Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester

Mangler penger til drift

PROSJEKT RENE TENNER: Kathrine Strønen (t.v.) og Linda Reisersølmoen har gjennomført et av mange prosjekter i regi av Undervisningssenteret i Finnmark.

PROSJEKT RENE TENNER: Kathrine Strønen (t.v.) og Linda Reisersølmoen har gjennomført et av mange prosjekter i regi av Undervisningssenteret i Finnmark.

Lene Stavå Jensen

Regjeringen fortsetter å støtte prosjekter ved utviklingssentrene, men de får fremdeles ikke midler til å drifte nye tiltak.

2016100712044420161007124706

karin.svendsen@fagbladet.no

– Jeg er glad for at vi får like mye til neste år som vi fikk i 2016, men vi hadde trengt en økning, sier Toril Bülow, Fag- og utviklingsleder (FoU) ved utviklingssenteret i Troms. Hun sier få personer jobber mye med mange prosjekter i alle fylker. Helsedirektoratets evaluering av utviklingssentrene viser også at mange sentre opplever at de har for liten kapasitet.

Ingen administrasjon

– Min påstand er at vi gjennomfører mange prosjekter med små midler, sier Toril Bülow. Hun er en av om lag 40 fag- og utviklingsledere på landsbasis, og understreker at hun bare kan uttale seg på egne vegne. Utviklingssentrene har nettverk og felles nettsider, men ingen felles administrasjon med for eksempel en talsperson.

FoU-lederen i Troms tror spredningen av prosjektresultatene kunne ha vært bedre hvis de hadde hatt midler til en administrasjon.

Trenger penger til å drifte nye tiltak

– Vi skulle også hatt midler til å drifte nye tiltak som har vist seg positive gjennom prosjektene, sier Toril Bülow. Hennes erfaring er at det kreves dobbelt så mye ressurser å få til endring i den daglige driften som å gjennomføre et prosjekt. Da syns hun det er synd at regjeringen i statsbudsjettet også for 2017 har foreslått å bevilge kun til prosjekter og ikke til implementering av nye tiltak.

Færre sentra fra 2017

Helsedirektoratets evalueringen viser ifølge Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) at sentrene fungerer best der utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester er samlokalisert. HOD har derfor bestemt at alle sentre skal ha ansvar for både sykehjem og hjemmetjenester og at antallet sentre reduseres fra 41 til om lag 20, altså om lag ett i hvert fylke, fra nyttår.

Det ble bevilget 45,3 mill. kroner til tiltaket i 2016. Midlene foreslås videreført i 2017.

MEST LEST:
Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Simen Aker Grimsrud (konst.)

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy