Jørn Eggum i Fellesforbundet: – Jeg kjenner meg ikke igjen i denne kritikken

Jan-Erik Østlie

Fellesforbundets Jørn Eggum mener han blir beskyldt for å være kvinnefiendtlig. – De tar rett og slett feil når Fellesforbundet beskyldes for å være ute etter de lavlønnede kvinnene i offentlig sektor, skriver han i dette debattinnlegget.

2019031113015320190410203756

Leder i Fellesforbundet

Sara Bell og flere andre tillitsvalgte i Fagforbundet kommer i et innlegg 8. mars med kraftige salver mot det de kaller for «de mannsrike LO-forbundene» og herunder særlig oss i Fellesforbundet.

Vi blir beskyldt for å representere «den svake forståelsen for realiteten av kvinners vilkår i det norske arbeidslivet.» Jeg kjenner meg ikke igjen i denne kritikken.

Bell og de andre tar rett og slett feil når Fellesforbundet beskyldes for å være ute etter lavlønnede kvinner i offentlig sektor. Tvert imot – jeg mener de lavlønnede i kommune og stat fortjener hver krone de har fått i tillegg. Min bekymring er knyttet til den generelle lønnsutviklingen hvor vi ser at offentlig sektor i stort løper ifra lønnsutviklingen i konkurranseutsatt industri. Det er min plikt å påpeke dette, uten å bli beskyldt for å være kvinnefiendtlig.

En viktig årsak til denne utviklingen er lønnsfesten vi har sett eksempler på blant toppledere og toppbyråkrater innen stat, kommune og ikke minst i helseforetakene. Den må stoppes. Vi som ønsker en sterk oppslutning om offentlig sektor, og at velferdsoppgavene skal løses i fellesskap, må også ta et ansvar for at lønnsutviklingen i stat og kommune har legitimitet i befolkningen.

Fellesforbundet slåss for de lavtlønnte, og blant dem er det som kjent flest kvinner. I lønnsoppgjør etter lønnsoppgjør har vi lagt vekt på heving av minstelønningene, egne lavlønnstillegg og styrking av lavlønnsgarantier. Vi har gått inn for egen likelønnspott knyttet til bedrifter der det kan dokumenteres manglende likelønn. Vår kamp mot sosial dumping, nulltimers kontrakter og for hele stillinger har også som mål å sikre mer likelønn.

Den viktigste årsaken til forskjell i lønn mellom menn og kvinner skyldes ulik rekruttering til yrker. Det får vi ikke endret bare gjennom lavlønnsprofil i oppgjørene. Det må også skje ved at kvinner i større grad enn i dag velger yrker med bedre avlønning. Derfor deltar vi for eksempel i arbeidet med å rekruttere flere kvinner til byggfagene.

Jeg blir helt oppgitt når skribentene antyder at Fellesforbundet planlegger å gå inn for en ekstra ferieuke for å hindre reform om reduksjon i daglig arbeidstid. Vi stod sammen med Fagforbundet da LO prioriterte den femte ferieuka. Vi stod sammen med Fagforbundet på LO-kongressen i 2017 da Kongressen enstemmig vedtok å se på mulige framtidige arbeidstidsforkortelser. Vi deltar nå sammen i dette arbeidet. Det arbeidet baserer seg blant annet på det Kongressen sa, nemlig at «hvor raskt og omfattende reduksjonene kan skje, er avhengig av hvor mye av veksten som ellers blir tatt ut i investeringer, i kjøpekraftsforbedringer eller andre velferdsgoder.» Vi har stått sammen om reformer i pensjonssystemet som å sikre at folk kan avslutte i arbeidslivet 62 år på en verdig måte, samtidig med reformer som legger til rette for at de som ønsker å jobbe lenger, kan det.

MEST LEST:
Erklæringen sier at minst halvparten av de ansatte i turnus innen 2025 ha heltidsstilling. (Illustrasjonsbilde)

Erklæringen sier at minst halvparten av de ansatte i turnus innen 2025 ha heltidsstilling. (Illustrasjonsbilde)

Frøydis Falch Urbye

Slik blir de nye vaktene: Her skal de se om endret turnus kan gi flere heltidsstillinger

Hvis lønnsforhandlingene drar ut i tid, vil du få etterbetalt lønnstillegg fra virkningsdatoen, altså datoen det står i tariffavtalen at satsene skal reguleres.

Hvis lønnsforhandlingene drar ut i tid, vil du få etterbetalt lønnstillegg fra virkningsdatoen, altså datoen det står i tariffavtalen at satsene skal reguleres.

Colourbox

Når får du din nye lønn? Her er de viktigste datoene i lønnsoppgjøret 2021

BLIR LYTTET TIL: Tobias Baudin, leder for Kommunal i Sverige, opplever at politikerne i Sverige endelig lytter på hans råd om eldreomsorgen.

BLIR LYTTET TIL: Tobias Baudin, leder for Kommunal i Sverige, opplever at politikerne i Sverige endelig lytter på hans råd om eldreomsorgen.

Fredrik Sandin Carlson

Derfor dør så mange i Sverige: – Alle disse svakhetene har vi mast om og de har ikke lyttet til oss

HELTIDSKULTUR: Fafo-forsker Leif E. Moland (innfelt) mener det er en umulig løsning å fortsette med den turnusmodellen som er mest utbredt i helse- og omsorgssektoren i dag, med 7-8-timers vakter og jobb hver tredje helg, dersom heltidskultur er målet.

HELTIDSKULTUR: Fafo-forsker Leif E. Moland (innfelt) mener det er en umulig løsning å fortsette med den turnusmodellen som er mest utbredt i helse- og omsorgssektoren i dag, med 7-8-timers vakter og jobb hver tredje helg, dersom heltidskultur er målet.

Colourbox.com. Innfelt: fafo.no

13-timersvakter vil gi flere hele stillinger, mener Fafo-forskeren. Se turnusmodellene

Erik Cato Haug, leder i Fagforbundet i Østre Toten, kaller utflyttingen av IT-tjenestene en fallitterklæring.

Erik Cato Haug, leder i Fagforbundet i Østre Toten, kaller utflyttingen av IT-tjenestene en fallitterklæring.

Werner Juvik

Hackerne sendte kommunen flere tiår tilbake i tid. Nå legger de ned IT-avdelingen

LANG ERFARING: Renholder Sissel Pedersen ble årets ansatt i en kåring utført av Helse Nord. Hun blir omtalt som et sosialt lim på avdelingen, noe som bidro til at hun nå blir hedret.

LANG ERFARING: Renholder Sissel Pedersen ble årets ansatt i en kåring utført av Helse Nord. Hun blir omtalt som et sosialt lim på avdelingen, noe som bidro til at hun nå blir hedret.

Sondre Skjelvik/NRK

Leger, sykepleiere og andre ber Sissel om råd. Renholderen kan faget sitt og sørger for et smittefritt sykehus

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy