JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Politiet begrunnet pågripelsen av Stig Berntsen med hendelser som først inntraff dagen etter

SVEKKET TILLIT TIL POLITIET: Oslo-politiker Stig Berntsen (Rødt) sier politiets vitnemål ikke styrker noen tillit til politiet i politiske saker.

SVEKKET TILLIT TIL POLITIET: Oslo-politiker Stig Berntsen (Rødt) sier politiets vitnemål ikke styrker noen tillit til politiet i politiske saker.

Ola Tømmerås

Forsvarer ba retten se bort fra vitnemålet til politilederen som besluttet å pågripe Stig Berntsen da han ikke etterkom politiets ordre.

2019103013245920230821171436

ola.tommeras@fagbladet.no

Saken er oppdatert med kommentarer fra politiadvokat Naila Parveen som var aktor i straffesaken.

Oslo-politiker og Fagforbundstillitsvalgt Stig Berntsen møtte tirsdag i retten, tiltalt for å ha unnlatt å etterkomme politiets pålegg om å fjerne seg fra Oslo sentrum under valgkampen 15. august i år. Bakgrunnen var at representanter fra Selvstendighetspartiet, var provosert og følte seg truet av hans nærvær og at han filmet deres stand.

Da Berntsen nektet å etterkomme politiets pålegg, ble han innbrakt og forelagt ei bot på 8.000 kroner. Han godtok ikke bota og måtte derfor møte i retten.

I retten: – Politisk trakassering fra politiet.

Politiet blandet dagene

Så langt var rettssaken en relativt ordinær sak med tiltale for brudd på politilovens bestemmelser om å rette seg etter politiets pålegg. Det var inntil politiet selv skulle vitne og forklare hvorfor de ga pålegg om å fjerne seg og deretter innbrakte Berntsen.

Da avslørte politiet for retten og dens tilhørere at de overhodet ikke hadde kontroll på hvilke hendelser som lå til grunn for avgjørelsen. Innsatsleder bommet nemlig på datoen. Hendelsene politiet påstår at lå til grunn for beslutningen hendte ikke dagen Berntsen ble innbrakt, men dagen etter.

Norsk Redaktørforening: Forelegget mot Berntsen åpner for en livsfarlig praksis

Etterretning

Politiførstebetjenten i sivil som gjennomførte anholdelsen av politikeren, var aktors første politivitne. Han kunne fortelle at han handlet etter beslutning fra innsatsleder.

– Vi har med oss etterretningsfolk ute som kjenner personene og deres bakgrunn, forklarte betjenten på spørsmål om hvorfor de fattet interesse for Berntsen og betraktet ham som farlig. Det skjedde om lag 150 meter fra Selvstendighetspartiets stand.

Ifølge informasjonen betjenten fikk fra kollegaene, er Oslo-politikeren og Fagforbundets tillitsvalgte en kjenning av politiet.

Et hovedspørsmål

Betjenten fikk litt senere tilkalt en uniformert patrulje og innbrakt Berntsen etter vurdering fra innsatsleder. Berntsen satt fire timer og tretten minutter i politiets varetekt før han ble forelagt forelegget som han avviste å betale.

Deretter skulle politioverbetjenten, som ifølge politiet var innsatsleder den aktuelle dagen, forklare retten hvorfor han tok beslutningen. Dette er et hovedspørsmål, siden Berntsen hevder at pålegget om å fjerne seg var urimelig og at politiet med det avskar ham fra egen politisk virksomhet.

I vitnemålet refererte innsatsleder konsekvent til hendelser og situasjonsbeskrivelser som ikke skjedde den dagen Berntsen ble pågrepet, men dagen etter.

Kontroversiell person

– Han (Berntsen red. anm.) er kontroversiell. Det blir normalt støy når han er til stede, sa politioverbetjenten og viste til etterretningsopplysningene som blant annet forteller at Berntsen skal ha vært i slagsmål med nynazister i Fredrikstad i fjor høst – en sak som ikke er oppklart.

– Det kunne eskalert, sa innsatsleder over telefon til retten, og opplyste at det var flere tilfeller av ordensforstyrrelser og at blant annet en kopp med kaffe var kastet mot standen til Selvstendighetspartiet der den kjente danske høyreekstremisten Rasmus Paludan var på besøk.

Var ikke på jobb aktuell dag

Innsatsleder sa videre at Berntsen først fikk beskjed om å trekke seg tilbake til området avsatt for motdemonstrasjonen, før han fikk beskjed om å fjerne seg helt fra sentrum, for så å bli innbrakt.

Det fikk Berntsens forsvarer, advokatfullmektig Oda Bjørvik, til å reagere:

– Du blander vel to dager nå. Motdemonstrasjonen var jo dagen etter, fredag 16. august?

– Nei, det kan det ikke ha vært. For dagen før motdemonstrasjonen var ikke jeg på jobb, svarte innsatsleder.

– Er du sikker på at det var dette som lå bak din beslutning? spurte rettens dommer Tor Sandsbraaten.

– Ja, hundre prosent, sa innsatslederen, og la til: – Han (Berntsen red. anm.) har fått pålegg om å fjerne seg ved seks tilfeller. Det viser manglende respekt for politiet.

Stig Berntsen og advokatfullmektig Oda Bjørvik.

Stig Berntsen og advokatfullmektig Oda Bjørvik.

Ola Tømmerås

Bekreftet feil

Etter gjentatte forsøk på å nå politiførstebetjenten som var på stedet, fikk retten oppklart at hendelsene innsatsleder viste til ikke skjedde den aktuelle dagen, men påfølgende dag.

En gjennomgang av medieomtalen, politiets egen twitterkonto, samt Selvstendighetspartiets egen Facebookside med videoer av alle markeringer de arrangerer, bekrefter at både kastingen av kaffekopp og motdemonstrasjon skjedde fredag 16. august – dagen etter at innsatsleder hadde besluttet å fjerne Berntsen fra Oslo sentrum.

Denne fredagen var det flere tilfeller av ordensforstyrrelse da Selvstendighetspartiet avholdt markering sammen med Paludan mens andre organisasjoner avholdt motdemonstrasjon.

Men det var altså torsdag, dagen før, at Berntsen ble innbrakt av politiet.

Til dette kommenterer politiadvokat Parveen i en e-post til Fagbladet: – Innsatsleder viste til de andre hendelsene som skjedde disse to dagene, men dette var kun for å skissere faren for ordensforstyrrelser som politiet var forberedt på, og som faktisk materialiserte seg dagen etter.

Selv om politioverbetjenten som vitnet, opplyste at han ikke hadde vært på jobb dagen før, fastslår politiadvokat Parveen: – Det er ingen tvil om at innsatsleder var på jobb den aktuelle dagen, noe som også framkom av lydopptaket avspilt i retten.

Se hele tilsvaret fra politiet lenger ned.

Fabrikkerte politiet grunnlaget?

– Det ser ut som om politiet har fabrikkert grunnlaget for beslutningen i ettertid, kanskje på grunn av medieomtalen og oppmerksomheten, men så har de altså bommet på datoen, sier Stig Berntsen til Fagbladet.

Han mener at dette ikke inngir tillit til politiet.

Han avviser også politiets påstand om tilknytning til angivelig voldelige antirasistiske organisasjoner som Antifa og Blitz, slik politiet opplyste at han var i henhold til deres etterretningsinformasjon.

– Sist gang jeg var på Blitz, var på en konsert i 2006. Eneste sted det påstås at jeg er tilknyttet de organisasjonene politiet viser til, er på nettsidene til høyreekstremistiske og nynazistiske grupper, sier han.

Ba retten se bort fra vitnemål

Ved avslutningen av rettsmøtet spilte Berntsen av et lydopptak av samtalen mellom ham og politiførstebetjenten. Ifølge Berntsen ble det tatt opp fordi han hadde glemt å slå av videoinnspilling på mobilen.

I samtalen på opptaket viser politibetjenten på stedet til avgjørelse hos innsatsleder. Det er en rolig samtale selv om de er uenige.

I avslutningsprosedyren viste advokatfullmektig Oda Bjørvik til politiets egne bilder fra stedet. De viser stor avstand mellom Berntsen og representantene fra Selvstendighetspartiet. Hun mente at retten måtte se bort fra vitnemålet til innsatslederen da forholdene han beskrev ikke skjedde på den aktuelle dagen.

– Det hadde ikke oppstått noen amper situasjon, og politiet forsøkte ikke med svake midler før de iverksatte bortvisning av Berntsen fra sentrum og dermed fra egen valgstand, sa hun.

Aktor: – Skulle bare være plagsom

Aktor, politiadvokat Naila Parveen, viste til at politiet innbrakte Berntsen for å forebygge ordensforstyrrelse og etter den konkret hendelsen ved partistanden til Selvstendighetspartiet. Hun hevdet det ikke var relevant for saken at innsatsleder begrunnet sin avgjørelse i hendelser som ikke skjedde denne dagen.

– Berntsen hadde ikke annet formål med filmingen enn å være plagsom. Tiltalte hadde mulighet til å benytte ytringsfriheten sin på andre måter, sa Parveen og nedla påstand om 9500 kroner i bot eller 19 dagers fengsel.

Dette er tilsvaret fra Oslo politidistrikt i sin helhet:

Fagbladets spørsmål: Hvordan kan politiet basere en beslutning om å innbringe en person på hendelser som oppstår mer enn 24 timer senere?

Politiadvokat Naila Parveen: Beslutningen ble basert på en konkret hendelse som tiltalte var innblandet i, hvor han (Stig Berntsen, red. anm.) ikke etterkom politiets pålegg.

Innsatsleder var med på å ta beslutningen om å bortvise tiltalte på bakgrunn av den konkrete situasjonen tiltalte var involvert i, som de fryktet kunne lede til en ordensforstyrrelse. Innsatsleder viste til andre hendelser som skjedde disse to dagene, men dette var kun for å skissere faren for ordensforstyrrelser som politiet var forberedt på, og som faktisk materialiserte seg.

Fagbladets spørsmål: Politioverbetjenten som vitnet sa tydelig i sitt vitnemål at han ikke var på jobb denne dagen, selv om han altså klart mente at han hadde tatt beslutningen. Hvem var på jobb som innsatsleder?

Politiadvokat Naila Parveen: Det er ingen tvil om at innsatsleder var på jobb den aktuelle dagen, noe som også fremkom av lydopptaket avspilt i retten.

(Fagbladet har fått tilsendt lydopptaket det henvises til. Den aktuelle politioverbetjenten som vitnet som innsatsleder og beslutningstaker er, så langt Fagbladet kan høre, ikke å finne på opptaket. Red. anm.)

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy