JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kommuner jobber på spreng

Vaksine i sommer? Dette skjer i ditt område

Werner Juvik

Personellmangel og usikre vaksineleveranser skaper hodebry når kommuner i feriemodus skal gjennomføre sommerens massevaksinasjon. Her ser du hva som skjer der du bor.

2021062510431120210625104311

kathrine.geard@fagbladet.no

Da regjeringen skeivfordelte vaksiner til 24 kommuner med høyt smittetrykk, fikk 319 kommuner færre doser i sju uker.

For å ta igjen det tapte er planen en storstilt sommervaksinering i juli og august (uke 29-31).

Statsforvalterne rapporterte i mai at 166 av 266 kommuner sa de ville klare ekstravaksinering på toppen av det som allerede var planlagt for sommeren. Men mange kommuner fryktet at mangel på helsepersonell, beordring fra planlagt ferie og feriefravær i befolkningen ville skape problemer.

Og ved inngangen til ferien er det fortsatt skjær i sjøen, viser en rundspørring Fagbladet har gjort blant Statsforvalterne.

Bekymring i Troms og Finnmark

I Troms og Finnmark har Statsforvalteren gjennom dialog med kommunene fått tilbakemeldinger om en rekke problemstillinger knyttet til gjennomføringen av vaksinasjonsprogrammet.

– Kommunene er bekymret for risikoen for at de ikke klarer å skaffe nok personell til å gjennomføre forsvarlig vaksinasjon, opplyser seniorrådgiver i Troms og Finnmark, Tom Olav Stavseth.

De trekker også fram andre mulige dilemmaer: Bruk av uheldige virkemidler som beordring fra planlagt ferie, reduksjon i kompetansekrav ved vaksinering, slitasje på personell, krevende logistikk på grunn av feriefravær i befolkningen, økt risiko for å måtte kassere vaksinedoser, og at færre doser til kommunene i kommende uker kan føre til forsinkelser i vaksinering av risikogrupper.

– Fortsatt usikkerhet rundt hvilket antall doser som faktisk blir levert i uke 29-31 vanskeligjør planleggingen.

Færre doser og usikre prognoser

Antall doser til Norge blir først bekreftet rundt halvannen uke før levering, og sikre tall for enkeltkommuner vil derfor heller ikke foreligge før. Nylig ble anslaget for sommerleveransene kraftig nedjustert.

– Vi får langt færre vaksinedoser fra Pfizer-BioNTech i juli, august og september enn forventet. Samtidig får vi en økning i leveransene av Moderna-vaksinen i juli og august, som til en viss grad vil kompensere for de reduserte leveransene fra Pfizer-BioNTech, uttalte helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Som konsekvens anbefalte Folkehelseinstituttet (FHI) å gå tilbake til 12 ukers intervall mellom første og andre vaksinedose, og åpnet for å kombinere Pfizer-BioNTech og Moderna som første og andre dose.

Stavseth opplyser at det er gjennomført mange tiltak i kommunene, og andre er under planlegging. Blant annet rekruttering av eksternt personell, bruk av studenter, pensjonister og frivillige, flytting av ferie, bruk av overtid og økonomisk kompensasjon for dem som yter en ekstra innsats.

Økt belastning i Norland

Assisterende fylkeslege i Nordland, Lars Utne Haukland, sier planleggingen der pågår fortløpende. Så langt har alle kommunene tatt sikte på å gjennomføre vaksineprogrammet etter nasjonale føringer. Men også han viser til at kortsiktige prognoser for leveranse av vaksiner og oppskalering i fellesferien har gjort personellplanleggingen vanskelig.

– Kommunene har lagt et betydelig arbeid i å få dette på plass. Samtidig har nok belastningen i mange tilfeller økt på det enkelte helsepersonell, og den personlige innsatsen har stor betydning.

Haukeland peker på at pandemien har medført mange ekstraoppgaver for de samme ressursene. Kommunene konkurrerer om kompetansen, og flere har strevd i rekrutteringsprosessen.

– De som har vansker med å skaffe helsepersonell, har ofte funnet løsninger ved et mer aktivt rekrutteringsarbeid, lokalt samarbeid eller interne forflytninger og refordeling av oppgaver. Fortløpende overordnet planlegging av personellressursene har også vært viktig. Noen har organisert arbeidet slik at helsepersonell avlastes for oppgaver som ikke er knyttet direkte til helsetjenestene, sier Haukeland.

Enkeltkommuner sliter i Viken

I Oslo og Viken er det fortsatt enkelte kommuner som kan slite med å gjennomføre den planlagte vaksineringen i sommer, melder fylkeslege Marianne Skjerven-Martinsen.

– Dette skyldes i hovedsak utfordringer knyttet til å sikre tilstrekkelig personell, i kombinasjon med en viss usikkerhet knyttet til hvor mange vaksinedoser den enkelte kommune kan forvente å motta fra uke til uke gjennom sommeren.

Tiltak som forsøkes, er ekstern rekruttering, mobilisering av pensjonert helsepersonell, økonomiske og andre incentiver for å stimulere helsepersonell til å jobbe ekstra gjennom sommeren, forskyving av ferie og bistand fra kommuner som har kommet lenger i vaksinasjonen.

Statsforvalteren har også kartlagt kommunene som har fått økt andel vaksinedoser med tanke på om disse kan bistå andre kommuner.

– Dette kan være i form av å motta personer for vaksinering, men også utlån av helsepersonell. Noen har sagt at de kan bistå. I hvilket omfang, og på hvilken måte, avtales direkte mellom kommunene. Vi hos Statsforvalteren jobber aktivt med disse utfordringene nå sammen med våre kommuner, sier Skjerven-Marthinsen.

Pause i Trønder-kommune

I Trøndelag planlegger kommunene vaksinering gjennom sommeren, men flere gir uttrykk for at dette er krevende.

– Så er vi gjort kjent med at Indre-Fosen kommune i utgangspunktet har lagt opp til en pause i vaksineringen på inntil to uker. Folkehelseinstituttet har en forventning om at kommunene vaksinerer hver uke fremover. Derfor har blant annet Helsedirektoratet opprettet en nasjonal helsepersonellpool som kan bistå kommuner som måtte ha behov for det. Vi går i dialog med Indre Fosen kommune for å få mer informasjon, og for høre om det er noe vi kan bidra med for å sikre vaksinering gjennom sommeren, sier smittevernansvarlig Marit D. Kverkild hos Statsforvalteren i Trøndelag.

Frustrerende usikkerhet

Kommunene i Rogaland, Innlandet og Agder ser også utfordringer, men melder at de kommer til å greie vaksineringstoppen. Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen i Agder sier det først og fremst er frustrerende for kommunene med alle beskjeder og kontrabeskjeder når det gjelder vaksineleveranser.

– Den ene dagen skal vi få betydelig færre Pfizer-vaksiner enn antatt, men neste dag kommer beskjed om at vi får flere fra Moderna. For kommunene er det frustrerende at det ikke er større forutsigbarhet, men ingen har meldt inn at de ikke kan gjennomføre vaksineringen. De hiver seg rundt, henter inn folk og får det til, sier Syvertsen, som tror det blir en større utfordring at befolkningen prioriterer ferie framfor vaksine. At folk tenker at de kan utsette vaksineringen til seinere.

– Da kan det bli vanskelig å holde prioriteringsgruppene.

Kombinasjon gir mindre forsinkelse

Ettersom de har åpnet for kombinasjon av ulike vaksiner, anslår Folkehelseinstituttet at vaksineprogrammet ikke blir mer enn 1-2 uker forsinka. Som i så fall betyr at alle har fått minst en dose et stykke ut i august.

– I et fugleperspektiv er ikke det store forsinkelsen. Da har vi klart å vaksinere hele den voksne befolkningen i løpet av et halvår, sier Syvertsen.

Fagbladet har ikke fått oppdatert info fra Vestland og Vestfold og Telemark. Men i Statsforvalter-rapporten til Helsedirektorat går det fram at tre kommuner i Vestfold og Telemark ikke hadde mulighet til ekstravaksinering i toppukene. I Vestland vakte omfordelingen kraftige reaksjoner og flere kommuner var redd de ikke ville klare å skaffe nok personell til å gjennomføre en forsvarlig vaksinasjon.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy