Jørn Eggum i Fellesforbundet: – Jeg kjenner meg ikke igjen i denne kritikken

Jan-Erik Østlie

Fellesforbundets Jørn Eggum mener han blir beskyldt for å være kvinnefiendtlig. – De tar rett og slett feil når Fellesforbundet beskyldes for å være ute etter de lavlønnede kvinnene i offentlig sektor, skriver han i dette debattinnlegget.

2019031113015320190410203756

Leder i Fellesforbundet

Sara Bell og flere andre tillitsvalgte i Fagforbundet kommer i et innlegg 8. mars med kraftige salver mot det de kaller for «de mannsrike LO-forbundene» og herunder særlig oss i Fellesforbundet.

Vi blir beskyldt for å representere «den svake forståelsen for realiteten av kvinners vilkår i det norske arbeidslivet.» Jeg kjenner meg ikke igjen i denne kritikken.

Bell og de andre tar rett og slett feil når Fellesforbundet beskyldes for å være ute etter lavlønnede kvinner i offentlig sektor. Tvert imot – jeg mener de lavlønnede i kommune og stat fortjener hver krone de har fått i tillegg. Min bekymring er knyttet til den generelle lønnsutviklingen hvor vi ser at offentlig sektor i stort løper ifra lønnsutviklingen i konkurranseutsatt industri. Det er min plikt å påpeke dette, uten å bli beskyldt for å være kvinnefiendtlig.

En viktig årsak til denne utviklingen er lønnsfesten vi har sett eksempler på blant toppledere og toppbyråkrater innen stat, kommune og ikke minst i helseforetakene. Den må stoppes. Vi som ønsker en sterk oppslutning om offentlig sektor, og at velferdsoppgavene skal løses i fellesskap, må også ta et ansvar for at lønnsutviklingen i stat og kommune har legitimitet i befolkningen.

Fellesforbundet slåss for de lavtlønnte, og blant dem er det som kjent flest kvinner. I lønnsoppgjør etter lønnsoppgjør har vi lagt vekt på heving av minstelønningene, egne lavlønnstillegg og styrking av lavlønnsgarantier. Vi har gått inn for egen likelønnspott knyttet til bedrifter der det kan dokumenteres manglende likelønn. Vår kamp mot sosial dumping, nulltimers kontrakter og for hele stillinger har også som mål å sikre mer likelønn.

Den viktigste årsaken til forskjell i lønn mellom menn og kvinner skyldes ulik rekruttering til yrker. Det får vi ikke endret bare gjennom lavlønnsprofil i oppgjørene. Det må også skje ved at kvinner i større grad enn i dag velger yrker med bedre avlønning. Derfor deltar vi for eksempel i arbeidet med å rekruttere flere kvinner til byggfagene.

Jeg blir helt oppgitt når skribentene antyder at Fellesforbundet planlegger å gå inn for en ekstra ferieuke for å hindre reform om reduksjon i daglig arbeidstid. Vi stod sammen med Fagforbundet da LO prioriterte den femte ferieuka. Vi stod sammen med Fagforbundet på LO-kongressen i 2017 da Kongressen enstemmig vedtok å se på mulige framtidige arbeidstidsforkortelser. Vi deltar nå sammen i dette arbeidet. Det arbeidet baserer seg blant annet på det Kongressen sa, nemlig at «hvor raskt og omfattende reduksjonene kan skje, er avhengig av hvor mye av veksten som ellers blir tatt ut i investeringer, i kjøpekraftsforbedringer eller andre velferdsgoder.» Vi har stått sammen om reformer i pensjonssystemet som å sikre at folk kan avslutte i arbeidslivet 62 år på en verdig måte, samtidig med reformer som legger til rette for at de som ønsker å jobbe lenger, kan det.

MEST LEST:
Journalist og NRK-programleder Helene Sandvig forteller at hun nesten utelukkende får positive tilbakemeldinger på programmene hun lager og at flere skoler bruker dem i undervisningssammenheng. De som er skeptiske til programmene er ofte bekymret for eksponeringen av beboerne hun møter.

Journalist og NRK-programleder Helene Sandvig forteller at hun nesten utelukkende får positive tilbakemeldinger på programmene hun lager og at flere skoler bruker dem i undervisningssammenheng. De som er skeptiske til programmene er ofte bekymret for eksponeringen av beboerne hun møter.

Frøydis Falch Urbye

Da den helseansatte frarådet intervjuet, ble programleder Helene Sandvig opprørt

– Vi gjør dette fordi vi er i en situasjon med 300.000 arbeidsledige. Da er det viktig å vise solidaritet med dem, ved å ikke øke lønningene, sier Ole Erik Almlid

– Vi gjør dette fordi vi er i en situasjon med 300.000 arbeidsledige. Da er det viktig å vise solidaritet med dem, ved å ikke øke lønningene, sier Ole Erik Almlid

Leif Martin Kirknes

NHO sier nei til alle lønnstillegg i år

EN VIKTIG JOBB: Elise Mutch Strøm gjør en viktig jobb på sykehuset i Østfold. Lønna må opp for at flere unge skal velge yrket, mener hun.

EN VIKTIG JOBB: Elise Mutch Strøm gjør en viktig jobb på sykehuset i Østfold. Lønna må opp for at flere unge skal velge yrket, mener hun.

Martin Guttormsen Slørdal

Elise (26) får som renholder ofte spørsmål om hvorfor hun ikke vil begynne på «en ordentlig utdannelse»

FYR OG FLAMME: Brannvesenet er blant tjenestene som er avhengige av et velfungerende nødnett for å gjøre jobben sin.

FYR OG FLAMME: Brannvesenet er blant tjenestene som er avhengige av et velfungerende nødnett for å gjøre jobben sin.

Artem Merzlenko / Colourbox

Bruker utdatert datasystem: Nå får kommunenes 110-sentraler sjokkregning

Ole Martin Wold

Renholder Anne Lises kjæledyr er ikke som alle andre kjæledyr

Fagforbundets Turid Dalen (t.h) er hovedtillitsvalgt i Fitjar kommune. Hun liker ikke vedtaket der åtte ledere får opp mot 20.000 ekstra koronakroner. Her i kommunestyresalen sammen med Ragnhild Prestbø for å få politikerne til ikke å kutte i bemanningen ved Fitjar bo- og behandlingssenter.

Fagforbundets Turid Dalen (t.h) er hovedtillitsvalgt i Fitjar kommune. Hun liker ikke vedtaket der åtte ledere får opp mot 20.000 ekstra koronakroner. Her i kommunestyresalen sammen med Ragnhild Prestbø for å få politikerne til ikke å kutte i bemanningen ved Fitjar bo- og behandlingssenter.

Ingrid Hovstad, Fitjar-Posten

Her gjør de som i Bærum: Gir lederne litt ekstra koronakroner

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy