JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Oslos skandale-etat fikk faktisk kontroll på overtid og lovbrudd

Energigjenvinningsetaten

Råder det fortsatt kaos i Energigjenvinningsetaten i Oslo? August-tallene viser at det er like ille som tidligere, skulle man tro nyhetene for ei uke siden. Det er rett og slett feil.

2019101014205620230821171436

ola.tommeras@fagbladet.no

Energigjenvinningsetaten (EGE) har vært gjennom uker med avsløringer om brudd på arbeidstidsbestemmelsene, varsling om brudd på innkjøpsregler, på ansettelsesreglementet og sviktende kontroll på anbud.

PwC er engasjert for å granske etatens virksomhet de siste tre årene, kommunerevisjonen gransker byråd Lan Marie Berg, og opposisjonen mener byråden bør vurdere sin stilling. Denne høsten tok en ny søppelskandale av i hovedstaden.

Lan Marie Berg mener hun har opptrådt korrekt.

Har gjort en ryddesjau

Men det har faktisk skjedd en full snuoperasjon i Energigjenvinningsetatens fire anlegg for utsortering, forbrenning og biogassproduksjon det siste året. Før varslinger og gransking ble kjent i mediene, har ledelse og ansatte gjennomført en formidabel ryddesjau, som har gitt resultater.

Det viser den komplette oversikten over antall brudd på arbeidstidsbestemmelsene, som Fagbladet har fått innsyn i. Hvert eneste tilfelle av arbeidsdager som er lengre enn lovlig, eller pauser mellom økter som er for korte, registreres fortløpende.

På to og et halvt år ble det registrert 820 brudd på arbeidstidsbestemmelsene, ifølge NRK. Sist vinter ble det registrert 30 til 40 brudd flere måneder. Det danner bakteppet for hovedstadens nye søppelskandale.

Oppdrag opprydning

Da ny direktør tiltrådte 1. februar, skal instruksen fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel skal ha vært tindrende klar: Rydd opp!

Så skjedde det noe.

I mars måned viser listene Fagbladet har fått innsyn i, at det ikke er mer enn ni brudd totalt, en tredel av måneden før. I april er det knappe to brudd mot 120 samme måned året før, i mai er det nede i null - ikke ett eneste brudd for noen ansatte på noen av anleggene. I juni og juli forekom henholdsvis seks og åtte brudd på arbeidstidsbestemmelsene.

Det er milelangt fra avsløringene om tilstanden året før.

Diagrammet viser at noe har skjedd i Energigjenvinningsetaten i Oslo.

Diagrammet viser at noe har skjedd i Energigjenvinningsetaten i Oslo.

EGE

Plutselig 37 brudd

I august var det 37! Det avslørte NRK, som kunne melde at det fortsatt ikke er kontroll på arbeidstidsbestemmelsene i etaten.

– Hvorfor?

Etter gjennomgang av hver og en av de 37 bruddene, kan nåværende direktør Hans Petter Karlsen konstatere at kun ett av disse bruddene var knyttet til ordinær drift.

– Vi har hatt en revisjon av anleggene, forklarer Karlsen. Ved en revisjon stoppes anleggene og ansatte inspiserer maskiner og utstyr etter feil og mangler. Spesielt forbrenningsanlegget på Haraldrud (HEA) er en utfordring fordi jobben her må gjøres i løpet av 24 timer før anlegget må i gang igjen. De øvrige anleggene kan stoppes på helg.

HEA er i drift 8000 til 8100 timer i året. Ett år har 8760 timer. Tidsrommet for å gjøre inspeksjoner og reparasjoner er begrenset.

Glemte skriftlig samtykke

11 av de 37 bruddene i august er innenfor avtalen med fagforeningene om utvidet arbeidstid under revisjon, men etaten har ikke sørget for skriftlig aksept fra den enkelte ansatte. Muntlig samtykke er ikke godt nok. Dermed utløser også hver av disse et registrert brudd.

– Etaten har detaljert oversikt over hvilke bestemmelser som er brutt i hvert enkelt tilfelle. Vi har påbegynt evaluering av årets revisjon nettopp for å planlegge bedre ressursstyring og gjennomføring, opplyser Karlsen.

Omfattende tiltak

Etaten har gått fra 820 brudd på arbeidstidsbestemmelsene på ett år og ned mot null.

– Hvordan?

– Jeg har satt overholdelse av arbeidsmiljøloven (AML) som et prioritert område overfor både ledere og ansatte. AML skal i likhet med andre lover være absolutt og ikke veiledende. Vi har fulgt opp den månedlige internkontrollen som etaten har gjennomført siden januar 2017. I tillegg er det innført fast rapportering og oppfølging av avvik, skiftplaner og ordninger er gjennomgått. Flere hadde en utforming som innebar høy risiko for AML-brudd, forklarer Karlsen via en epost.

– Høy bruk av overtid og AML-brudd er et signal om dårlig planlegging, som igjen er et ledelsesansvar, fastslår Karlsen.

Av tiltak for å få kontroll med overtid, nevner han:

• Stemple inn og ut til avtalt arbeidstid.

• Ikke bytte skift med hverandre uten at leder involveres og kvalitetssikrer.

• Sikre jevn fordeling av overtidsarbeid. Ikke tildele til de samme personene.

• Innført tvungen avspasering en hel dag i forkant av hjemmevaktsperioder.

• Hjemmevakter skal ikke ha normalovertid i vaktukene.

– Vi er på rett vei

– Jeg er veldig tilfreds med og takknemlig for den lojalitet ansatte har vist til tiltakene. Det har resultert i langt færre brudd, samt at den ordinære driften nå i all hovedsak drives innen AMLs bestemmelser. I tillegg kan vi i samme periode vise til nedgang i overtid på mer enn ti prosent i forhold til 2018. Det indikerer at vi er på rett vei, mener Karlsen.

Energigjenvinningsetaten

• Gjør etterbehandling av avfall fra husholdninger og næringsliv i Oslo.

• Består av fire anlegg; Utsorteringsanleggene på Haraldrud (HUA) og Klemetsrud (KUA), forbrenningsanlegget på Haraldrud (HUA) og biogassanlegget på Romerike (RBA).

• Antall ansatte: 150

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy