10.000 ansatte får ikke pensjon fra første krone: Nå kan det bli streik i sykehusene

UFRAVIKELIG: Nestleder Sissel M. Skoghaug vil ikke fire på kravet om pensjon fra første krone for alle. Blir det ikke enighet med Spekter, kan det bli streik i sykehusene.

UFRAVIKELIG: Nestleder Sissel M. Skoghaug vil ikke fire på kravet om pensjon fra første krone for alle. Blir det ikke enighet med Spekter, kan det bli streik i sykehusene.

Fagforbundet

– Pensjon fra første krone! Det er et ufravikelig krav, fastslår Fagforbundets nestleder Sissel M. Skoghaug. Partene står langt fra hverandre.

2019052109321020190523093158

ola.tommeras@fagbladet.no

Forhandlingene med Spekter er brutt. Både LO og YS har valgt å bryte. LO har rundt 25.000 medlemmer i sykehusene – de fleste av dem er i Fagforbundet. Om lag 10.000 ansatte i norske sykehus har så lav stillingsprosent at de ikke får pensjonsopptjening.

Nå går det til mekling. Dersom meklingen heller ikke fører fram, blir sykehusansatte tatt ut i streik onsdag 29. mai.

KAN BLI STOPP: Kampen om pensjon fra første krone kan ende med streik i sykehusene.

KAN BLI STOPP: Kampen om pensjon fra første krone kan ende med streik i sykehusene.

Sissel M. Rasmussen

Står om prinsipper

– Fagforbundet går alltid til en forhandling eller mekling med det mål å komme fram til et resultat. Det er målet denne gangen også, skriver Skoghaug i en pressemelding.

Etter hva Fagbladet erfarer, er likevel streikefaren stor. Uenigheten er sterk, og det er prinsipper det forhandles om. Da er det normalt vanskeligere å bli enig.

Uenigheten går i korte trekk ut på om alle ansatte skal ha rett på tjenestepensjon, eller om de som er ansatt i mindre enn 20 prosent stilling skal holdes utenfor. Arbeidsgiversiden vil beholde en grense på 20 prosent. LO vil ha pensjon fra første krone for alle.

Diskriminerende ordning

Spekter og LO har vært uenige om pensjonsordningen for ansatte i sykehusene i flere år. I KS-området har Arbeidsretten tidligere kjent ordningen om krav til minimum stillingsstørrelse som diskriminerende. Det gjorde at den ble fjernet, men ble hengende igjen i Spekter-området. Før var kravet 37,5 prosent, men Spekter reduserte dette til 20 prosent for tre år siden.

Fagforbundet og LO mener det er like diskriminerende prinsipp, uansett hvor lavt kravet settes.

Rammer 10.000 ansatte

Om lag 10.000 ansatte i norske sykehus rammes av kravet til minimum stillingsstørrelse. De er ansatt i for liten stilling, og er dermed ikke innmeldt i pensjonsordningen.

– Dette er både et spørsmål om likebehandling av deltidsansatte og et likestillingskrav. 75 prosent av de som går i slike lave stillinger, er kvinner, påpeker Skoghaug.

Vil koste lite

Kravet om pensjon fra første krone for alle koster trolig ikke mye. De som går i så små stillingsbrøker utgjør samlet kun 1,1 prosent av lønnsmassen.

– Det vil koste lite for sykehusene, men for dem det gjelder vil det ha stor betydning. Dette er de virkelig lavlønte, sier Skoghaug. Hun påpeker at det ikke bare handler om opptjening til pensjon, men de som er innmeldt er også omfattet av uføredekningen og etterlattepensjonsordninger.

– Dette går dem som holdes utenfor glipp av.

Ingen kommentar fra Spekter

– Vi ønsker ikke å kommentere dette nå i meklingsperioden, men Spekter og helseforetakene ser frem til en konstruktiv meklingsinnspurt, der vårt mål er å finne løsninger som er gode for både arbeidsgiversiden og arbeidstakerne, sier kommunikasjonssjef Ingvild Dahl Dørnes i Spekter til Fagbladet.

Pensjon fra første krone

• 10.000 sykehusansatte har mindre enn 20 prosent stilling, og meldes etter dagens regler ikke inn i pensjonsordningen.

• For fagbevegelsen er det et ufravikelig krav at alle får pensjon fra første krone. Derfor er forhandlingene nå brutt.

• Spekter-oppgjøret berører 25.000 LO-medlemmer, hvorav 20.000 er i Fagforbundet. Frist for løsning i mekling er satt til 29. mai.

MEST LEST:
Siri Sagen og Bjørn Ingvar Borge har tatt fagbrev, men får ikke lønnsøkning.

Siri Sagen og Bjørn Ingvar Borge har tatt fagbrev, men får ikke lønnsøkning.

Eivind Senneset

Siri og Bjørn tok fagbrev, men får ikke lønnsøkning

 første arbeidsdag i en ny tidsregning for de ansatte, en De ansatte jubler for en ny tidsregning med bedre lønns- og pensjonsbetingelser enn de har hatt i de sju årene sykehjemmet har vært på private hender.

første arbeidsdag i en ny tidsregning for de ansatte, en De ansatte jubler for en ny tidsregning med bedre lønns- og pensjonsbetingelser enn de har hatt i de sju årene sykehjemmet har vært på private hender.

Anita Arntzen

På dette sykehjemmet får de ansatte opptil 40.000 kroner i økt årslønn

KJEMPET I SMITTEN: Tolv pasienter er døde og 35 av de ansatte på Vallerhjemmet har vært koronasyke. Nå er smitten slått tilbake. Fra venstre hjelpepleier og tillitsvalgt for Fagforbundet, Elin Odinsen, sykepleier Ofelia Maranan, hjelpeplier Ellen Maursund, hjelpepleier Tone-May Karlsen.

KJEMPET I SMITTEN: Tolv pasienter er døde og 35 av de ansatte på Vallerhjemmet har vært koronasyke. Nå er smitten slått tilbake. Fra venstre hjelpepleier og tillitsvalgt for Fagforbundet, Elin Odinsen, sykepleier Ofelia Maranan, hjelpeplier Ellen Maursund, hjelpepleier Tone-May Karlsen.

Anita Arntzen

På dette sykehjemmet fikk 35 ansatte korona. Her er de tilbake på jobb

I seks år har Ann Ingrid Hauge (33) jobbet som bioingeniør på Sykehuset i Vestfold. Hun syntes det var rart at hun tjente så lite.

I seks år har Ann Ingrid Hauge (33) jobbet som bioingeniør på Sykehuset i Vestfold. Hun syntes det var rart at hun tjente så lite.

Werner Juvik

Et enkelt grep skal gi Ann Ingrid 70.000 kroner mer i årslønn

– I en ambulanse må man tenke på hygiene, mener Birger Aftret (t.v.) og Hans Sigvart Hansen og – ambulansearbeidere og oppfinnere.

– I en ambulanse må man tenke på hygiene, mener Birger Aftret (t.v.) og Hans Sigvart Hansen og – ambulansearbeidere og oppfinnere.

Privat

Ambulansearbeidere løste hygieneproblem i ambulansen – nå strømmer bestillingene fra Helse-Norge inn

– Jeg er jo heldig som er frisk og disponerer en etasje for meg sjøl, sier Fagforbundets nye daglige leder, Lars Erik Flatø.

– Jeg er jo heldig som er frisk og disponerer en etasje for meg sjøl, sier Fagforbundets nye daglige leder, Lars Erik Flatø.

Anita Arntzen

Noe av det første den nye sjefen gjorde, var å sende alle de ansatte hjem

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy