60 prosent økning i profittdrevne sykehjemsplasser

OPPKJØPSFOND I ELDREOMSORGEN: Det svenske konsernet Attendo driver blant annet Paulus sykehjem  i Oslo (bildet). I september overtar Attendo driften av Romsåshjemmet.

OPPKJØPSFOND I ELDREOMSORGEN: Det svenske konsernet Attendo driver blant annet Paulus sykehjem i Oslo (bildet). I september overtar Attendo driften av Romsåshjemmet.

Yngvil Mortensen

Nesten 1000 flere plasser i sykehjem drives nå av kommersielle selskaper enn for tre år siden.

2015080712000020150820122110

De siste tre årene har det vært en voldsom vekst i sykehjemsplasser drevet av kommersielle selskaper.

Nær 2600 sykehjemsplasser er nå på sykehjem eid av profittdrevne selskaper.

Det er en økning på nesten 1000 plasser, eller nær 60 prosent, fra 2011 til 2014.

Det viser tall Statistisk sentralbyrå offentliggjorde i sommer.

– En villet utvikling

Fanny Voldnes, leder for Samfunnsøkonomisk enhet i Fagforbundet er ikke overrasket.

– Regjeringen ønsker større innslag av private, så dette er ikke en overraskende utvikling.

Voldnes påpeker at andelen private kommersielle sykehjemsplasser fortsatt er liten på landsbasis.

Tema i valgkampen

Privat eller offentlig omsorg tegner til å bli et stridstema i valgkampen.

Den borgerlige regjeringen mener det er det samme om private står for omsorgen eller kommunene.

Konkurranse stimulerer til verdiskaping, bedre tjenester og effektivisering, mener regjeringen.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre har et annet syn: Han mener det er et offentlig hovedansvar å drifte pleie- og omsorgstjenestene.

Offentlige plasser fortsatt i flertall

Det store flertallet av sykehjemsplasser er fortsatt drevet i offentlig regi.

For tre år siden var i underkant av 4 prosent av plassene i sykehjem drevet av profittbaserte selskaper. I 2014 var andelen steget til over 6 prosent.

I høst overtar det svenske storkonsernet Attendo driften av Romsåshjemmet i Oslo. Det har i underkant av hundre plasser. De kommer i tillegg til tallene fra SSB, og økningen på landsplan utgjør da godt over 1000 plasser.

– Alle gode krefter må med

Statssekretær Lisbeth Normann (Høyre) i Helse- og omsorgsdepartementet mener dette om at aksjeselskapene tar over en større del av eldreomsorgen:

– Regjeringen vil ta i bruk alle gode krefter for å sikre brukerne av helse- og omsorgstjenester et tilbud med høy kvalitet, mer valgfrihet og større mangfold, skriver hun i en epost.

Normann fastholder at kommunene står fritt til selv å velge hvordan tjenestene skal organiseres og hvorvidt tjenestene skal utføres av andre aktører enn kommunene selv.

– Blir ikke bedre tjenester med konkurranseutsetting

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier Arbeiderpartiet prioriterer å bevilge penger til å utvikle omsorg i offentlig regi.

– Vi vil styrke fellesskapets helse- og omsorgstjenester, og vi prioriterer å bevilge penger til utvikling av disse tjenestene fremfor å gjøre som regjeringspartiene som vil åpne for mer kommersialisering, sier Jonas Gahr Støre.

Han mener erfaringene med utstrakt kommersialisering av pleie- og omsorgstjenestene viser at det ikke gir bedre tjenester:

– Vi ønsker ikke å ta fra budsjettet til fellesskapets helse- og omsorgstjenester for å finansiere kommersielle plasser. Det blir ikke flere leger, sykepleiere eller omsorgsarbeidere av det. Bare gjennom en tydelig, offentlig modell kan samfunnet sikre at ressursene kommer pasienter og brukere til gode, at det skapes forutsigbarhet i tjenestetilbudet, og at pengene fordeles rettferdig, sier Støre.

Eldreomsorg på anbud

•7 prosent av norske kommuner har konkurranseutsatt eldreomsorgen.

•Antallet plasser i profittdrevne sykehjem økte fra rundt 1600 til nesten 2600 mellom 2011 og 2014.

•Det er en økning på nær 60 prosent.

•De største omsorgsselskapene er Unicare, Attendo, Norlandia og Aleris.

•Norges første kommersielle sykehjem var Risenga i Asker (1996).

«Velferdsprofitørene», Linn Herning (2015), «Konsekvenser av konkurranseutsetting», Fafo (2013)

Regjeringen ønsker større innslag av private, så dette er ikke en overraskende utvikling.

Fanny Voldnes, leder for Samfunnsøkonomisk enhet i Fagforbundet

Vi ønsker ikke å ta fra budsjettet til fellesskapets helse- og omsorgstjenester for å finansiere kommersielle plasser.

Jonas Gahr Støre, leder i Arbeiderpartiet

Regjeringen vil ta i bruk alle gode krefter for å sikre brukerne av helse- og omsorgstjenester et tilbud med høy kvalitet, mer valgfrihet og større mangfold.

Lisbeth Normann (Høyre), statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy