Aps helseutvalg lanserer eldrereform

SAMME KVALITET: Aps helseutvalg foreslår sterkere sentral styring og øremerkede tilskudd for å få jevnere kvalitet på eldreomsorgen over hele landet. Illustrasjonsfoto.

SAMME KVALITET: Aps helseutvalg foreslår sterkere sentral styring og øremerkede tilskudd for å få jevnere kvalitet på eldreomsorgen over hele landet. Illustrasjonsfoto.

Sidsel Hjelme

Ap innrømmer at eldrepolitikken ikke har vært god nok, og partiets helseutvalg lanserer nå det de kaller en kraftfull eldrereform.

2015011412000020150114140059

per.flakstad@fagforbundet.no

– Vi har ikke nådd de målene vi satte oss i eldreomsorgen, og det er for stor forskjell på tilbudet kommuner imellom, sier Aps helsepolitiske talsmann, Torgeir Michalsen til Aftenposten.

Han innrømmer at virkemidlene ikke har vært sterke nok. Mange kommuner oppgir at regningen for drift av sykehjem utgjør en så høy terskel at det bremser investeringsviljen.

Resultatet av dagens system er at omsorgstilbudet varierer for mye fra kommune til kommune.

Kvalitetskrav og øremerket tilskudd

Partiets helseutvalg lanserer derfor en reform som blant annet inneholder et nytt nasjonalt rapporteringssystem for å måle, styre og sammenlikne tilbud i eldreomsorgen. Samtidig skal det innføres en rekke nasjonale minstekrav til tjeneste og kvalitet. De nye kvalitetskravene skal kombineres med et øremerket tilskudd til helse- og omsorgssektoren.

Tidligere har Ap vært motstandere av en slik finansiering og ment at den bærer preg av statlig overstyring av lokalpolitikerne.

I Aps modell skal pengene følge sektoren, og ikke brukerne.

– Dette blir en tredje vei, sier Michelsen, som legger til at tilskuddet må innrettes slik at kommuner som oppfyller kriteriene for god eldreomsorg kan bruke de øremerkede pengene slik de selv ønsker.

Det er dermed en stor prinsipiell forskjell på denne finansieringen og den modellen Frp ønsker med at vedtak om sykehjemsplass eller hjemmebasert omsorg automatisk skal utløse penger fra staten som brukeren selv kan bruke på et offentlig eller privat tilbud.

Ressurser og grunnbemanning

– Vi er enig i at det skal brukes øremerkete tilskudd for å nå nasjonale minstekrav i eldreomsorgen, sier Fagforbundets leder Mette Nord. Hun legger til at det samtidig er viktig at kommunene som allerede har gjort en god jobb og nådd målene kan få bruke tilskuddet i tråd med egne, lokale prioriteringer.

– Dette blir en kombinasjon av frie og øremerkede øremerkete tilskudd, og det er altså ikke snakk om å gå over til prinsippet om at pengene skal følge brukerne, slik blant annet Frp ønsker. Det er en finansiering som vi i Fagforbundet sagt klart ifra om at vi er prinsipielt i mot, blant annet fordi kommunene med en slik finansiering ikke vil ha forutsigbarheten som gjør at de får mulighet for å dimensjonere og bygge opp en stabilt god eldreomsorg, sier hun.

– Det kan være gunstig med en nasjonal «overvåking» av kvaliteten på eldreomsorgen, men at måleindikatorene må handle om innholdet i tjenestene, og ikke bare pengebruken.

– Dessuten handler kvaliteten på eldretilbudet veldig mye om ressurser og grunnbemanning i den kommunale helsesektoren, og om flere faste stillinger.

– Dette er noe vi i Fagforbundet har påpekt i flere år, sier Mette Nord.

Behandles på landsmøtet

Helseutvalget ble nedsatt av Aps sentralstyre i fjor høst. Utvalgets forslag sendes denne uka ut på høring i partiorganene, og skal endelig behandles i landsmøtet i april.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy