Pensjonskutt for uføre:

Regjeringen vil kutte i pensjonen for uføre. LO sier nei

Krevende: Mange som blir uføre har hatt fysisk tøffe jobber i lavlønnsyrker. Det innebærer at livsinntekten også blir lav, påpeker LO. De vil bli hardt rammet av levealdersjusteringen. Illustrasjonsfoto: Erlend Angelo

Krevende: Mange som blir uføre har hatt fysisk tøffe jobber i lavlønnsyrker. Det innebærer at livsinntekten også blir lav, påpeker LO. De vil bli hardt rammet av levealdersjusteringen. Illustrasjonsfoto: Erlend Angelo

Uføre kan ikke velge å jobbe for å motvirke effekten av levealdersjusteringen i pensjonsreformen, fastslår LO.

2019120312220020191205094634

sym@lomedia.no

Vi lever lenger. Det er en økonomisk utfordring for pensjonssystemet fordi mange av oss vil være pensjonister i langt flere år enn tidligere generasjoner. For å møte denne utfordringen ble det som en del av pensjonsreformen i 2011, innført en levealdersjustering.

Over 100.000 barn lever i familier med lav inntekt. Slik vil SV styrke barnefamiliene

p

Den betyr at pensjonen reduseres i takt med økt levealder.

Du kan velge

Pensjonsreformen innebærer at du kan velge å ta ut en relativt lav pensjon fra 62 år eller arbeide flere år for å sikre en best mulig pensjon. Dette er en mulighet uføre ikke har. Det ifører til at uføre vil bli hardt rammet av levealdersjusteringen uten at de har muligheter til å gjøre noe med det, slik yrkesaktive kan.

Pensjonistleder Jan Davidsen: – Pensjonister og trygdede trenger egne tillitsvalgte som kan følge dem til Nav

Valgte å skjerme

For å begrense denne effekten ble det derfor innført et skjermingstillegg for personer født mellom 1944 og 1953. Tillegget skjermet den uføre for rundt halvparten av virkningen av levealdersjusteringen. Nå foreslår Arbeids- og sosialdepartementet at dette skjermingstillegget ikke skal videreføres for nye aldersgrupper som blir pensjonister.

Konsekvensen er at uføre født etter 1953 vil bli fullt ut rammet av levealdersjusteringen. Da forslaget ble lansert sa Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) ifølge NTB, at forslaget er «i tråd med arbeidslinjen». Hvs skjermingstillegget blir fjerne vil det innebære en innsparing på 1,3 milliarder kroner i 2030.

LO sier nei

I sitt høringssvar påpeker LO at uføretrygdede i all hovedsak befinner seg i jobber med lave inntekter.

Her finner du Fagbladet på Facebook

p

– Mange uføre har hatt yrker med fysisk eller psykisk belastende arbeid, eller arbeidet i helkontinuerlig turnus med mye nattarbeid. Det er også flere kvinner enn menn som blir uføre. Uføre har hatt redusert inntekt i lengre tid før de går over til alderspensjon, slik at deres livsinntekt vil kunne være betydelig lavere enn en person som står i arbeid til de tar ut alderspensjon.

– Alt dette må vektlegges når pensjonsnivået ved 67 år skal fastsettes, krever LO.

Rammes hardere

LO påpeker også at de årskullene som hittil har gått av med pensjon har hatt en stor del av sin pensjonsopptjening i den gamle folketrygden. I tillegg har levealdersjusteringen gradvis blitt innfaset. De nye gruppene vil derfor bli rammet langt kraftigere av pensjonsreformen og levealdersjusteringen.

– Det virker derfor dobbelt urimelig å fjerne skjermingstillegget samtidig som behovet for det bare blir større, fastslår LO overfor Arbeids- og sosialdepartementet.

Høringen

«Forslaget som er til høring innebærer at alderspensjon til uføre født 1954 og senere skal levealdersjusteres på lik linje med alderspensjon til arbeidsføre, og at skjermingstillegget som har blitt innvilget i til uføre i årskullene 1944–1953 ikke videreføres for yngre årskull.»

Kilde: Arbeids- og sosialdepartementet

MEST LEST:
– Vi gjør dette fordi vi er i en situasjon med 300.000 arbeidsledige. Da er det viktig å vise solidaritet med dem, ved å ikke øke lønningene, sier Ole Erik Almlid

– Vi gjør dette fordi vi er i en situasjon med 300.000 arbeidsledige. Da er det viktig å vise solidaritet med dem, ved å ikke øke lønningene, sier Ole Erik Almlid

Leif Martin Kirknes

NHO sier nei til alle lønnstillegg i år

Virksomhetstillitsvalgt i Bufetat, Bjørn Ingar Skogvang, er glad for at arbeidsgiveren nå endelig tar tak i saken.

Virksomhetstillitsvalgt i Bufetat, Bjørn Ingar Skogvang, er glad for at arbeidsgiveren nå endelig tar tak i saken.

Kai Hovden

Nær tusen nattevakter har tapt pensjonsoppsparing etter tellefeil

SAMARBEID: Avtalen om tiltak mot skatteparadis er jobbet fram av blant andre LO og Fagforbundet. Avtalen blir på bildet signert av varaordfører og nå fungerende ordfører i Sør-Varanger, Pål Gabrielsen (SV). Fra venstre, Torbjørn Brox Webber, leder av Fagforbundet Sør-Varanger, Pål Gabrielsen og Hennin Bråten, leder av LO i Sør-Varanger.

SAMARBEID: Avtalen om tiltak mot skatteparadis er jobbet fram av blant andre LO og Fagforbundet. Avtalen blir på bildet signert av varaordfører og nå fungerende ordfører i Sør-Varanger, Pål Gabrielsen (SV). Fra venstre, Torbjørn Brox Webber, leder av Fagforbundet Sør-Varanger, Pål Gabrielsen og Hennin Bråten, leder av LO i Sør-Varanger.

Privat

De krever å få vite hva som skjer med pengene dine

FERIENS NØKKELPERSON: Ove Ølmheim tordde det var slutt på ferielivet i «vogna» da han måtte ha hjelp fra hjemmetjenesten hver dag. Men nå ferierer han nesten som før, takket være Grete Kile og hennes kolleger i hjemmetjenesten på Hvaler.

FERIENS NØKKELPERSON: Ove Ølmheim tordde det var slutt på ferielivet i «vogna» da han måtte ha hjelp fra hjemmetjenesten hver dag. Men nå ferierer han nesten som før, takket være Grete Kile og hennes kolleger i hjemmetjenesten på Hvaler.

Anita Arntzen

Syk i ferien? Her får Ove hjemmesykepleie på hytta

Han måtte dra på jobb hver dag gjennom krisa og bekjempe smitte. Renholder Mouloud Zaouaghi håper yrket hans får en høyere status etter krisa.

Han måtte dra på jobb hver dag gjennom krisa og bekjempe smitte. Renholder Mouloud Zaouaghi håper yrket hans får en høyere status etter krisa.

Brian Cliff Olguin

Samfunnskritisk jobb, men lav lønn: Hvem bestemmer hva jobben din er verdt?

– Vi er veldig urolig for kommuneøkonomien samlet sett i  år, sier KS-leder Bjørn Arild Gram.

– Vi er veldig urolig for kommuneøkonomien samlet sett i år, sier KS-leder Bjørn Arild Gram.

Helge Rønning Birkelund

Fire av ti kommuner har vurdert å permittere ansatte under koronakrisen

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy