Tre-årsregelen gjelder ikke alle

Kjell Ingolf Ropstad (KrF), Arve Kambe,(H), Erlend Wiborg, (FrP) og Sveinung Rotevatn (V) la fram at man i forslaget til ny arbeidsmiljølov har krav på fast stilling etter tre år i midlertidig stilling. Men det gjelder ikke alle.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF), Arve Kambe,(H), Erlend Wiborg, (FrP) og Sveinung Rotevatn (V) la fram at man i forslaget til ny arbeidsmiljølov har krav på fast stilling etter tre år i midlertidig stilling. Men det gjelder ikke alle.

Martin Guttormsen Slørdal

De lovte en enklere arbeidsmiljølov, nå blir den mer komplisert enn noen gang.

2015031912000020150319143706

– De har solgt gråstein som gull

Anette Trettebergstuen, Arbeiderpartiet

torgny@lomedia.no

Da samarbeidspartiene la fram sin avtale sa også de som er kritisk til endringene i arbeidsmiljøloven at det er positivt at «fireårsregelen» blir gjort om til en «treårsregel».

Den gjengse forståelsen var at en nå fikk krav på faste ansettelser etter tre år i midlertidig stilling, mot dagens fire år.

Men treårs regelen vil ikke gjelde alle.

I dag er de fleste som er lovlig ansatt midlertidig, ansatt etter bestemmelsen som sier at de utfører arbeid «når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet atskiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten».

For denne gruppen skal fortsatt fire års regelen gjelde.

Treårsregelen vil bare gjelde de som er ansatt i vikariater og de som er ansatt etter den nye regelen om generell adgang til midlertidige ansettelser.

Et kompromis

Venstres representant i Arbeids- og sosialkomiteen, Sveinung Rotevatn forklarer det slik:

– Dette er et kompromiss. Vi gikk til valg på en to-årsregel. Det fikk vi ikke medhold i. Da vi foreslo treårsregelen, fikk vi beskjed om at det var svært uhensiktsmessig. Mange prosjekter strekker seg over lenger tid enn tre år. Derfor gjorde vi et unntak for akkurat denne bestemmeslen.

Anette Trettebergstuen fra Arbeiderpartiet har en litt annen beskrivele:

Gråstein som gull

– Dette blir komplisert. De solgte inn endringene i arbeidsmiljøloven som om det skulle være en modernisering og forenkling av loven. Dette blir verre enn noen gang, sier hun.

I dag avgir komiteen innstillingen i saken som gjelder omstridte endringene i arbeidsmiljøloven. Det har lenge vært klart at det kom til å være flertall på Stortinget for Erikssons forslag. I forrige uke la de to regjeringspartiene og Venstre og Kristelig Folkeparti fram en avtale.

Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven

Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endriger i arbeidsmiljøloven sosialtjenesteloven

Vil reversere

Nå kommer hele dokumentet som viser hvordan uenighetene går.

– Vi er uenige med de regjeringspartiene i alt, det eneste vi er enige med regjeringspartiene om er skjerpete strafferammer for arbeidsmiljøkriminalitet, sier Trettebergstuen.

Kirsti Bergstø som også sitter i komiteen er enig med Arbeiderpartiet i det meste. Det er på et punkt de to skiller lag. SV lover å reversere alle endringene i arbeidsmiljøloven som blir vedtatt nå. Så langt vil ikke Arbeiderpartiet gå. Arbeiderpartiet vil se på hvordan situasjonen er i samarbeid med fagbevegelsen når det blir aktuelt, og vil ikke binde seg fast til å gå tilbake til den gamle loven.

Her er noen av mindretallsforslagene

Forslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti:

Arbeidsgiver skal foreta en risikovurdering i samsvar med kravene i arbeidsmiljøloven for å sikre at arbeidstidsordningen er forsvarlig.

Stortinget ber regjeringen oppnevne representanter for arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene i det allerede nedsatte Arbeidstidsutvalget.

Stortinget ber regjeringen ta initiativ til en gjennomgang av medleverforskriften sammen med partene i arbeidslivet.

Stortinget ber regjeringen innføre rett til fast ansettelse etter 3 år for alle av arbeidsmiljølovens grunnlag for midlertidige ansettelser, som i dag er omfattet av fireårsregelen, samt den nye generelle adgangen i § 14-9 bokstav f.

Stortinget ber regjeringen legge frem en lovproposisjon som klargjør at det kun finnes to ansettelsesformer i Norge, henholdsvis fast ansatt og midlertidig ansatt

Forslag fra SV:

Stortinget ber regjeringen redusere arbeidsmiljølovens alminnelige arbeidstid i løpet av sju dager fra 40 til 37,5 timer, med tilsvarende arbeidstidsreduksjon for ansatte i skift- og turnusyrker til 35,5 timer og 33,6 timer.

Stortinget ber regjeringen på egnet måte komme tilbake til Stortinget med en gjennomgang av virkemiddelapparatet som skal sørge for at personer med nedsatt arbeidsevne kommer inn i arbeidslivet. Stortinget legger til grunn at partene, funksjonshemmedes organisasjoner og andre relevante fagmiljøer og organisasjoner blir tett involvert i de prosesser og vurderinger som blir gjort av regjeringen i dette arbeidet.

Forslag fra Senterpartiet:

Stortinget bed regjeringa om å arbeida for reguleringar med føremål å avgrensa innvandringa frå EØS-området.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy