Bystyret i Bergen vil sikre barnevernsbemanningen

AKSJONERTE: Rundt 40 medlemmer av Fagforbundet og FO aksjonerte i forbindelse med bystyremøtet i Bergen.

AKSJONERTE: Rundt 40 medlemmer av Fagforbundet og FO aksjonerte i forbindelse med bystyremøtet i Bergen.

Fagforbundet Bergen

Både Fagforbundet og FO aksjonerte i går kveld da bystyret i Bergen diskuterte barneverntjenesten. Det var tverrpolitisk enighet om at nødvendig bemanningen må sikres.

2015112712451520151201134821

per.flakstad@fagbladet.no

LES OGSÅ:

Privat barnevern sjudoblet på ti år

– Barnevernsansatte er gull verdt

Vi klarer ikke beskytte barn fra menneskehandlere

Bakgrunnen for diskusjonen er en revisjonsrapport fra Deloitte som har avdekket flere alvorlige mangler i tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem i Bergen.

Rundt 40 personer møtte opp og delte ut Fagforbundet og FOs ferske hefte om bemanningsnorm i barnevernet.

Ansatte i barnevernet slites ut av kjeft og trakassering

Fosterfamilier lader batteriene

Entsemmighet

Leder i Fagforbundet Bergen, Sara Bell, er godt fornøyd med at et enstemmig bystyre vedtok formuleringene til SVs Mikkel Grüner om at det må sikres at barneverntjenesten har nødvendig bemanning til enhver tid.

– Jeg ble positivt overrasket over debatten, der politikere fra både høyre- og venstresiden viste at de tar barneverntjenesten på stort alvor. Nå er det viktig å gå fra ord til handling, sier hun.

LES MER:

Sårbar bemanning

– Når barnevernet har flere alvorlige avvik knyttet til fosterhjem, er det naturlig å tro at dette også gjelder andre deler av barnevernets arbeid, sier Sara Bell.

Hun legger til at revisjonsrapporten blant annet peker på at bemanningen i førstelinjentjenesten er svært sårbar for sykmeldinger, og at avvikene økte betydelig når ansatte var syke.

– Mange ansatte i de store bydelene i Bergen kan ha mellom 30 og 40 saker. Dermed blir de nødt til å prioritere akutte saker som krever rask reaksjon, og da nedprioriteres langsiktig forebyggende arbeid.

– Med et så stort arbeidspress øker også faren for sykdom, og rapporten påpeker hvor sårbar førstelinjetjenesten er. Dette går jo til syvende og sist ut over de barna som trenger hjelp, fortsetter hun.

ANBEFALING: Leder i Fagforbundet Bergen, Sara Bell, delte ut FO og FAgforbundets hefte om bemanningsnorm i barnevernet sammen med leder for Seksjon helse og sosial i Hordaland, Sigrun Bøe Perez.

ANBEFALING: Leder i Fagforbundet Bergen, Sara Bell, delte ut FO og FAgforbundets hefte om bemanningsnorm i barnevernet sammen med leder for Seksjon helse og sosial i Hordaland, Sigrun Bøe Perez.

Fagforbundet Bergen

Veiledende bemanningsnorm

Fagforbundet og FO har laget et felles hefte der de argumenterer for hvorfor en veiledende bemanningsnorm er viktig for barnevernet.

Ifølge heftet, som ble delt ut i forkant av bystyremøtet, vil en bemanningsnorm ikke bare representere bedre hjelp til en sårbar gruppe, men også være en fornuftig og lønnsom samfunnsmessig satsing.

Fagforbundet og FO mener at hver barnevernsarbeider kan ha ansvar for mellom 9 og 15 barn som et normtall. En veiledende bemanningsnorm må ta hensyn til kommunens folketall, geografiske avstander og sosialøkonomiske forhold. Forbundene understreker også at normen må være veiledende, og at det alltid må gjøres konkrete vurderinger for hver enkelt ansatt om arbeidsbyrden er forsvarlig.

Det ble sitert fra heftet under debatten.

Godt grunnlag

– Revisjonsrapporten fra Deloitte har 25 anbefalinger. Sammen med informasjonen og anbefalingene i heftet vi har laget sammen med FO, har politikerne i Bergen fått mange konkrete innspill, og med bystyrets vedtak mener jeg at de har fått et godt grunnlag til å jobbe praktisk videre med å styrke barnevernet, sier Sara Bell.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy