JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Rapport

Vallerhjemmet: «En prekær mangel på personell. Usikkerhet og utrygghet hos ansatte»

Fagforbundet ønsker ekstern gransking av koronaskandalen

Bærum kommune har gransket seg selv, og peker på mange ulike hendelser og systemfeil som årsak til at koronasmitten rammet både beboere og ansatte på Vallerhjemmet så hardt.

2020052812490620200528132952

sidsel.hjelme@fagbladet.no

Tolv pasienter er døde, og 35 ansatte har vært koronasyke på Vallerhjemmet i Bærum. Hvordan kunne det gå så galt? Bærum kommunes egen gjennomgang gir ingen klare svar. Nå krever Fagforbundet ekstern gransking.

På dette sykehjemmet fikk 35 ansatte korona

– De ansatte har gjort en fantastisk innsats i en krisesituasjon, sa Bærums-ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) da Bærum kommunes eget granskingsutvalg la fram sin rapport om Vallerhjemmet.

Rapporten har ingen fasitsvar, men peker på et sammenfall av mange ulike hendelser og systemfeil som årsak til at koronasmitten rammet både beboere og ansatte på Vallerhjemmet så hardt.

Rapporten baserer seg blant annet på 40 intervjuer der ledere, ansatte, tillitsvalgte og verneombud har bidratt.

«En prekær mangel på personell. Usikkerhet og utrygghet hos ansatte», er ett av flere utsagn som beskriver situasjonen.

Les hele rapporten her

Usikkert når smitten oppsto

Det første tilfellet av koronavirus ble påvist hos en pasient 26. mars. Sykehjemslegen på Vallerhjemmet, samt kommuneoverlegen og smittevernoverlegen i Bærum, mener smitten trolig var kommet inn på sykehjemmet «mye tidligere enn antatt», står det i rapporten.

Dermed kan virussykdommen ha spredd seg før det ble iverksatt noen tiltak.

Bærum kommune belønner sjefene ekstra for innsatsen under koronakrisen

Tiltakene kom for sent

Flere ansatte mener smittesituasjonen ikke ble tatt på alvor tidlig nok. Dette skapte usikkerhet og utrygghet, både blant medarbeidere og pårørende. En medarbeider skal ha slått alarm da pasientene spiste og trente i fellesskap, dagen etter at regjeringen «stengte» Norge:

«Jeg, og flere med meg, var bekymret over situasjonen den andre uken av mars, da det drøyde veldig før ledelsen "stengte" for pårørende. Den 13. mars var det gjort svært lite ift smitteforebygging på Valler. Pasientene spiste måltider sammen (…) og fellestrening foregikk som før. Når jeg påpekte dette, fikk jeg beskjed om at pasientene jo skulle hjem, og måtte trene og være sosiale, selv i denne situasjonen.»

Halvparten av kommunene har hatt korona-krisestab uten tillitsvalgte

Mange forskjellige ledere

Ingen stilles direkte til ansvar for de mange dødsfallene. «Hensikten har vært innspill til læring, ikke jakt på syndebukker», står det i rapporten.

Vallerhjemmet hadde fire ulike ledere fra smitten ble oppdaget i mars og fram til slutten av april.

Rapporten beskriver noe av konsekvensene slik: «Overordnet sett er det kommet mange innspill både mht økonomi, arbeidsgiverpolitikk, ledelse og kultur som indirekte kan ha bidratt til at situasjonen på Vallerhjemmet kunne oppleves kaotisk i deler av perioden. Flere av intervjuobjektene påpekte at kostnadsreduserende tiltak, kommunens arbeidsgiverpolitikk, ledelse og kultur indirekte bidrar til at situasjonen på Vallerhemmet kunne oppleves kaotisk i deler av perioden.»

Oslo-politikere krever bedre koronabehandling av eldre

Smittevern

I rapporten beskriver ansatte også bekymring og usikkerhet om smittevernutstyr. De oppfattet at ledelsen på sykehjemmet innførte restriksjoner på bruk av utstyr, og ansatte måtte jobbe med smittede uten smittevernutstyr.

Ansatte på Vallerhjemmet beskriver situasjoner med stor grad av utrygghet. Dette gjelder både bruk av smittevernutstyr, karantene og testing. Ansatte beskriver eksempler der de har fremmet forslag om tiltak som burde vært innført, men ikke fått gehør hos sine overordnede.

Ansatte som meldte seg syke på grunn av symptomer, ble likevel beordret på jobb.

Mange av de ansatte har deltidsstillinger og jobbet derfor på flere avdelinger, også etter at det ble påvist smitte på sykehjemmet. Dette kan ytterligere ha bidratt til smittespredningen.

Flere tiltak og ny ledelse

Arbeidsgruppen som har utarbeidet rapporten, kommer med en lang rekke anbefalinger for videre tiltak, og anbefaler å rette blikket framover. De trekker fram tre hovedpunkter for læring av situasjonen og hendelsene ved Vallerhjemmet:

1. Snarlig gjennomgang av rapporten og konkretisering av tiltak, på Vallerhjemmet og sentralt i kommunen

2. Sammenligning/analyse av nøkkeltall hos de andre sykehjemmene; - hva kan vi lære?

3. Evaluering: Når situasjonen har roet seg, bør det gjennomføres en evaluering på Vallerhjemmet av pandemisituasjonen ved alle tjenestesteder i kommunen, særlig i de helserelaterte institusjonene og boligene

Endret rutiner

Sarhad Solaimani er i dag tjenesteleder på Vallerhjemmet. Han begynte i stillingen 21. april, og sier at mye er endret den siste tiden.

Han sier følgende til NRK:

– Vi har endret rutiner, oppdatert gamle rutiner, delvis oppussing og brukt bygget på en ny måte. Det aller viktigste for meg er at beboerne våre får gode tjenester og at de pårørende er ivaretatt. Og ikke minst at alle heltene som jobber døgnet rundt, er trygge når de er på jobb, sier Solaimani.

Han sier også at han sammen med ansatte og tillitsvalgte vil gå detaljert gjennom rapporten for å se om det er noe de ikke har tatt tak i.

Blir det ekstern gransking?

Fagforbundet har vært meget kritiske til at det var kommunens egne ledere som var satt til å granske det som skjedde på Vallerhjemmet. De er ikke beroliget etter at sluttrapporten ble lagt fram.

– Kaoset på Vallerhjemmet må gjennomgås av eksterne, krever Zlata Ljubicic, nestleder i Fagforbundet Bærum.

– Skal en granskning gi legitimitet, må den være ekstern. At ledere ettergår seg selv, skaper ingen tillit. Ikke minst for de etterlatte, men også for de ansatte er det viktig at de er trygge på at alle fakta er kommet frem, sier hun og fortsetter:

– Dette er en av kommunens største tragedier. Det må ikke i ettertid kunne stilles spørsmål om gjennomgangens habilitet. Det er ingen tjent med.

Derfor krever Fagforbundet, på bakgrunn av alle tilbakemeldinger og samtaler med ansatte, en ekstern granskning av det som skjedde på Vallerhjemmet, sier Ljubicic.

Hun får støtte fra flere medlemmer i formannskapet, som etter at rapporten ble framlagt, uttrykker ønske om en slik gransking. Ifølge Budstikka vil Fylkesmannen vurdere behovet for videre tilsyn på bakgrunn av rapporten som nå er lagt fram.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy