JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Helseforetak setter renhold ut på anbud

Sykehusene sparker opp til 60 renholdere: Ramona og kollegaene kan miste pensjon og jobb

FOLK BLIR DÅRLIGE: - Det er psykisk hardt for folk å stå i jobben nå, forteller renholdernes verneombud Anne Karin Hungnes og plasstillitsvalgt Ramona Haukås.

FOLK BLIR DÅRLIGE: - Det er psykisk hardt for folk å stå i jobben nå, forteller renholdernes verneombud Anne Karin Hungnes og plasstillitsvalgt Ramona Haukås.

Ola Tømmerås

– Dette er ansatte med lang fartstid, høy alder, eneforsørgere og fremmedspråklige, sier hovedtillitsvalgt.

2019040910514320230821171436

ola.tommeras@fagbladet.no

– Vi kommer til å bestride hver eneste oppsigelse. Vi er klare til å gå rettens vei for renholderne som ikke får jobb videre, sier Marius Granås fra Fagforbundet.

60 renholdere ved sykehusene i Molde og Kristiansund er fortvilet etter vedtaket om å sette renholdet ut på anbud. De fleste risikerer å måtte finne seg ny jobb.

– Dette er ansatte med uformell kompetanse, lang fartstid, høy alder, eneforsørgere og fremmedspråklige. Hvordan ser helseforetaket for seg at disse skal skaffe seg nye jobber? spør hovedtillitsvalgt ved Molde sykehus, Kari Gro Monsås. Hun mener regninga for dårlig økonomistyring i helseforetaket nå sendes de svakeste i organisasjonen. Styrelederens forklaringer provoserer de tillitsvalgte.

– Å bytte ut egne ansatte med billigere innkjøpt arbeidskraft er det samme som sosial dumping, mener hun og påpeker også at drøftingsmøter ikke engang er påbegynt.

FOLK BLIR DÅRLIGE: - Det er psykisk hardt for folk å stå i jobben nå, forteller renholdernes verneombud Anne Karin Hungnes og plasstillitsvalgt Ramona Haukås.

FOLK BLIR DÅRLIGE: - Det er psykisk hardt for folk å stå i jobben nå, forteller renholdernes verneombud Anne Karin Hungnes og plasstillitsvalgt Ramona Haukås.

Ola Tømmerås

Renholdstjenesten på sykehusene i Kristiansund og Molde skal nå ut på anbud. De som gjør jobben i dag, skal ut. Det vil ikke bli krevd virksomhetsoverdragelse.

Styret kaller det outsourcing uten overdragelse av de ansatte. Ledelsen mener det er mulig å kutte ned ti årsverk og spare seks millioner hvert år, dersom et privat firma overtar renholdet på sykehusene.

{F1}

Tenker bare på penger

– Nå er det helt pyton her. Dette kom som et sjokk, sier plasstillitsvalgt for renholderne i Molde, Ramona Haukås. Hun er forbannet etter styrevedtaket. Det er også kollegene på andre siden av fjellet, på sykehuset Kristiansund.

Vedtaket rammer 60 ansatte fordelt på 40 årsverk. De fleste skal bort.

– Det er helt pyton her nå, sier plasstillitsvalgt for renholderne ved Molde sykehus, Ramona Haukås.

– Det er helt pyton her nå, sier plasstillitsvalgt for renholderne ved Molde sykehus, Ramona Haukås.

Ola Tømmerås

– Noen må dessverre slutte

Styret sier i vedtaket: Virksomhetsoverdragelse fra helseforetaket til ekstern leverandør har vært vurdert i prosessen. Etter en samlet vurdering vil ikke helseforetaket kunne legge et slikt forbehold inn i kravspesifikasjonen.

Det betyr at renholdere verken har krav på å bli overført til ny ekstern operatør eller å få beholde sine rettigheter, lønn og pensjonsavtaler. Flere må finne seg ny jobb.

– Etter drøftingsmøter med ansatte vil vi få oversikt over hvem som får jobb videre, og hvem som dessverre må slutte, kommenterer styreleder Ingve Theodorsen i en e-post til Fagbladet. Svaret har skapt reaksjoner.

Går på helsa løs

– Mange er like foran Afp-alder. De risikerer å miste muligheten til å gå av tidligere. For andre er det forferdelig å måtte lete etter ny jobb. De fleste har jobbet her i mange år, sier Ramona Haukås i Molde.

Hennes kollega Anne Karin Hungnes er verneombud for renholderne.

– Dette går ut over ansattes psykiske helse. Det merkes. Folk ser ikke lyst på det kommende halvåret, sier hun.

I ekspressfart

Helseforetaket har det travelt. Anbudet på renholdstjenester ved de to sykehusene går ut i disse dager. Fristen skal være allerede 10. mai. I løpet av mai måned skal det tas en avgjørelse om hvilket firma som får oppdraget, og 1. september er dato for overtakelse.

Styret skal spare to millioner kroner i inneværende år, selv med omstilling 1. september. Deretter seks millioner årlig.

At renholderne sies opp, er en av flere omstillinger som er annonsert de siste dagene, der flytting av fødeavdelingen har fått det meste av oppmerksomheten.

Hele organisasjonen berøres

– Helse Møre og Romsdal sin økonomiske situasjon er vesentlig forverra de siste åra. For å sikre nødvendig økonomisk og faglig bærekraft er det satt i gang et stort omstillingsarbeid, opplyser styreleder Theodorsen.

– Omlegginga av tjenestene får dessverre konsekvenser for hele personalgruppa, skriver Theodorsen.

Når det gjelder innsparingen på seks millioner kroner årlig, viser Theodorsen til sykehusene i Volda og Ålesund.

– Disse har lang erfaring med eksterne leverandører, påpeker han.

Får beskjed om å skaffe seg ny jobb

Helseforetakets ledelse bør trolig ikke vise seg i renholdernes pauserom i kjelleren på Kristiansund sykehus i disse dager. Der er ikke ledelsen veldig populær.

– Vi skjønner ikke hvordan det skal være mulig å gjøre en like god jobb med ti færre renholdere, kommenterer plasstillitsvalgt ved Kristiansund sykehus, Bergljot Eriksen. Fagbladet møter henne og kollegene under frokost i pauserommet ei uke etter styrevedtaket som har rystet staben.

Det er god stemning blant kollegene rundt bordet, til tross for meldingen om snarlige oppsigelser. De er sterkt knyttet sammen. Mange har stått i jobben mellom ti og 20 år, den mest erfarne har passert 30 år siden hun startet med rengjøring på Kristiansund sykehus. De fleste av dem vil få beskjed om å finne seg en ny jobb.

Kom overraskende

– Vi har et veldig godt arbeidsmiljø. De som begynner å jobbe her, blir her, sier renholderne.

De to siste åra har renholderne vært igjennom et stort prosjekt for effektivisering. De har redusert staben med fire stillinger og samtidig fått kontroll på sykefravær.

– At et slikt vedtak kom nå, hadde vi absolutt ikke ventet, forteller Eriksen.

– Kjemper for hver plass

Marius Granås fra Fagforbundets kompetansesenter for Trondheim, Trøndelag og Møre og Romsdal er forbannet – ikke minst på at helseforetaket forsøker å omgå virksomhetsoverdragelse. Dermed slipper det private selskapet som vinner anbudet ansvar for nåværende ansatte og deres rettigheter.

– Fagforbundet kommer til å bestride hver eneste oppsigelse. Vi er klare til å gå rettens vei for de renholdere som ikke får jobb videre i helseforetaket. Vi krever også at de som er i AFP-alder skjermes, sier han.

Fredag møtte han renholderne både i Kristiansund og Molde. Han var tydelig opprørt over situasjonen de er i.

Mister fleksibiliteten

Renholderne stiller seg undrende til ledelsens utredninger.

– Skjønner de hva renholdstjenesten er? Vi har beredskap og rykker ut på jobb når det trengs 24 timer i døgnet. Vi er fleksible, vi kjenner bygningene og sørger for at de andre yrkesgruppene kan gjøre jobben sin, sier renholderne i Kristiansund.

UFORSTÅELIG: Renholdernes tillitsvalgt, Bergljot Eriksen, har ingen tro på at jobben skal kunne gjøres like bra med ti færre årsverk og ekstern leverandør av renhold.

UFORSTÅELIG: Renholdernes tillitsvalgt, Bergljot Eriksen, har ingen tro på at jobben skal kunne gjøres like bra med ti færre årsverk og ekstern leverandør av renhold.

Ola Tømmerås

– Er renholderne forsinket med å klargjøre et rom, vil det påvirker flyten hele dagen, sier Bergljot Eriksen.

For kort tid siden ble renholderne ved begge disse sykehusa satt på prøve: først under Nato-øvelsen, deretter da flere hundre passasjerer på Viking Sky ble evakuert fra Hustadvika. Da trengtes renholdere til å klargjøre nye rom fortløpende. De ble innkalt, stilte umiddelbart på jobb og beredte grunnen for en vellykket aksjon.

– Hvordan skal de beholde en slik fleksibilitet med ekstern leverandør? undrer renholderne.

 Rådgiver for smittevern ved Kristiansund sykehus, sykepleier Kari Kvisvik, mener sykehusene trenger både fleksibilitet og fagkompetansen hos renholderne.

Rådgiver for smittevern ved Kristiansund sykehus, sykepleier Kari Kvisvik, mener sykehusene trenger både fleksibilitet og fagkompetansen hos renholderne.

Ola Tømmerås

Får støtte av smittevernrådgiver

Renholderne får støtte av Kristiansund sykehus' rådgiver i smittevern, sykepleier Kari Kvisvik Megaard. Hun er bekymret over vedtaket.

– Jeg vet ikke om de som har utredet dette egentlig skjønner hvor viktig det er med kompetanse i faget sykehusrenhold, sier hun.

Som rådgiver i smittevern har Kvisvik Megaard blant annet ansvar for å følge opp renholdet, en livsviktig oppgave på et sykehus. I dag behøver hun bare å gå en trapp ned når hun trenger kontakt med renholderne ved for eksempel opplæring i nye produkter.

– Den kompetansen vi kontinuerlig bygger opp, er utrolig viktig. Det er noe annet å ha den selv på huset enn å overlate til eksterne å bygge den opp, mener hun.

– Gode erfaringer i Ålesund

Styreleder Ingve Theodorsen deler ikke bekymring for kvalitet når sykehusrenholdet settes ut til ekstern leverandør. Han viser igjen til sykehusene i Ålesund og Volda.

– Ved disse sykehusene er erfaringene når det gjelder kvalitet gode. Bemanninga hos eksterne leverandører er minst like stabil som hos foretaket. Leverandørene har dokumentert lavere turnover og sykefravær, skriver Theodorsen.

Lærer ikke opp noen

Theodorsen påpeker også at foretaket vil sette krav til kvalitet, fleksibilitet og kompetanse for å sikre gode tjenester.

– Foretaket vil også sørge for særskilt oppfølging og opplæring av ny leverandør som etter planen skal starte opp 1. september 2019, skriver han i e-post til Fagbladet.

Fra pauserommet hos renholderne er beskjeden til styrelederen tindrende klar:

– Vi lærer ikke opp en eneste renholder som skal overta jobben vår.

LÆRER IKKE OPP NOEN: - Ledelsen kan ikke regne med at vi lærer opp en eneste renholder som skal overta jobbene våre, forsikrer Bergljot Eriksen ved Kristiansund sykehus.

LÆRER IKKE OPP NOEN: - Ledelsen kan ikke regne med at vi lærer opp en eneste renholder som skal overta jobbene våre, forsikrer Bergljot Eriksen ved Kristiansund sykehus.

Ola Tømmerås

Har ikke sett maken til tempo

Marius Granås fra Fagforbundets kompetansesenter er provosert over styret.

– At noen ifølge styrelederen dessverre må slutte, er en provokasjon når helseforetaket helt bevisst har bestemt seg for å kjøre prosessen som om det ikke er en virksomhetsoverdragelse. Det ble avvist fordi det kostet for mye for foretaket.

– Dette pågår i et tempo jeg ikke har sett maken til. Helseforetaket er allerede i full gang med kartleggingssamtalene for å plukke ut hvem av renholderne som skal sies opp, sier han.

Dette er virksomhetsoverdragelse

Virksomhetsoverdragelse betyr at en virksomhet eller en del av virksomheten overføres til en annen eier/driver. Reglene om virksomhetsoverdragelse vil kunne gjelde ved salg av virksomhet, utleie, overdragelse som ledd i arveoppgjør og overgang til ny driver i forbindelse med anbudsutsettelser.

Arbeidsgiver ønsker for eksempel å gjøre bedriften mer salgbar ved å fjerne etablerte frynsegoder, bonusordninger m.m. Kjøper og selger kan også ha avtalt at arbeidsstokken skal slankes før overdragelse skjer.

Kilder: Arbeidstilsynet og Altinn

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy