Brudd på brudd i Attendo Hjemmetjeneste

REAGERER: Hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Oslo, Per Egil Johansen reagerer på den gjennomgående mangelen på systemer og uklarheter rundt systemer i Attendo Hjemmetjeneste.

REAGERER: Hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Oslo, Per Egil Johansen reagerer på den gjennomgående mangelen på systemer og uklarheter rundt systemer i Attendo Hjemmetjeneste.

Yngvil Mortensen

Arbeidstilsynet krever at den profittbaserte hjemmetjenesten rydder opp. – Bruddene på arbeidsmiljøloven er uakseptable, sier hovedtillitsvalgt i Fagforbundet, Per Egil Johansen.

2015062012000020150624125515

yngvil@lomedia.no

Arbeidstilsynet har gitt Attendo Hjemmetjeneste varsel om pålegg om å rette opp i bruddene på arbeidsmiljøloven. Selskapet må innen 3. juli gi en skriftlig tilbakemelding til Arbeidstilsynet på alle punkter. Dersom Arbeidstilsynet ikke er fornøyd med det Attendo har å melde, gir tilsynet pålegg og fastsetter frister for å rette opp de ulike bruddene.

Risikerer tvangsmulkt og stans

Attendo har fått en oppskrift på akkurat hva de må gjøre for å drive innenfor Arbeidsmiljøloven.

Brudd på fristene kan resultere i tvangsmulkt og full eller delvis stans av virksomheten.

Inspektørene fra Arbeidstilsynet fant mye av det samme som FriFagbevegelse allerede har avdekket – og mer:

• En ansatt jobbet over 95 timer overtid i måneden.

• Andre jobbet 50-60 timer overtid i måneden.

• 10-12 arbeidsdager i strekk uten fri.

• Vakter på 14 timer – såkalt delte vakter, men uklart om de ansatte hadde pause mellom vaktene.

• Attendo Hjemmetjeneste har ingen rutiner for å melde fra om avvik om arbeidsmiljøproblemer.

• Mangler rutiner for å avdekke brudd på arbeidstidsbestemmelsene.

• Turnus ble ikke utarbeidet sammen med tillitsvalgte.

LES HELE RAPPORTEN HER.

Fagforbundet: Uakseptable lovbrudd

Hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Oslo, Per Egil Johansen, som i en overgangsperiode også fungerer som hovedtillitsvalgt i Attendo og lokalt tillitsvalgt for medlemmene i Attendo Hjemmetjeneste, er tydelig:

– Bruddene på arbeidsmiljøloven er uakseptable, sier han.

– Det har pågått over et godt stykke tid. Det er forunderlig at ledelsen i Attendo Hjemmetjeneste ikke har greid å fange opp dette, sier han.

Johansen understreker at Arbeidstilsynets rapport er forpliktende.

Mangel på systemer i Attendo

– Hva er det alvorligste Arbeidstilsynet fant?

– Jeg reagerer på den gjennomgående mangelen på systemer og uklarheter rundt systemer. Bedriften har ikke fullstendig oversikt over arbeidstidsordningene, og det er uklarhet rundt avvikssystemene. Ut av disse manglene følger andre problemer. Hadde ledelsen hatt kontroll over arbeidstidsordningene, skulle dette teoretisk ikke ha skjedd. Det er heller ingen en garanti, men kunne gjort at det ble oppdaget av ledelsen tidligere, mener Johansen i Fagforbundet.

–Vi har siden denne saken ble kjent hatt en tett dialog med Attendo for å få oversikt over hva som faktisk har skjedd, hvordan det har kunnet skje og hvordan det skal følges opp. Jeg har på et generelt grunnlag bedt om et møte med Attendo hvor også Arbeidstilsynets rapport vil være en del av agendaen.

Dette kan Attendo få pålegg om:

Attendo Hjemmetjeneste har ingen rutiner for å melde fra om avvik

De ansatte kjenner ikke formelle veier å melde avvik eller varsling som dreier seg om deres eget arbeidsmiljø, utover direkte kontakt med daglig leder og verneombudet. Det er ikke mulig å varsle anonymt gjennom eksisterende kanaler.

Attendo må iverksette rutiner for at ansatte kan melde fra om problemer med arbeidsmiljø – helse, miljø og sikkerhet, såkalt avvikshåndtering. Verneombud og tillitsvalgt skal være med på å utarbeide rutinene. Arbeidsgiver må sørge for at de ansatte blir gjort kjent med og læres opp i rutinene.

Hvis Arbeidstilsynet gir pålegg, er fristen for å rette opp 15. september.

Verneombud uten opplæring

Arbeidsgiver skal sørge for at verneombudet får nødvendig opplæring, minst 40 timer, som hovedsakelig skal skje i arbeidstiden.

Arbeidsgiver må framlegge kopi av kursbevis eller kopi av bindende påmelding til kurs.

Hvis Arbeidstilsynet gir pålegg, er fristen for å rette opp 14. august.

10-12 arbeidsdager i strekk uten fri

Arbeidsgiver planla lange perioder med arbeid uten fridager. Ifølge loven skal man ha minst 35 timers hvile i løpet av sju dager.

Opp til 95 timer overtid

Flere ansatte jobbet 50-60 timer overtid i måneden. En ansatt hadde over 95 timer overtid i måneden.

Arbeidsgiver kan pålegge overtid på 25 timer i løpet av en måned, uten avtale med tillitsvalgte.

Vakter på 14 timer

Hjemmehjelpene hadde såkalte delte vakter mellom klokka 8-22, uten oppdrag mellom klokka 12-16. Ledelsen og de ansatte har ulik oppfatning av hvorvidt de ansatte var til disposisjon for arbeidsgiver i «pausen» mellom vaktene. Det er uklart hvilken beskjed arbeidsgiver har gitt beskjed til de ansatte om det.

Feil i beregning og utbetaling av overtid

Mangler rutiner for å avdekke brudd på arbeidstidsbestemmelsene.

Attendo må lage og iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Rutinene skal lages i samarbeid med verneombudet og tillitsvalgt.

Attendo har i tilsynet erkjent disse bruddene.

Hvis Arbeidstilsynet gir pålegg, er fristen for å rette opp 15. september.

Ingen risikovurdering av arbeidstidsordningen

Arbeidsgiver skal vurdere om arbeidstiden er forsvarlig og hensynet til helse, velferd og sikkerhet er ivaretatt. Det skal gjøres i samarbeid med verneombud og tillitsvalgt.

I tilsynet kom det fram at ordningen med 14 timers delte vakter i helgene kan være belastende.

Hvis Arbeidstilsynet gir pålegg, er fristen for å rette opp 15. september.

Ny turnus er satt opp

Arbeidstilsynet påpeker at Attendo startet å lage ny turnus etter at FriFagbevegelse skrev om ulovlig mye overtid. Den er lagd i samarbeid med Fagforbundet og skal vare ut året. Fagforbundets Per Egil Johansen er tilfreds med den.

– Det er en god turnus på papiret. De korteste vaktene er på 5 ½ time og de lengste vaktene varer 7 ½ time. Jeg er i dialog med våre medlemmer om hvordan turnusen fungerer i praksis, sier Per Egil Johansen.

De delte helgevaktene på 14 timer er fjernet fra turnus.

– I turnusprotokollen står det at man kan bruke delte vakter, noe som er i tråd med arbeidsmiljøloven. Men da skal det være minst tre timer pause mellom vaktene, der arbeidsgiveren skal gjøre det helt klart for de ansatte at de ikke er tilgjengelige for arbeidsgiveren.

– Den avtalte fritiden skal være forutsigbar og stabil, sier Per Egil Johansen.

Han sjekker om det i praksis ikke brukes delte vakter lenger i Attendo Hjemmetjeneste, for selv om det er lov er det ikke en ordning Fagforbundet er veldig glad i.

– De tre timene med pause mellom to vakter er en lite effektiv pause. Noen bruker en time på å komme seg hjem, og en time tilbake. Da er det bare en time faktisk pause igjen.

Ordknapt Attendo

Attendo-ledelsen er ordknapp når FriFagbevegelse spør om deres reaksjon på tilsynsrapporten.

– Hva er deres kommentar til Arbeidstilsynets varsler om pålegg?

– Vi har allerede gitt tilbakemelding til Arbeidstilsynet om varslene om pålegg og avventer den endelige rapporten, sier kommunikasjonsansvarlig i Attendo, Geir Hansen.

LES MER OM ATTENDO

Helsetilsynet fant ulovligheter

De ansatte fikk krikk for varsling

Ufaglærte gjør sykepleieoppgaver uten opplæring

Uforsvarlig å bruke ufaglærte uten opplæring

Ulovlig mye overtid i Attendo

Debattinnlegg fra varslerne

Råkjør mot de ansatte

Arbeidstilsynet gransker Attendo

DETTE ER SAKEN

• FriFagbevegelses artikler om arbeidsforholdene i Attendo Hjemmetjeneste førte til at Arbeidstilsynet gjorde tilsyn, Oslo kommune foretok ekstra kontroller av bedriften og Fylkeslegen åpnet tilsynssak.

• Attendo Hjemmetjeneste fikk 1. april i år konsesjon av Oslo kommune til å drive både hjemmehjelptjenester og hjemmesykepleie.

• Attendo driver fra før to sykehjem i Oslo og overtar i høst driften av Romsås sykehjem, som nå drives av kommunen.

• Attendo-bedriftene i Norge er eid av svenske Attendo, som igjen er eid av et oppkjøpsfond.

MEST LEST:
Bærum rådhus i Sandvika.

Bærum rådhus i Sandvika.

Bærum kommune

Ledere kan få 70.000 kroner i tillegg: Kommune belønner sjefene ekstra for innsatsen under koronakrisen

MANGE HENSYN: Mange medlemmer jobber på grensen til det forsvarlige under koronapandemien. De fortjener virkelig å bli vedsatt med noe mer enn applaus. Men vi vet jo også at kommunenes økonomi er vanskelig, sier Helene Skeibrok som er leder i Fagforbundet Innlandet.

MANGE HENSYN: Mange medlemmer jobber på grensen til det forsvarlige under koronapandemien. De fortjener virkelig å bli vedsatt med noe mer enn applaus. Men vi vet jo også at kommunenes økonomi er vanskelig, sier Helene Skeibrok som er leder i Fagforbundet Innlandet.

Birgit Dannenberg

En av tre kommuner vurderer å permittere, og kommunepolitiker ville kutte ansattes lønn med 10 prosent

KJEMPET I SMITTEN: Tolv pasienter er døde og 35 av de ansatte på Vallerhjemmet har vært koronasyke. Nå er smitten slått tilbake. Fra venstre hjelpepleier og tillitsvalgt for Fagforbundet, Elin Odinsen, sykepleier Ofelia Maranan, hjelpeplier Ellen Maursund, hjelpepleier Tone-May Karlsen.

KJEMPET I SMITTEN: Tolv pasienter er døde og 35 av de ansatte på Vallerhjemmet har vært koronasyke. Nå er smitten slått tilbake. Fra venstre hjelpepleier og tillitsvalgt for Fagforbundet, Elin Odinsen, sykepleier Ofelia Maranan, hjelpeplier Ellen Maursund, hjelpepleier Tone-May Karlsen.

Anita Arntzen

På dette sykehjemmet fikk 35 ansatte korona. Her er de tilbake på jobb

SAKSØKER OSLO KOMMUNE: Veireno-sjef Jonny Enger er dømt til 120 dagers fengsel for brudd på arbeidsmiljøloven. Nå saksøker han Oslo kommune.

SAKSØKER OSLO KOMMUNE: Veireno-sjef Jonny Enger er dømt til 120 dagers fengsel for brudd på arbeidsmiljøloven. Nå saksøker han Oslo kommune.

Ola Tømmerås

Veireno-sjefen Jonny Enger slår tilbake. Varsler søksmål mot Oslo kommune.

I seks år har Ann Ingrid Hauge (33) jobbet som bioingeniør på Sykehuset i Vestfold. Hun syntes det var rart at hun tjente så lite.

I seks år har Ann Ingrid Hauge (33) jobbet som bioingeniør på Sykehuset i Vestfold. Hun syntes det var rart at hun tjente så lite.

Werner Juvik

Et enkelt grep skal gi Ann Ingrid 70.000 kroner mer i årslønn

Siri Sagen og Bjørn Ingvar Borge har tatt fagbrev, men får ikke lønnsøkning.

Siri Sagen og Bjørn Ingvar Borge har tatt fagbrev, men får ikke lønnsøkning.

Eivind Senneset

Siri og Bjørn tok fagbrev, men får ikke lønnsøkning

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy