

De tillitsvalgte er bærebjelkene

Den norske arbeidslivsmodellen kjennetegnes blant annet av høy grad av tillit og nært samarbeid mellom partene. Det er de tillitsvalgte som skal ivareta de ansattes interesser og sikre deres rett til medbestemmelse på arbeidsplassen.

– Et velfungerende partssamarbeid bygger på tillit mellom partene, og tillit er noe som bygges over tid. Når partssamarbeidet ikke praktiseres i mange virksomheter, er det grunn til å stille spørsmålstegn ved hvor kapable partene er til å finne gode løsninger når det oppstår vanskelige situasjoner, sier Sissel C. Trygstad som har vært prosjektleder for Fafo-undersøkelsen.

I undersøkelsen ble tillitsvalgte blant annet spurt om hvilke temaer de skulle ønske at ble diskutert i partssammensatte fora. Mens tillitsvalgte i industrien etterlyste temaer som kompetanseutvikling og rekruttering, var det en høy andel innenfor hotell og restaurant og handel som savnet helt grunnleggende temaer, som diskusjoner om lønn og arbeidstid. Rundt halvparten av de tillitsvalgte i hotell- og restaurantbransjen svarte at de skulle ønske at arbeidstid ble diskutert.

– Det er alvorlig dersom man ikke klarer å revitalisere partssamarbeidet i disse bransjene, eller dersom dette skulle spre seg til nye bransjer, sier Trygstad.

De sovende tillitsvalgte

Ett av funnene som overrasket forskerne, var at en så stor andel av de tillitsvalgte verken hadde formelle eller uformelle møter med ledelsen. Mens fire av ti tillitsvalgte har både formelt og uformelt samarbeid, svarte nesten tre av ti at de ikke har noen av delene.

Innen handelsnæringen og hotell/restaurant er andelen tillitsvalgte uten samarbeid enda høyere – henholdsvis 43 og 37 prosent.

Forskerne forteller også om flere eksempler på at tillitsvalgte og ledelse kun møtes én gang i året – i lønnsforhandlingene.

Fornøyde arbeidstakere

Men at tillitsvalgt og ledelse møtes sjelden, er ikke nødvendigvis uttrykk for en dårlig relasjon som i «Tinas» tilfelle. Tvert imot: I de fleste av de bedriftene der det var lite partssamarbeid, fant forskerne at både ledelsen og de tillitsvalgte var ganske fornøyde.

– Noen svarte at det gikk greit i det daglige, og at de derfor ikke hadde så stort behov for møter. Andre oppga at det er praksis for at ansatte går rett til sjefen med ting de vil ta opp. Atter andre hadde ikke noe bevisst forhold til det. Når vi spurte ledere om hvorfor de ikke hadde formelle møter med de tillitsvalgte, var det flere som sa: «Kanskje vi skal begynne med det?», spør Trygstad.

hk-nytt@lomedia.no

– Maktforholdet har forskjøvet seg

Ingunn Gjerstad og Runa Bolstad Laume i Handel og Kontor Oslo og Akershus bekrefter at det er mange tillitsvalgte som sliter med partssamarbeidet på jobben.

– Rapporten bekrefter noe vi har visst, sier Laume.

De to kjenner til flere eksempler på at ledere og mellomledere boikotter hovedavtalens bestemmelser.

– Mange tillitsvalgte prøver flere metoder for å få en dialog, men blir møtt med hersketeknikker. Når vi besøker arbeidsplasser, ser vi at maktforholdet har forskjøvet seg i arbeidsgivers favør de siste årene, sier Gjerstad.

De to mener det er behov for bedre skolering av tillitsvalgte for å styrke klubbene mot arbeidsgivere, men sier det er en utfordring at stadig færre tillitsvalgte får delta på kurs.

Partssamarbeid

Partssamarbeid på arbeidsplassen er samarbeid mellom arbeidstakerrepresentanter på den ene siden og representanter for virksomhetens ledelse på den andre.

«Den norske modellen på virksomhetsnivå» er en rapport fra forskningsstiftelsen Fafo, som har studert partssamarbeidet i norske bedrifter.

Det er 1.782 tillitsvalgte innenfor Handel og Kontor, Fellesforbundet og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) som har svart på undersøkelsen.

Rapporten viser at partssamarbeidet fungerer godt innenfor industri og bygg, mens det i deler av handelsnæringen og i hotell- og restaurantbransjen er nesten fraværende.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy