JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Må jobbe fem år ekstra etter konkurranseutsetting

SLITNE: De to hjelpepleierne Anne Karin Nilsen og Karin Rones planla å gå av med pensjon i høst etter et langt arbeidsliv i Oslo kommune. Men så overtok det private selskapet Attendo, og da mistet de pensjonsrettighetene.

SLITNE: De to hjelpepleierne Anne Karin Nilsen og Karin Rones planla å gå av med pensjon i høst etter et langt arbeidsliv i Oslo kommune. Men så overtok det private selskapet Attendo, og da mistet de pensjonsrettighetene.

Tri Nguyen Dinh

Hjelpepleierne Karin Rones og Anne Karin Nilsen skulle gå av som 62-åringer etter et langt arbeidsliv i Oslo kommune. Så ble sykehjemmet konkurranseutsatt.

2015013012000020230821171436

stig@lomedia.no

Nilsen fylte 62 år i oktober og Rones i desember. Men alle planer om en verdig avgang ble kullkastet da Rødtvet sykehjem ble konkurranseutsatt 1. september.

— Med full opptjening så dette lyst ut. Min mann og jeg sto foran mange fine pensjonsår, sier Rones.

De to skulle gå av samtidig.

— Derfor ble jeg utrolig skuffet da det viste seg at Attendos overtakelse forkludret alt.

– Arrogante

Anne Karin Nilsen mener Oslo kommune har opptrådt meget arrogant i prosessen. På et tidspunkt trodde hun at pensjonen fra Oslo kommune skulle reddes, da hun skulle gå av bare seks uker etter at Attendo overtok, men det viste seg altså å være feil. Helsa har skrantet de siste årene, og hun har fått beskjed fra legen at hun ikke lenger kan jobbe helger og kvelder. Nilsen arbeidet lenge 75 prosent, men er nå nede i 40. Et hardt arbeidsliv har krevd sitt.

— Det var et sjokk for meg å få vite at Attendos overtakelse stoppet pensjonsplanene. Mannen min gikk jo av nå, vi skulle ha tid sammen, forteller Anne Karin Nilsen til LO-Aktuelt.

— Det er jeg som har jobba i 30 år, det er mine pensjonspenger, legger hun til.

40 år i kommunen

Karin Rones har 40 år i kommunen, og har knapt nok hatt sykefravær før i de siste årene. Nå kjenner hun det på helsa. Derfor så hun i fjor fram til en verdig avgang.

— Og så får du en sånn nedtur, de bare dumper deg!

På en serviett har Rones skrevet navnet til kommunens representant som var her og informerte, og under står det: kontraktbrudd!

De to viser til at Moss kommune har tatt ansvar og løst tilfeller som dette til arbeidstakernes beste ved å la dem få bli i kommunen.

— De får det til hvis det er politisk vilje til det, men i Oslo kommune er det null vilje, mener Rones.

De to har ventet to år på å få en avklaring på konkurranseutsettingen, og har følt det som en voldsom påkjenning.

I Attendo betaler de inn 5 prosent i pensjon, 2 prosent fra de ansatte og 3 fra bedriften, et langt lavere pensjonsinnskudd enn det Oslo kommune betaler. De to hjelpepleiernes pensjonsbetingelser blir vesentlig svekket når de endelig kan gå av ved 67 års alder, fem år på overtid.

Karin Rones hadde kontakt med Oslo Pensjonsforsikring før Rødtvet ble konkurranseutsatt. Hun fikk beskjed om at hun ville få rundt kr 26.700 i brutto pensjon, som da skulle bli 320.400 kroner fra 62 års alder, langt mer enn hun ville fått i et privat helsekonsern.

— Dessuten ble jeg forespeilet mulighetene for å kunne jobbe litt ved siden av, hvis det var ønskelig.

Fagforbundets hovedtillitsvalgte i Sykehjemsetaten, Svein Mathisen, forteller at Oslo kommune gjennom Oslo Pensjonsforsikring har 70 prosent av lønn i pensjon ut fra gitte forutsetninger. Og at kvelds- og nattillegg teller med i pensjonsgrunnlaget i motsetning til i privat omsorg. Karin Rones tjente 475 000 i 2013 når man inkluderer tilleggene. Dessuten er opptjeningstiden i kommunen 30 år, mot 40 år i privat.

Brev til Stang

Karin Rones og tre andre hjelpepleiere som er i slutten av 50-årene, skrev brev til ordfører Fabian Stang 4. august. Fortsatt har de ikke hørt noe fra ordføreren.

LES HELE BREVET HER

— Jeg hadde i hvert fall trodd vi ville fått et svar. Dette vil jo berøre flere og flere etter hvert som Oslo kommune privatiserer i høyt tempo, sier Rones.

Hun mener kommunen i det minste burde sikret overgangsordninger slik at de som nærmet seg den kritiske alderen, ville få en anstendig avgang.

– Må jobbe lenger

Ordfører Fabian Stang sier til LO-Aktuelt at omstillinger som berører oss selv alltid vil være en utfordring, og at vi generelt må være innstilt på å jobbe lenger.

— Vi må være ærlige på at vi vil leve lenger og dermed også må jobbe lenger, sier ordføreren. Men han skjønner at det er frustrerende å miste rettigheter når man nesten er i mål, som i dette tilfellet.

Stang går så langt som å si at byrådet nok bør vurdere overgangsregler for dem som er nær ved å kunne gå av. Ordføreren sier han får mange tilsvarende brev, og at det i svært mange tilfeller går bra etterpå.

— Det er kanskje en mager trøst, men frykten er ofte ikke så begrunnet når man ser det i ettertid. Jeg håper at de har krefter til å stå på videre, sier ordfører Fabian Stang (H) til LO-Aktuelt.

Det er de to hjelpepleierne slett ikke sikre på at de har.

Hva skjer nå?

— Vi må vel jobbe til vi er 67, men det går rett og slett ikke på grunn av helsa, sier de to i kor.

– Muligheter for annet arbeid

Høyre-byråd mener det bør ses nærmere på saken til de to hjelpepleierne.

Byråd for finans i Oslo, Eirik Lae Solberg (H), hadde ikke mulighet for å stille til telefonintervju, men har svart skriftlig på LO-Aktuelts spørsmål om kommunen kunne finne en løsning for de to slik at de kunne fått pensjonen fra Oslo kommune og gått av ved 62 års alder. Vi viste til at Moss hadde løst en tilsvarende situasjon og spurte om det er politisk vilje i Oslo til å gjøre det samme.

«Sykehjemsetaten har overført 5 kommunale sykehjem til andre drivere i perioden 2012 til 2014. I alt ca. 600 årsverk har fått ny arbeidsgiver. Inntrykket mitt er at disse prosessene er gjennomført på en profesjonell måte. Problemet for de to hjelpepleierne, slik jeg basert på opplysninger fra LO-Aktuelt oppfatter det, er at AFP-ordningene i offentlig og privat sektor er forskjellige og basert på ulike opptjeningsmodeller. Når virksomheten overføres, mister de rettigheter i den kommunale AFP-ordningen. Siden det er kort tid igjen til de fyller 62 år, rekker de heller ikke å tjene opp AFP-rettigheter i den private ordningen.

I Oslo kommune fins det i utgangspunktet muligheter for arbeidstakere som ønsker å gå av med AFP de aller nærmeste årene og derfor ikke ønsker å overføres til ny virksomhet. Oslo kommune er i seg selv et stort arbeidsmarked, og for dem som er i denne spesielle situasjonen burde det derfor være muligheter for å søke seg annet og lignende arbeid i kommunen. Jeg mener derfor det er fornuftig å se nærmere på hva som har skjedd i disse konkrete tilfellene.»

Dette er nye toner for Per Egil Johansen i Fagforbundet i Oslo. Han sier kommunen hadde hatt mange muligheter til å løse saken på en bedre måte for de ansatte hvis det hadde vært politisk vilje til stede.

– Attendo kunne betalt mellomlegget til den private AFP-ordningen, eller de ansatte over 55 år kunne blitt i Oslo kommune og blitt leid ut til ny drift. Det beste ville vært om de private driverne kunne tilby like gode lønns- og pensjonsvilkår som kommunen, mener Johansen.

Karin Rones er enig:

– De kunne i det minste flytta oss til et annet kommunalt hjem de siste månedene, så vi kom i mål med pensjonen.

Hun søkte også om permisjon, for på den måten å være ansatt til fylte 62 år, men fikk bare nei, nei, nei til alt.

De kunne i det minste flytta oss til et annet kommunalt hjem de siste månedene.

Karin Rones

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy