Vi må kutte i sjukeløna, krev dei borgarlege ungdomspartia

KrFU-leiar Martine Tønnessen, UH-leiar Sandra Bruflot, UV-leiar Sondre Hansmark FpU-leiar Bjørn-Kristian Svendsrud går ut i felles front mot sjukeløna.

KrFU-leiar Martine Tønnessen, UH-leiar Sandra Bruflot, UV-leiar Sondre Hansmark FpU-leiar Bjørn-Kristian Svendsrud går ut i felles front mot sjukeløna.

KrFU, UH, UV, FpU (pressefoto)

Sjukeløna må ned – for å redde velferdsstaten. Det meiner ungdommane i dei borgarlege partia.

2018042610333020180426103245

tormod@lomedia.no

I Dagbladet nyleg foreslår dei borgarlege ungdomspartia å redusere sjukeløna til 80 prosent. Det er leiarane i ungdomspartia til Høgre, Framstegspartiet, Venstre og Kristeleg Folkeparti som stiller seg bak forslaget. Det er ikke første gong dei står saman i denne saka.

I dag får ein sjukepengar tilsvarande full løn, men berre opp til seks gongar grunnbeløpet i folketrygda (561 800 kroner).

Denne ordningane går ungdommane ut mot i harde ordelag.

2017: Bare Venstre vil kutte i sykelønna

«Vi mener det verken er usolidarisk eller usosialt å kutte i sykelønna. Dersom du har sykelønn er du en del av arbeidsstyrken i Norge, og dermed ikke en av de svakeste i samfunnet», seier Martine Tønnessen (29), leiar i Kristelig Folkepartis Ungdom, til avisa.

KrFU-leiaren vil heller overføre pengane til dei som er varig utanfor arbeidslivet og på denne måten målrette ytingane.

Høyre-statsråd avfeier Høyre-forslag om karensdag

Redde velferdsstaten

Leiar i Unge Høgre, Sandra Bruflot, trekk fram perspektivmeldinga frå noverande og førre regjering, som viser at ein ikkje kan oppretthalde velferdstenestene på dagens nivå.

Men sjølv om ungdomspartileiarane er skjønt einige, er Venstre det einaste partiet har programfesta kutt i sjukeløna, sjølv om diskusjonane også gjekk under Høgres landsmøte.

Leiar i Unge Venstre, Sondre Hansmark, seier til Dagbladet at dei vil jobbe med å få gjennomslag i regjeringa for kutt i sjukeløna innan 2020.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy