Alle tjener på godt samarbeid

FLEKSIBEL: Cecilie Ødegård sa ja til å være fleksibel i forhold til arbeidssted. Det bidro til at hun nå har fulls tilling på demensavdelingen.

FLEKSIBEL: Cecilie Ødegård sa ja til å være fleksibel i forhold til arbeidssted. Det bidro til at hun nå har fulls tilling på demensavdelingen.

Per Flakstad

De ansatte og deres tillitsvalgte er fornøyd. De føler at de blir sett og hørt og tatt med på viktige avgjørelser. Samtidig får innbyggerne bedre tjenester, og kommunen sparer i tillegg penger.

2016110708471120161107084711

per.flakstad@fagbladet.no

V arsomt senkes den eldre mannen ned i senga. Anne Prestvold sørger for å legge beina hans bedre til rette slik at han ligger behagelig. Hun er en av flere helsefagarbeidere i Songdalen kommune i Vest-Agder som har sagt seg villig til å jobbe annenhver helg, og på den måten fått en større stilling.

Bedre jobb, større tilfredsstillelse

– Når jeg er mer til stede, får jeg mer flyt i arbeidet, og da gjør jeg en bedre jobb for beboerne her på Songdalstunet, sier Prestvold.

Belønningen for å jobbe hyppigere helg er 30 kroner i timen i ekstra helgetillegg for alle helgene hun jobber.

– Pengene er selvsagt viktig. Men for meg handler dette også om at jeg føler meg sett, og at både politikere og ledelsen i kommunen viser at de verdsetter innsatsen min, sier hun.

– Jeg var på jobb omtrent like mange helger tidligere også. Da kunne jeg på kort varsel få tilbud om vakter på fredag ettermiddag, lørdag morgen eller søndag. Og når du jobber i redusert stilling, takker du gjerne ja. Nå har jeg en oversiktig turnus. I tillegg utløser turnusen perioder med flere fridager etter hverandre.

Avlivet en myte

Da hun startet i 2001 fikk Anne Prestvold en 46 prosents stilling som var delt på tre ulike arbeidssteder. Gradvis har hun fått utvidet stillingen sin, først til 85 prosent gjennom et prosjekt i regi av kvalitetskommuneprogrammet, og så 92 prosent som en del av heltidsprosjektet i kommunen.

Prosjektleder og hovedtillitsvalgt i Fagforbundet, Janne Slotte, forteller at kartleggingen av de ansatte har bidratt til å avlive en myte blant politikere og den administrative ledelsen i kommunen om at de ansatte ikke var fleksible.

– Tvert imot dokumenterte intervjurunden det motsatte. Songdalen kommune har svært fleksible og endringsvillige ansatte. Dette førte til at styringsgruppa, med politikere, administrasjonen og tillitsvalgte, endret innstilling. Nå er de opptatt av å ta vare på de fleksible ansatte og skape en heltidskultur. På bakgrunn av dette har kommunen blant annet innført bonustrappa (se egen faktasak), som gir høyere tillegg for hyppigere helgejobbing, sier hun.

– Viktig for beboerne og viktig for meg

En av dem som også sa ja til å være mer fleksibel, er Cecilie Ødegård. Hun begynte som vikar i den hjemmebaserte omsorgen, og fikk en 21 prosents stilling som etter hvert ble utvidet til 40 og senere 62 prosent. Hun kombinerte det med å være personlig assistent. I dag har hun en full stilling ved dementavdelingen på Songdalstunet.

– Jeg ønsket meg en større stilling, og sa i kartleggingen at jeg var villig til å bytte arbeidsplass, forteller hun.

– Da ble det også lettere å gi henne full stilling, sier hovedtillitsvalgt Janne Slotte.

Med full stilling, og en turnus som gir perioder på flere fridager sammenhengende, kan Cecilie planlegge livet sitt på en helt annen måte enn tidligere.

– I tillegg er jeg mye mer til stede her på avdelingen, noe som jeg opplever som viktig for våre beboere som er spesielt avhengig av faste og trygge rammer rundt seg, sier Cecilie Ødegård.

Samarbeid

Flere av prosjektene og tiltakene som blant annet har gitt mange ansatte i helsesektoren større stillinger, springer ut fra samarbeidskulturen i Songdalen kommune.

– Vi har brukt blant annet kvalitetskommuneprogrammet og oppfølgeren «Saman om ein betre kommune», til å formalisere samarbeidet mellom politikerne, administrasjonen og de tillitsvalgte, og bruke det til å utvikle konkrete tiltak, som heltidsprosjektet, sier Janne Slotte.

Kartleggingen brukes som søkerliste til alle ledige stillinger i enheten. De ansatte har selv ansvar for å holde den oppdatert. Dette har ført til at 39 prosent av de ansatte har fått større stillinger.

Frivillighet

– Da kommunen måtte øke grunnbemanningen i hjemmebasert omsorg i helgene, klarte vi å dekke dette ved at flere tok på seg fire ekstra helger i året. Vi har også ansatt flere lærlinger. Dette koster selvsagt noe, men kommunen slapp å lyse ut en rekke små brøkstillinger og leie inn dyre vikarer, sier prosjektlederen. Kommunen er også opptatt av kompetanse, og har blant annet tilbudt gratis teorikurs for fagbrev til 50 assistenter.

Janne Slotte understreker at alle ekstra helgevakter er noe som ansatte tar på seg frivillig mot ekstra helgetillegg.

– Alt er basert på frivillighet. Vi har ingen ordninger som er tredd ned over hodet på ansatte, sier hun.

Alle vinner

Det gode samarbeidsklimaet gjennomsyrer utviklingsarbeidet i kommunen, og Janne Slotte mener bestemt at det har bidratt til å gi Songdalen dyktigere ansatte og innbyggerne bedre tjenester.

– Nå har vi også fått en rapport som dokumenterer at dette også er økonomisk lønnsomt, en vinn-vinn-situasjon for alle parter, sier hun.

Ingen utvikling uten lagspill

Ordfører Johnny Greibesland (Sp) er svært godt fornøyd med samspillet mellom politikerne, tillitsvalgte og administrasjonen i kommunen.

– Uten at alle spiller på lag, får vi ikke til noe som helst, mener han.

Derfor har det vært viktig for ham som ordfører å delta på samarbeidskonferansene i regi av «Saman om ein betre kommune».

– Vi har alle noe å lære av andre, også vi politikere, og disse konferansene har både gitt oss innsikt og inspirasjon.

Han mener det gode samarbeidet har bidratt til å gi kommunen utviklingsorienterte og fleksible ansatte, og at samarbeidet har en stor del av æren for at sykefraværet nå er historisk lavt.

Greibesland er fornøyd med den såkalte bonustrappa for dem som er villig til å ta på seg noen ekstra helgevakter.

– Den koster oss selvsagt penger, men det ville ha kostet å fylle opp disse helgevaktene uansett, og da syns jeg det er riktig å belønne dem som er villig til å gjøre en ekstra innsats, sier han.

Rapport: Samarbeid lønner seg

I en rapport fra DeFacto, kunnskapssenteret for fagorganiserte, dokumenterer Paul Bjerke og Roar Eilertsen at trepartssamarbeidet i tre norske kommuner har gitt positive økonomiske effekter.

Ifølge de to forskerne sparer kommunene mellom 15 og 20 millioner kroner på å utvikle samarbeid mellom alle tre partene i kommunene Songdalen, Bømlo og Lunner.

«Blant kommunens politikere, ledere og fagforeninger er det stor enighet om at dette er gevinster fra et godt trepartssamarbeid. Samarbeidet bidrar til mer kompetente og myndiggjorte ansatte, bedre arbeidsmiljø og bedre prosesser for å løse kommunenes utfordringer,» skriver de i rapporten.

Bonustrappa

Songdalen kommune er den første kommunen som har innført en bonustrapp for ansatte i turnus som jobber hyppigere enn hver tredje helg (17 helger i året).

Det fins to satser i trappa:

De som jobber fra 18 til 21 helger i året, får 20 kroner ekstra i timen i helgene, i tillegg til avtalt helgetillegg.

De som jobber fra 22 til 26 helger i året, får 30 kroner ekstra.

Tilleggene som bonustrappa gir, utbetales på desemberlønna hvert år.

Kilde: Songdalen kommune

Rekordlavt sykefravær

31. august 2015 hadde Songdalen for første gang et sykefravær på under seks prosent.

Årsaker er god oppfølging av sykmeldte, godt samarbeid mellom ledere og ansatte, gode nærværstiltak og godt tilrettelagte arbeidsplasser.

Kilde: Songdalen kommune

MEST LEST:
Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Simen Aker Grimsrud (konst.)

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy