Verbalt basketak om pensjon

ENIGE OG UENIGE: LO-nestleder Tor Arne Solbakken (tv) og arbeidsminister Robert Eriksson var enige om noe og uenige om andre ting til det gjelder framtidas pensjonsordninger. Helt til venstre møteleder Kaia Storvik fra tenketanken Agenda.

ENIGE OG UENIGE: LO-nestleder Tor Arne Solbakken (tv) og arbeidsminister Robert Eriksson var enige om noe og uenige om andre ting til det gjelder framtidas pensjonsordninger. Helt til venstre møteleder Kaia Storvik fra tenketanken Agenda.

Per Flakstad

LO-nestleder Tor Arne Solbakken og arbeidsminister Robert Eriksson barket sammen i et forholdsvis gemyttelig verbalt basketak på pensjonskonferanse.

2015102717023620151028142234

per.flakstad@fagbladet.no

Begge var enige om at framtidas tjenestepensjoner må utvikles i tett samarbeid mellom partene i arbeidslivet og myndighetene, og at løsningene må fungere mer ensartet enn i dag, hvor det blant annet er store forskjeller på offentlige og private tjenestepensjoner. Men der stoppet også enigheten.

Bare Egil

Men før vi kom så langt hadde artisten Egil Hegerberg åpnet pensjonskonferansen, og du kan se videoer av de hysterisk morsomme sangene hans nederst i artikkelen.

Tirsdagens pensjonskonferanse var et samarbeid mellom Fagforbundet, NTL, HK og Norsk Arbeidsmandsforbund. At fire LO-forbund går sammen i arbeidet med framtidige pensjoner var i seg selv historisk.

– Vår utfordring er at vi organiserer bredt. Derfor er det viktig for oss å bidra til pensjonsordninger som sikrer de med lav inntekt, men samtidig må vi også ivareta medlemmer med høy lønn. Dette gjelder LO generelt, og Fagforbundet spesielt som har 80 prosent kvinner og som organiserer alle grupper fra assister med deltid til rådmenn, sa Fagforbundets leder, Mette Nord.

Hun var klokkeklar på hva som må til for å få til en harmonisering av offentlige og private pensjonsløsninger: Det er bedre å løfte i bunnen enn å kutte fra toppen. På den måten kan vi oppnå et felles mål om en forutsigbar alderdom med en trygg økonomi, sa hun.

Hybridløsning

Flere av innlederne snakket om den såkalte hybridpensjonen som et alternativ til dagens innskuddsløsninger i privat sektor, og samtidig er mulig alternativ til ytelsespensjonene på 66 prosent i offentlig sektor.

Enkelt sagt gir ytelsesbasert pensjon arbeidstakeren en garantert pensjonsinntekt, ofte på 66 prosent av sluttlønn (minus levealdersjustering etter hvert) og livslang ytelse, mens arbeidsgiver har er mer uforutsigar utgift. Innskuddspensjon er forutsigbar for arbeidsgiver,men innebærer større usikkerhet for arbeidstaker og tjenestepensjon bare fram til du er 77 år. Etter det får du kun det som er opparbeidet etter folketrygden.

En hybridpensjon er forholdsvis lik en innskuddsmodell, men sikrer arbeidstaker livslang tjenestepensjon, og sprer risikoen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker mer enn en innskuddsløpsning.

Tjenestepensjonsordningene blir en viktig del av tariffoppgjøret neste år, og avtalefestet pensjon, AFP, skal evalueres av partene i arbeidslivet i løpet av 2017. Det betyr at vi står foran to svært spennende og avgjørende år når det gjelder tjenestepensjon.

Solbakken vs. Eriksson

LOs nestleder Tor Arne Solbakken utfordret arbeidsminister Robert Eriksson på direkten med å gå inn for hybridløsninger i stedet for innskuddsordninger i privat sektor, men arbeidsministeren lot seg ikke lokke utpå.

– Vi må utvikle framtidige pensjoner i samarbeid med arbeidslivets parter. Det betyr at vi må sette oss ned å diskutere ulike løsninger. Jeg tror ikke jeg skal ta den diskusjonen over bordet her og nå på en slik konferanse, parerte arbeidsministeren.

Han var mer opptatt av å harmonisere offentlige og private pensjonsløsningene slik at det skal bli enklere for offentlig ansatte å forbedre pensjonen sin ved å stå lenger i jobb.

– Da vil offentlige ansatte få den samme fleksibiliteten som vi har i privat sektor i dag. Med dagens system lønner det seg ikke i særlig grad i stå lenge i jobb i det offentlige, det gir ikke så mye mer i pensjon. Dermed vil offentlig ansatte, som ønsker å jobbe lenger, tape når levealdersjusteringene slår inn, sa Eriksson.

– Vi har noenlunde like pensjonsordninger i det offentlige, som gjelder rundt en tredel av arbeidstakerene, sa Solbakken. – Men i privat sektor, som gjelder de andre to tredelene, finnes det tusenvis at ulike ordninger og mye kaos. Vi skulle gjerne ha drahjelp fra myndighetene til å lage bredere og likere ordninger for alle, fortsatte LO-nestlederen.

Likestilling

I et likestillingsperspektiv mente han også at det er like viktig å se på pensjonsopptjeningen i arbeidslivet som å kompensere for at kvinner tjener dårligere enn menn og har lavere pensjon.

– Vi må gjøre noe med hele arbeidslivet, slik at kvinner og menn blir mer likestilt, blant annet få bukt med at så mange kvinner må jobbe deltid, sa han.

Dette var Robert Eriksson enig i:

– Et mer likestilt arbeidsliv vil også gi mer likestilt pensjon. Derfor må vi arbeide for at kvinner jobber mer heltid, og for at flere kvinner søker seg til lederstillinger, sa arbeidsministeren.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy