Skarpe reaksjoner på Ullevål-nedleggelse: – Kampen er ikke over

Jan-Erik Østlie

«Helsepolitisk galskap», «skrekkelig» og «elendig» er blant ordene politikere bruker etter at styret i Helse sør-øst vedtok å legge ned Ullevål sykehus i Oslo.

2019062109121820190621091425

– Denne kampen er på ingen måte over. På Stortinget er det stor uro over de økonomiske konsekvensene av disse planene, sier Rødts stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes til NTB.

Styret vedtok omstridt plan. Ullevål sykehus legges ned

Selv om styret i sykehusforetaket torsdag vedtok å gå videre med nedleggelsen, og i stedet bygge nye sykehus på Aker og Gaustad, er det til sjuende og sist Stortinget som må bevilge pengene til høsten.

– Jeg tror ikke de folkevalgte vil gå videre med et prosjekt til 50 milliarder kroner, når de ansatte ved samtlige Oslo-sykehus samlet protesterer mot denne helsepolitiske galskapen, sier Moxnes.

I sakspapirene til torsdagens styremøte i Helse sør-øst, er det beskrevet et økonomisk styringsmål for planene på 32,6 milliarder kroner. Moxnes' bygger sitt regnestykke på et anslag for økonomisk risiko på rundt 50 milliarder kroner.

– Jeg trodde aldri det skulle bli nødvendig å gå i fakkeltog for lokalsykehus i Oslo

Sp: – Elendig beslutningsgrunnlag

Senterpartiet er heller ikke nådige i sin beskrivelse av planene:

– Beslutningsgrunnlaget er elendig, både faglig og økonomisk. Det vil gå ut over alle andre prosjekter i Helse sør-øst i tillegg, for det vil ikke være mulig å finansiere begge deler samtidig, sier Sps helsepolitiske talskvinne Kjersti Toppe til NTB.

Toppe mener i høyeste grad at det er et politisk vedtak som nå er fattet. Hun viser til at styreleder Svein Gjedrem i Helse sør-øst begrunner avgjørelsen med at «helseministeren har ønsket seg ett sykehus på Aker og ett på Gaustad», overfor Aftenposten.

– Dette vil vi ikke akseptere. Man legger ikke ned Norges største akuttsykehus uten at det er en sak for Stortinget. Gjedrem sier rett ut at dette er Høies ønske. Men er det Venstre og Frp sitt ønske? Siste ord er ikke sagt i denne saken, sier Toppe.

Venstre-motstand

Flere av regjeringspartienes lokalpartier i Oslo har uttrykt seg kritisk til nedleggelsen av Ullevål, men foreløpig har det ikke vært flertall på Stortinget for å stanse planene.

– Det er synd at helseforetaket ikke har villet gjennomføre en grundig utredning av mulighetene for å modernisere den eksisterende sykehusbebyggelsen på Ullevål. Jeg mener Stortinget ikke kan godkjenne en fremtidig lånesøknad på dette grunnlaget, sier Venstres førstekandidat i Oslo Hallstein Bjercke.

Oslo Frp har tidligere gått inn for å be regjeringen om å stanse planene.

SV: – Hårreisende

Nedleggelsen av Ullevål ble for første gang vedtatt i 2016, men har vært gjenstand for en rekke nye utredninger og diskusjoner siden den gang.

I forkant av torsdagens styremøte fikk Helse sør-øst utarbeidet en rapport hvor man «belyste» alternativet med å beholde sykehuset på Ullevål, men denne har fått kritikk for å være mangelfull.

– Det er hårreisende at denne viktige avgjørelsen fattes i et lukket styrerom uten en skikkelig utredning, sier helsepolitisk talsperson Sheida Sangtarash i SV.

Hun mener politikerne må gripe inn og ta styringen av sykehusene i egne hender.

– Dette er en skrekkelig dyr beslutning som også handler om liv og helse. Slike avgjørelser må fattes i politiske fora. Derfor er SV mot hele helseforetaksmodellen, sier Santarash.

Sykehusstriden i Oslo

• I 2016 vedtok styret i Helse sør-øst å legge ned Ullevål sykehus og bygge et nytt, stort regionsykehus på Gaustad, samt lokalsykehus på Aker. Planene er godkjent av helseminister Bent Høie (H).

• Planene har møtt kraftig kritikk. Flere mener de planlagte sykehusene vil bli for små for en voksende befolkning, mens fagmiljøene frykter for pasientsikkerheten. De ansattes representanter i styret, samt flere partier og pressgrupper, ønsker at Ullevål skal bygges ut i stedet.

• I januar vedtok styret til Helse sør-øst etter massivt press «å belyse» Ullevål som alternativ.

• Helse sør-øst la fram sin belysning 28. mai. Den konkluderte med at det vil koste nær 13 milliarder kroner mer og forsinke prosjektet med sju år om det nye sykehuset ble lagt til Ullevål framfor Gaustad. Belysningen har fått kritikk fra flere hold, og flere har ønsket en full utredning av Ullevål-alternativet.

• På styremøtet 20. juni fattet Helse sør-øst endelige vedtak om å legge ned Ullevål sykehus. Beslutning ble møtt med massive protester fra de ansattes organisasjoner, en rekke politikere og pressgrupper.

• Saken skal endelig avgjøres av Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet til høsten. Frp har advart om at de kan si nei til lånesøknaden til byggingen dersom de ikke føler seg trygge på beregningene.

• Ifølge Helse sør-østs anslag skal første fase av byggingen koste 32,62 milliarder kroner. Det er ikke kommet kvalitetssikrede anslag på fase to av utbyggingen foreløpig, men ifølge ulike, ikke-kvalitetssikrede anslag kan det dreie seg om 50–60 milliarder kroner.

• Utbyggingen av Oslo universitetssykehus vil bli Norges største byggeprosjekt noensinne.

• I forkant av styremøtet varslet ansatteorganisasjonene ved Oslo universitetssykehus (OUS) mistillit mot sykehusets administrerende direktør Bjørn Erikstein. Saken skal behandles på et ekstraordinært styremøte i OUS mandag.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy