Informasjon for annonsører

Her finner du utgivelsesplan og kontaktinformasjon for Fagbladet.

2015120213271520160216100453

Kontaktperson for annonser

Salgsfabrikken

v/Frode Frantzen

Telefon: 90739687

Materiell sendes:

materiell@salgsfabrikken.no

ANNONSEFRISTER OG UTGIVELSESDATOER 2016

Januar

Utgivelse 18. januar / Annonsefrist 21. desember

Februar

Utgivelse 15. februar / Annonsefrist 26. januar

Mars

Utgivelse 4. mars / Annonsefrist 23. februar

April

Utgivelse 18. april / Annonsefrist 29. mars

Mai

Utgivelse 25.mai / Annonsefrist 2. mai

Juni

Utgivelse 20. juni / Annonsefrist: 31. mai

August

Utgivelse 29. august / Annonsefrist 9. august

September

Utgivelse 26. september / Annonsefrist 6. september

November

Utgivelse 4. november / Annonsefrist 11. oktober

Desember

Utgivelse 5. desember / Annonsefrist 15. november

ANNONSEFORMATER:

Helsider:

200x236 mm / utfallende trykk: 230x280 (+3 mm)

Halvsider:

Høydeformat: 97x236 mm / utfallende trykk: 112x280 (+3 mm)

Breddeformat: 200x116 mm / utfallende trykk: 230x135 (+3 mm)

Kvartside:

Høydeformat: 200x56 mm

Breddeformat: 97x116 mm

Høydeformat: 46x236 mm

1/8 side:

Breddeformat: 97X56 mm

ANNONSEPRISER FELLESDELEN

– kontrollert opplag 1. halvår 2015: 342.687

1/1 side: kr. 73.000

1/2 side: kr. 44.000

1/4 side: kr. 27.000

1/8 side: kr. 16.000

ANNONSEPRISER SEKSJONSIDER:

Seksjon helse og sosial:

Opplag 165.000

1/1 s: 51.000

1/2 s: 30.000

1/3 s: 21.000

1/4 s: 18.000

1/8 s: 9.000

Seksjon kirke, kultur og oppvekst:

Opplag 65.000

1/1 s: 22.000

1/2 s: 13.000

1/3 s: 7.500

1/4 s: 8.000

1/8 s: 3.600

Seksjon samferdsel og teknisk:

Opplag 68.000

1/1 s: 23.000

1/2 s: 14.000

1/3 s: 12.000

1/4 s: 8.500

1/8 s: 5.000

Seksjon kontor og administrasjon:

Opplag 50.000

1/1 s: 20.000

1/2 s: 12.000

1/3 s: 9.000

1/4 s: 7.500

1/8 s: 5.000

NETTANNONSER

Pris pr måned

Kurs: Nett alene/print i tillegg 3.000/900

Forsida: 4.000

STILLINGSANNONSER

Etter avtale

Yrkesgruppetilhørighet Pr. 1/1-14

Seksjon helse og sosial

58.736 Hjelpepleiere

34.752 Asisstenter helse og sosial

8.965 Hjemmehjelpere

8.420 Omsorgsarbeidere

7.653 Miljøterapeut/-arbeidere

5.924 Helsefagarbeidere

3.269 Sykepleiere

1.646 Helsesekretærer

1.644 Vernepleiere

1.474 Ambulansearbeidere

1.169 Kjøkkenassistenter

805 Aktivitører

743 Tannhelsesekretærer

709 Ledere helse og sosial

552 Sosialkuratorer/-konsulenter

510 Barne- og ungdomsarbeidere

297 Husøkonom/-assistenter

211 Laboratorieansatte

197 Miljøetat/helserådsansatte

vernepleiere, tolker, bioingeniører, helserådsinspektører, sosionomer, ergoterapeuter, fysioterapueter, radiograf/røntgenansatte, leger, tannleger, audiometriansatte, apotekansatte, dietetikere, psykologer, tannpleiere

Seksjon kirke, kultur og oppvekst

23.607 Assistenter barnehage

11.253 Barn-/ungdomsarbeidere

7.637 Assistenter oppvekst

1.415 Barnepleiere

1.098 Førskolelærere

778 Ledere oppvekst

685 Lærer

462 Kirketjenere

447 Bibliotekarer

439 Klubbledere/fritidsledere

173 Ledere i barnehage

166 Kinopersonell

166 Kirkegårdsarbeidere

109 Kinomaskinister

musikklærere, barnevernspedagoger, bibliotekarer, undervisningsstillinger, kasserere kino, ledere kino, prester, organister, driftssjefer, speisalpedagoger, konservatorer, guider, msukere

Seksjon samferdsel og teknisk

24.311 Renholdere

9.846 Håndverkere/fagarbeidere

5.712 Vaktmestre

3.269 Brann- og redningspersonell

2.286 Arbeidere

2.177 Sjåfører

1.788 Renholdsoperatører

1.367 Formenn

1.322 Teknikere/tekniske sjefer

758 Ansatte i trafikkselskap

685 Ingeniører

629 Spesialarbeidere

518 Feiere

471 Badansatte

130 Kontrollører

vaskeriarveidere, vakter, arkitekter, tekniske tegnere, ledere park/idrett, park. og idresttsansatte, maritimt personell, elektrikere, lagerarbeidere, telebetjenter/fullmektiger, verksmestere

Seksjon kontor og adminsitrasjon

11.492 Sekretærer

12.751 Konsulenter

2.053 Ledere kontor og administrasjon

1.550 Kontorfullmektiger

1.735 Rådgivere

743 Kontorassistenter

305 Administrasjonssjefer

275 Personalmedarbeidere

200 Økonomisjefer-/konsulenter

154 Revisorer

61 Bud/betjenter

politiske sekretærer, helse og sosialsjefer, koordinatorer, regnskapssjefer, it-ansatte, informasjonskons.-/sjefer, arkivarer, innkjøpssjefer, jurister, politisk valgte ansatte, rådmenn

MEST LEST:
Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Simen Aker Grimsrud (konst.)

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy