Hva streiker de for? Her er fem spørsmål og svar om sykehusstreiken

Shahid Dar, seksjonsleder regnskap for Rikshospitalet og Ullevål sykehus, streiker for første gang på 30 år i jobben.

Shahid Dar, seksjonsleder regnskap for Rikshospitalet og Ullevål sykehus, streiker for første gang på 30 år i jobben.

Eirik Dahl Viggen

Hvem er det egentlig som streiker? Hvor mange er det som er omfattet av kravet om pensjon for stillinger under 20 prosent? Og hvorfor gjelder ikke de samme reglene for alle?

2019060514470020190612145322

tori@lomedia.no

Forrige uke gikk nesten fem hundre sykehusansatte ut i streik etter at mekling mellom partene ikke førte fram. Både YS og LO har tatt ut folk ved Oslo universitetssykehus, St. Olavs hospital, Helse Bergen, Sykehuset Sørlandet og Sykehuset Østfold. Kravet er at ansatte som jobber i mindre enn 20 prosent stilling også skal få pensjonsoppsparing, slik kommuneansatte får.

Pensjonseksperten: – 20-prosenstregelen er diskriminering av unge kvinner

p

Selv om streiken er på sykehusene, er det ikke først og fremst leger og sykepleiere dette gjelder. De er nemlig omfattet av andre regler. Så hvem er det som streiker, og hvorfor? Et notat fra arbeidsgiverforeningen Spekter viser yrkene og tallene bak streiken.

Hva står slaget om?

Kravet fra arbeidstakerorganisasjonene er at arbeidstakere som har mindre enn 20 prosent stilling, også skal få pensjonsuttelling av det de tjener. Det får de ikke per i dag. De får heller ikke uførepensjon, og etterlatte får ikke ektefelle- eller barnepensjon. De som har mer enn 20 prosent stilling får oppspart 5,7 prosent av lønna i tjenestepensjon og 3 prosent i betinget tjenestepensjon (en ny tilleggspensjon for de som ikke kvalifiserer til AFP).

Sykehusstreiken trappes opp

Hvor mange gjelder det?

I rapporten fra det partssammensatte samarbeidsutvalget om pensjon går det fram at Spekter per første november i fjor hadde totalt 9.673 arbeidstakere med under 20 prosent stilling. Kravet gjelder imidlertid ikke alle disse.

For det første viser denne statistikken arbeidsforhold, og ikke arbeidstakere. Dermed er ansatte som har en deltidsstilling, men tar ekstravakter ved en annen avdeling tatt med. Hele 3.765 oppføringer er denne typen ekstrastillinger. I tillegg har 68 personer flere stillinger som til sammen er under 20 prosent. Reelt sett er det derfor 5.840 personer som ikke får opptjent pensjon av arbeidet de gjør i sykehusene.

Kravet gjelder imidlertid bare for de 4.160 ansatte som har sin pensjon i Fellesordningen.

Hvorfor gjelder ikke kravet alle yrkesgruppene på sykehusene?

De 1.680 med under 20 prosent stilling som hører under Sykepleierordningen, Legeordningen og Apotekordningen, er ikke omfattet av kravet til de streikende. Årsaken er at minstegrensen på 20 prosent er fastsatt enten i lov eller gjennom legeordningen. Disse vil dermed ikke få pensjonsopptjening selv om de streikende skulle vinne fram. Dette gjelder leger, sykepleiere, jordmødre og farmasøyter.

På grunn av dette mener Spekter at det vil være en forskjellsbehandling av ansatte på sykehusene dersom de streikende vinner fram, og vil derfor vente på konklusjonene fra det regjeringsoppnevnte pensjonsutvalget før de går med på å endre opptjeningsreglene. Utvalget skal settes sammen i disse dager, og er ventet å legge fram sine konklusjoner til neste år.

Hvilke yrker er det som er i streik?

Av de 4.160 kravet gjelder, er over halvparten ufaglærte. Deretter er de største yrkene hjelpepleiere, miljøterapeuter, miljøarbeidere, ambulansearbeidere, vernepleiere og teknisk/administrativt personale. Også pedagoger, bioingeniører, ergoterapeuter, forskere, fagarbeidere, fysio- og ergoterapeuter, helsesekretærer, ingeniører, ernæringsfysiologer, omsorgsarbeidere, psykologer, radiografer, sosionomer, prester og tannleger er representerte.

p

Hvilke grupper får mer om kravet vinner fram?

Av de 4.160 ansatte som har under 20 prosent stilling og har sin pensjon i Fellesordningen, er 70 prosent kvinner.

Yngre arbeidstakere er også overrepresentert: Nesten 60 prosent er under 35 år. Av de 4.160 er 640 ansatte 62 år eller eldre. Det er mulig at flere av disse benytter seg av regelen om at man kan jobbe opptil 20 prosent uten å få avkortning av pensjonen.

Det går også fram at over halvparten av de ansatte dette gjelder, jobber som ekstrahjelp. Samtidig er det 1.240 av de 4.160 som har fast stilling under 20 prosent. Det er også litt over tre hundre hver av midlertidig ansatte og vikarer.

MEST LEST:
Angrer: Den 46 år gamle helsefagarbeideren skulle ønske hun hadde valgt en annen måte å innhente informasjon på enn hun gjorde sensommeren i 2017. Her sammen med Fagforbundets advokat Anne-Gry Rønning-Aaby i Høyesterett.

Angrer: Den 46 år gamle helsefagarbeideren skulle ønske hun hadde valgt en annen måte å innhente informasjon på enn hun gjorde sensommeren i 2017. Her sammen med Fagforbundets advokat Anne-Gry Rønning-Aaby i Høyesterett.

Rønnaug Jarlsbo

Helsefagarbeideren åpnet pasientjournalen til kjærestens ekskone: – Jeg skjønte ikke konsekvensene av handlingene mine

BEROLIGER: Ingen grunn til bekymring for egen pensjon, mener Berit Tevik, leder i Fagforbundet Barn og oppvekst Oslo

BEROLIGER: Ingen grunn til bekymring for egen pensjon, mener Berit Tevik, leder i Fagforbundet Barn og oppvekst Oslo

Birgit Dannenberg

Reagerer på barnehage-info: – Dette er skremselspropaganda

KRITISK TIL DE STORE ØVELSENE: Lill-Marit Overvik (innfelt) hadde helst sett at treningen på samvirke mellom nødetatene hadde blitt brutt ned til flere og mindre øvelser.

KRITISK TIL DE STORE ØVELSENE: Lill-Marit Overvik (innfelt) hadde helst sett at treningen på samvirke mellom nødetatene hadde blitt brutt ned til flere og mindre øvelser.

Bjørn A. Grimstad

I dag holdes en stor terrorøvelse i Oslo. Brannkonstabel Lill-Marit mener dette er feil oppskrift

Styrer i Læringsverkstedets Folkeparken barnehage hevder kuttet i pensjonstilskudd vil gå utover det beste for barna. Samtidig har barnehagen hatt et samlet overskudd på 18,7 millioner kroner i årene 2015-2019. Illustrasjon: Vidar Eriksen

Styrer i Læringsverkstedets Folkeparken barnehage hevder kuttet i pensjonstilskudd vil gå utover det beste for barna. Samtidig har barnehagen hatt et samlet overskudd på 18,7 millioner kroner i årene 2015-2019. Illustrasjon: Vidar Eriksen

Har hatt 3,74 millioner i gjennomsnittlig årlig overskudd – hevder kutt på 650.000 kroner betyr at barna må få færre leker

Nå er det klart for bestilling av neste års almanakk.

Nå er det klart for bestilling av neste års almanakk.

Fagforbundet

Har du bestilt almanakken? Slik gjør du det

PENSJON: Hva skal du leve av når du blir gammel? Det synes mange det er overveldende å sette seg inn i.

PENSJON: Hva skal du leve av når du blir gammel? Det synes mange det er overveldende å sette seg inn i.

colourbox.com

Orker du ikke forholde deg til pensjon? Her er en enkel oversikt

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy