LO mener arbeidsministeren brøt Grunnloven da hun stoppet sykehusstreiken

GRUNNLOVSSTRIDIG: Tobias Drevland Lund og Ramona Menghrogen med Maren Oddvang fra Fagforbundet Ung i Oslo streiket for lønn og pensjonsordning helt til regjeringen stanset streiken. Nå mener LO at det var grunnlovsstridig.

GRUNNLOVSSTRIDIG: Tobias Drevland Lund og Ramona Menghrogen med Maren Oddvang fra Fagforbundet Ung i Oslo streiket for lønn og pensjonsordning helt til regjeringen stanset streiken. Nå mener LO at det var grunnlovsstridig.

Ola Tømmerås

Sykehusstreiken i vår ble stanset med tvungen lønnsnemnd. LO mener avgjørelsen var grunnlovsstridig. I dag starter Rikslønnsnemnda behandlingen streiken.

2019110508230020191105095655

per.flakstad@fagbladet.no

Det første Rikslønnsnemnda må ta stilling til, er om nemnda har den nødvendige kompetansen til å avgjøre om det var grunnlovsstridig å stoppe sykehusstreiken med tvungen lønnsnemnd.

Pensjon og likestilling

Et av stridsspørsmålene partene ikke klarte å bli enige om var LOs krav om pensjon fra første krone.

– Vi streiket for kravet om pensjon fra første krone, også for deltidsansatte med lave stillingsprosenter. Når de ikke innmeldes i pensjonsordninga, får de heller ikke forsikringsordninger knyttet til uførhet og etterlattepensjon. Dette handler i hovedsak om kvinner og de fleste er unge. Derfor er dette både et likestillingskrav og et likebehandlingskrav. Men denne forsvarlige og lovlige streiken stoppet altså regjeringa uten å ha grunnlag for det, sier Fagforbundets nestleder Sissel M. Skoghaug.

– Dette er grunnlovsstridig og svært alvorlig, fortsetter hun.

Fare for liv og helse

Grunnlaget for å stanse streiken var fare for liv og helse ved Sykehuset Østfold. Men det var ikke LOs streikeuttak og planlagte opptrapping av streiken som utgjorde fare for liv og helse. Derimot hadde YS-forbundet Delta planlagt en opptrapping som ble vurdert slik at Helsetilsynet.

«LO Stat har en selvstendig streikerett og er ikke ansvarlig for uttak gjort av andre arbeidstakerorganisasjoner. De skriftlige redegjørelsen regjeringen har utarbeidet som begrunnelse for fare for liv og helse omhandlet utelukkende konsekvensene som følge av streiken blant YS sine medlemmer ved Sykehuset Østfold. Beslutningen om tvungen lønnsnemnd griper derfor, etter LO Stat sitt syn, rettsstridig inn i LO Stats streikerett.», skrev LO-advokatene på sin facebookprofil 27. september.

Kan få et resultat uansett

Dermed har Rikslønnsnemnda fått en nøtt å knekke samtidig som den skal behandle de økonomiske kravene fra arbeidstakerorganisasjonene og tilbudet fra arbeidsgiverorganisasjonen Spekter Helse.

Hvis nemnda kommer fram til at regjeringen gjorde rett i å stanse streiken, fortsetter behandlingen ved at partene legger fram sine begrunnede krav og tilbud, før nemnda trekker seg tilbake og avgjør resultatet.

Etter det Fagbladet forstår, kan nemnda, selv om den kommer fram til at streiken ikke skulle vært stanset, likevel avgjøre spørsmålet om lønn hvis partene i oppgjøret godtar det. Så lagt Fagbladet kjenner til har LO sagt ja til dette, mens Spekter Helse har sagt nei.

Dersom dette blir et scenario, vil det være første gangen vi har en slik situasjon i norsk arbeidsliv. Ifølge kilder Fagbladet har vært i kontakt med er det et resultat som ikke er spesielt sannsynlig, men det kan heller ikke utelukkes.

Hva som da vil skje, er helt uvisst. Men det er ikke riktig at det betyr at Fagforbundets medlemmer vil være i streik på nytt slik enkelte medier har meldt.

Det er strenge regler for å gå til plassoppsigelse av medlemmer, blant annet en varslingsfrist. Derfor vil en umiddelbar streik ikke vær en aktuell problemstilling.

Lønn og pensjon fra første krone

Årsaken til streiken var først og fremst kravet fra LO Stat om pensjon fra første krone. I dag er kravet at du må ha en 20 prosents stilling for å bli innmeldt i tjenestepensjonsordningen, og Spekter Helse har nektet å endre på dette i sitt tilbud. I tillegg har LO Stat krevd å få et oppgjør for de LO-organiserte sykepleierne som er på linje med det sykepleiere i Unio (Sykepleierforbundet) har fått. I tillegg har LO flere lønnskrav for øvrige sykehusansatte.

– Det er viktig for oss å sikre en god lønnsutvikling for medlemmer i sykehus – på lik linje med arbeidslivet for øvrig. Vi har forventninger til at Rikslønnsnemda vil ta våre viktige krav og gode argumenter på største alvor og dermed bidra til et godt resultat, sier Sissel M. Skoghaug.

Skuffet Mette Nord

Streiken startet 29. mai og ble stanset 23. juni, dagen før en planlagt opptrapping.

Fagforbundet hadde mange medlemmer i streik ved sykehusene, og forbundsleder Mette Nord var svært skuffet over regjeringens beslutning om å bruke tvungen lønnsnemnd.

– For oss er det helt uforståelig at regjeringen nå hevder at det er fare for liv og helse. Vi har hatt et svært ansvarlig streikeuttak og gjort alt som står i vår makt for å hindre at konflikten rammer pasientene, sa hun.

Hun var blant annet opprørt over at Spekter Helse aldri søkte om en eneste dispensasjon, selv om Fagforbundet hadde gjort det klart fra streikens begynnelse at slike søknader ville bli innvilger, nettopp for å unngå å sette pasienters liv og helse i fare.

– Derfor er det overraskende for oss at regjeringen nå hevder at det har oppstått fare for liv og helse, sa Mette Nord.

Ingen kommentar fra departementet

VG ba tirsdag morgen om en kommentar fra Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og fikk dette svarer fra departementet: «Saken er nå en tvist mellom tariffpartene som skal behandles i nemnda. Departementet har derfor ingen ytterligere kommentar til dette».

MEST LEST:
BITTER: Anne Kallset har jobbet som kontor- og arkivmedarbeider i 40 år, men avspises med NAVs minstesats for uføre.

BITTER: Anne Kallset har jobbet som kontor- og arkivmedarbeider i 40 år, men avspises med NAVs minstesats for uføre.

Ole Martin Wold

Anne (58) gikk i pensjonskassens uførefelle: Sitter igjen med minstesats etter 40 år i arbeidslivet

BEKYMRET: Tom Oppegaard og Vigdis Varn i beboerrådet i det privatdrevne eldreboligkomplekset Gabels Park frykter konsekvensene når driverselskapet Stendi Senior selger seg ut av virksomheten.

BEKYMRET: Tom Oppegaard og Vigdis Varn i beboerrådet i det privatdrevne eldreboligkomplekset Gabels Park frykter konsekvensene når driverselskapet Stendi Senior selger seg ut av virksomheten.

Rønnaug Jarlsbo

«Det verste som kan skje er at kommunen overtar og Jonas og Raymond får bestemme hva vi skal spise til middag»

BEROLIGER: Sjefanalytiker i Volue Insights, Tor Reier Lilleholt har studert strømprisene i 25 år: – Jeg ønsker å berolige strømkundene, det vi ser nå er en ekstrem situasjon og prisene vil gå ned og stabilisere seg.

BEROLIGER: Sjefanalytiker i Volue Insights, Tor Reier Lilleholt har studert strømprisene i 25 år: – Jeg ønsker å berolige strømkundene, det vi ser nå er en ekstrem situasjon og prisene vil gå ned og stabilisere seg.

Privat

Sjefanalytiker mener EU-avtale og utenlandskabler vil sikre oss stabil og rimelig strøm: – Dette er strømprisen du kan forvente

MÅ VÆRE EGNET: - Mangler du empati, betyr det svært lite hvilken formell kompetanse du kan vifte med, mener Robin Storevik.

MÅ VÆRE EGNET: - Mangler du empati, betyr det svært lite hvilken formell kompetanse du kan vifte med, mener Robin Storevik.

Eivind Senneset

Robin mistet jobben om og om igjen. Nå er han snart ferdig helsefagarbeider

– Vi mener ikke at de med høyere utdanning skal stjele fra dem med lavere utdanning. Vi vil ha en høyere ramme totalt, presiserer Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

– Vi mener ikke at de med høyere utdanning skal stjele fra dem med lavere utdanning. Vi vil ha en høyere ramme totalt, presiserer Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

Pressefoto

Konkurrerende fagforening vil ha med Fagforbundet på å bryte frontfagsramma

STORE KONSEKVENSER: Dersom Fagforbundet vinner fram med saken i arbeidsretten, kan det få store konsekvenser for lønna og arbeidstida til Jon Rune Nyheim og Inger Robertsen, som jobber medleverturnus ved en barnevernsinstitusjon eid av det svenske konsernet Team Olivia.

STORE KONSEKVENSER: Dersom Fagforbundet vinner fram med saken i arbeidsretten, kan det få store konsekvenser for lønna og arbeidstida til Jon Rune Nyheim og Inger Robertsen, som jobber medleverturnus ved en barnevernsinstitusjon eid av det svenske konsernet Team Olivia.

Ole Martin Wold

Dette milliardsøksmålet kan endre privat barnevern

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy