Ap etterlyser flere tiltak

– Vi mangler en plan for fagskolene

OFFENSIV: Tone M. Sønsterud (AP) ønsker en klarere plan for å øke antall studentere på fagskolene.

OFFENSIV: Tone M. Sønsterud (AP) ønsker en klarere plan for å øke antall studentere på fagskolene.

Karin E. Svendsen

– Vi savner konkrete mål og en plan for å ruste opp yrkesfagutdanninga, sier stortingsrepresentant Tone M. Sønsterud (Ap).

2017021713243520170217132427

karin.svendsen@fagbladet.no

Tone M. Sønsterud, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, sier at regjeringen har mange gode forslag til hvordan fagskolene kan styrkes. Men hun mener det er mulig å gjøre mer enn regjeringen legger opp til for å øke antall studenter i fagskolene.

Etterlyser opptrappingsplan

AP-representanten savner først og fremst en plan for å styrke fagskolene.

– En opptrappingsplan for fagskolene bør bygge på en analyse av hvor mange, og på hvilke områder, vi trenger folk med fagskoleutdanning i framtida, mener Tone M. Sønsterud. En slik opptrappingsplan ligger ikke i den meldinga regjeringen la fram for stortinget i desember.

Sønsterud opplyser at Ap de tre siste årene har lagt inn og finansiert rundt 300 nye studieplasser årlig til fagskolene.

– Det betyr at vi ville hatt 1000 flere studieplasser om vi hadde sittet med regjeringsmakta, sier hun.

Studiepoeng gir status

AP støtter mange av regjeringens forslag; blant annet at fagskoleutdanning skal gi studiepoeng. Sønsterud tror det vil heve status på fagskoleutdanninga selv om det er læringsutbyttet som skal ligge til grunn ved overganger til universiteter eller høgskoler. Hun antar også at studiepoeng for fagskoleutdanning vil gjøre det lettere for folk flest og arbeidsgivere å skjønne at dette dreier seg om en høyere yrkesfaglig utdanning.

– LO er blitt hørt

Også LO er først og fremst positiv til stortingsmeldinga. LO-sekretær Trude Tinnlund er lettet over at stortingsflertallet har beveget seg.

– Vi er heldigvis blitt hørt på mye, sier hun.

Noe av det som er positivt med de foreslåtte tiltakene, er ifølge Tinnland at statusen til fagskolene og fagskoleutdanning utvilsomt blir hevet.

Uenighet om eierskap

På spørsmål om hvem som bør eie fagskolene, sier AP-representanten Sønsterud at det spørsmålet ble avgjort da Stortinget behandlet regionmeldinga for et år siden. Stortingsflertallet, inkludert Arbeiderpartiet, gikk da inn for at fylkene fortsatt skal eie fagskolene. Hun tror det er viktig for å sikre god kontakt med regionalt arbeids- og næringsliv.

Trude Tinnlund i LO beklager at stortingsflertallet fremdeles ikke ønsker at staten skal eie fagskolene.

– For å gi fagskolene status på linje med universiteter og høgskoler, må den befestes ved at også fagskolene eies av staten og får et egen post på statsbudsjettet, sier hun.

Tinnlund frykter Fagskolens muligheter til å få sin rettmessige plass og status ofres for å gi regionreformen innhold.

Stortinget tar saken i mai

Helt på tampen av sin andre regjeringsperiode oppnevnte den rødgrønne regjeringen Grund-utvalget som i desember 2014 la fram utredningen Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg.

To år etter kunne den nåværende regjeringen presentere stortingsmeldingen Fagfolk for fremtiden. Sønsterud er medlem av Stortingets kirke- utdannings- og forskningskomité, og komiteens saksordfører når Stortinget 2. mai skal behandle stortingsmeldinga Fagfolk for fremtiden.

Videreutdanning for fagfolk

Med fagskoleutdanning menes yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring (fagbrev) eller tilsvarende realkompetanse. Fagskolene arbeider tett med arbeidslivet for at utdanningstilbudene skal være i tråd med kompetansebehovene på arbeidsmarkedet. NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) godkjenner fagskolene og utdanningstilbudene deres.

Regjeringen foreslår

* En utviklingspott på 35 millioner kroner

* Rett til å være del av en studentsamskipnad

* Bedre overgang til universitets- og høyskoleutdanninger

* Nytt nasjonalt opptakssystem

* Ny tilskuddsordning for fagskoleutdanning

* Å kartlegge og heve kompetansen blant fagskolelærerne

* Å bedre kunnskapsgrunnlag om fagskoleutdanningen

MEST LEST:
Erklæringen sier at minst halvparten av de ansatte i turnus innen 2025 ha heltidsstilling. (Illustrasjonsbilde)

Erklæringen sier at minst halvparten av de ansatte i turnus innen 2025 ha heltidsstilling. (Illustrasjonsbilde)

Frøydis Falch Urbye

Slik blir de nye vaktene: Her skal de se om endret turnus kan gi flere heltidsstillinger

HELTIDSKULTUR: Fafo-forsker Leif E. Moland (innfelt) mener det er en umulig løsning å fortsette med den turnusmodellen som er mest utbredt i helse- og omsorgssektoren i dag, med 7-8-timers vakter og jobb hver tredje helg, dersom heltidskultur er målet.

HELTIDSKULTUR: Fafo-forsker Leif E. Moland (innfelt) mener det er en umulig løsning å fortsette med den turnusmodellen som er mest utbredt i helse- og omsorgssektoren i dag, med 7-8-timers vakter og jobb hver tredje helg, dersom heltidskultur er målet.

Colourbox.com. Innfelt: fafo.no

13-timersvakter vil gi flere hele stillinger, mener Fafo-forskeren. Se turnusmodellene

Hvis lønnsforhandlingene drar ut i tid, vil du få etterbetalt lønnstillegg fra virkningsdatoen, altså datoen det står i tariffavtalen at satsene skal reguleres.

Hvis lønnsforhandlingene drar ut i tid, vil du få etterbetalt lønnstillegg fra virkningsdatoen, altså datoen det står i tariffavtalen at satsene skal reguleres.

Colourbox

Når får du din nye lønn? Her er de viktigste datoene i lønnsoppgjøret 2021

Erik Cato Haug, leder i Fagforbundet i Østre Toten, kaller utflyttingen av IT-tjenestene en fallitterklæring.

Erik Cato Haug, leder i Fagforbundet i Østre Toten, kaller utflyttingen av IT-tjenestene en fallitterklæring.

Werner Juvik

Hackerne sendte kommunen flere tiår tilbake i tid. Nå legger de ned IT-avdelingen

LANG ERFARING: Renholder Sissel Pedersen ble årets ansatt i en kåring utført av Helse Nord. Hun blir omtalt som et sosialt lim på avdelingen, noe som bidro til at hun nå blir hedret.

LANG ERFARING: Renholder Sissel Pedersen ble årets ansatt i en kåring utført av Helse Nord. Hun blir omtalt som et sosialt lim på avdelingen, noe som bidro til at hun nå blir hedret.

Sondre Skjelvik/NRK

Leger, sykepleiere og andre ber Sissel om råd. Renholderen kan faget sitt og sørger for et smittefritt sykehus

TØFF HVERDAG: Gamle Svinesundbru er åpnet for grensependlere i helsekritiske funksjoner. Likevel, det er en tøff hverdag, med daglige kontroller, sier Karin Stacke.

TØFF HVERDAG: Gamle Svinesundbru er åpnet for grensependlere i helsekritiske funksjoner. Likevel, det er en tøff hverdag, med daglige kontroller, sier Karin Stacke.

Ola Tømmerås

Svenske Karin er lei av køer og kontroll for å komme seg til sykehusjobben: – Vi behandles som om vi ikke er noe verdt

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy