Ny oppgavefordeling gir mer tid til pasientene

VARIASJON: – Flere oppgaver og mer ansvar gjør arbedisdagen mer interessant, mener Ingrid Torbjørnsen.

VARIASJON: – Flere oppgaver og mer ansvar gjør arbedisdagen mer interessant, mener Ingrid Torbjørnsen.

Eva Kylland

På Sørlandet sykehus har portører og andre yrkesgrupper overtatt oppgaver fra pleierne. Det er en fordel for pasientene.

2014121512000020141215115902

F ør måtte pleierne på Sørlandet sykehus i Arendal stå i kjelleren og laste traller med tøy, frakte trallene opp på avdelingen og deretter legge alt på plass i hyller og skap.

Nå er det portørene som tar de tunge løftene i kjelleren, mens tekstilansvarlig Ingrid Torbjørnsen og hennes kolleger legger alt på plass på operasjonsavdelingen.

Mer effektivt

Pleierne på operasjonsavdelingen vet ikke hvor mye tid de sparer på at portører og tekstilansvarlig har overtatt levering av utstyr og tøy. Men Margaret Solheim, enhetsleder på husøkonomavdelingen, har målt tida en tekstilansvarlig bruker til halvannen time dagen. Hun regner med at portørene bruker like lang tid.

– Jeg er ganske sikker på at personalet på operasjon sparer mye mer enn de tre timene vi bruker på disse oppgavene, sier hun. Grunnen er at pleiere og andre utførte disse oppgavene en gang i blant og ikke hadde rutine på det. Nå er oppgavene overtatt av andre, som utfører arbeidet daglig og som derfor sannsynligvis gjør det raskere.

– Men det viktigste er at frigjort tid for helsepersonell betyr mer tid til pasientene og bedre tjenester, understreker Solheim.

Fornøyd med ny løsning

Wenche D. Berg og Janne Jettestad, avdelingsleder og enhetsleder på operasjonsavdelingen ved Sørlandet sykehus Arendal (SSA), sier det er en stor lettelse at de nå slipper å ta de tunge takene. De ser også andre fordeler med den nye arbeidsfordelingen.

– Vi er avhengig av kontinuerlig tilgang på rene tekstiler og forbruksvarer for operasjon, forklarer Berg. Hun syns den nye oppgavefordelingen fungerer bra, og sier at det alltid er nok tøy og forbruksvarer på avdelingen nå.

De to sykepleierne på operasjonsavdelingen er også fornøyd med at de ikke behøver å bruke tida på å hente og rydde inn rent tøy.

– Men det vi sparer av tid, blir spist opp av flere oppgaver uten at avdelingen er tilført flere ressurser, mener Berg.

Håper på mindre fravær

John Gauslå, avdelingsleder i Hotellservice, en avdeling som omfatter forsyning, renhold, kjøkken, tekstil og portørenheten, tok initiativ til prosjektet Rett person på rett plass. Han laget utkast til prosjektbeskrivelse og fikk full aksept fra sykehusledelsen våren 2013.

– Folk på hotellservice har hatt høyt sykefravær. Jeg tror det kommer av statiske oppgaver i tillegg til at arbeidet deres har vært ensidig og lite utfordrende, sier han. Han håper mindre monotoni, flere oppgaver og dermed en mer variert arbeidsdag vil redusere slitasjeskader og dermed også sykefraværet.

Vil ikke sløse med kompetanse

– Mange av oppgavene på et sykehus krever ingen helsefaglig kompetanse. Likevel er det helsepersonell som utfører dem. Det er et paradoks når vi vet at vi snart vil mangle tusenvis av sykepleiere og helsefagarbeidere, sier John Gauslå.

Derfor mener han det er helt nødvendig at
sykehusene tenker kompetanseheving og oppgaveglidning.

– Et annet argument for ny arbeidsfordeling er at våre folk er proffe på sine oppgaver. Det er derfor rasjonelt at vi overtar en del oppgaver som helsepersonell til nå har tatt seg av, sier lederen på Hotellserviceavdelinga.

Tillitsvalgt for Fagforbundet ved helseforetaket, Merethe Krogstad Hoel, syns det er flott at sykehuset har fått en leder som ser verdien av rett person på rett plass.

– Vi har i mange år brukt enhver anledning til å si at denne typen oppgaveglidning er både lønnsomt for arbeidsgiver og bra for ansatte, sier hun.

Mer variert dag

Ingrid Torbjørnsen kan underskrive på at arbeidsdagen hennes er blitt bedre.

– Jeg har fått mer å gjøre, men jobben er blitt mer variert og interessant, sier tekstilansvarlig på SSA. Hun har vært 31 år på sykehuset, først som renholder og sekretær før hun begynte i hotellserviceavdelingen for ti år siden.

Ny oppgavefordeling

I Arendal er det ansatte i Hotell- service-avdelingen som henter og bringer og legger på plass personalklær, grønt-tøy til bruk ved operasjoner og sengetøy på operasjonsavdelingen. Dette gjorde pleierne tidligere.

I Flekkefjord har Hotellservice overtatt forsyningstjenestene og renholdet av pasientarealene på
medisinsk avdeling. I tillegg har to renholdsoperatører fått opplæring slik at de nå vasker skopene på avdelingen. Også disse oppgavene gjorde pleierne før.

I Kristiansand samarbeider driftsavdelingen med kirurgisk avdeling slik at portører henter og leverer instrumenter til og fra steriliseringssentralen.

– Min visjon er at vi skal overta oppgaver fra alle avdelingene ved de tre sykehusene, sier John Gauslå, initiativtaker og leder av styringsgruppa. Han sier det er stor pågang fra avdelinger som vil være med i prosjektet.

Prosjektet i de tre avdelingene som allerede er med, skal evalueres og eventuelt utvides i løpet av 2015.

MEST LEST:
Virksomhetstillitsvalgt i Bufetat, Bjørn Ingar Skogvang, er glad for at arbeidsgiveren nå endelig tar tak i saken.

Virksomhetstillitsvalgt i Bufetat, Bjørn Ingar Skogvang, er glad for at arbeidsgiveren nå endelig tar tak i saken.

Kai Hovden

Nær tusen nattevakter har tapt pensjonsoppsparing etter tellefeil

SAMARBEID: Avtalen om tiltak mot skatteparadis er jobbet fram av blant andre LO og Fagforbundet. Avtalen blir på bildet signert av varaordfører og nå fungerende ordfører i Sør-Varanger, Pål Gabrielsen (SV). Fra venstre, Torbjørn Brox Webber, leder av Fagforbundet Sør-Varanger, Pål Gabrielsen og Hennin Bråten, leder av LO i Sør-Varanger.

SAMARBEID: Avtalen om tiltak mot skatteparadis er jobbet fram av blant andre LO og Fagforbundet. Avtalen blir på bildet signert av varaordfører og nå fungerende ordfører i Sør-Varanger, Pål Gabrielsen (SV). Fra venstre, Torbjørn Brox Webber, leder av Fagforbundet Sør-Varanger, Pål Gabrielsen og Hennin Bråten, leder av LO i Sør-Varanger.

Privat

De krever å få vite hva som skjer med pengene dine

FERIENS NØKKELPERSON: Ove Ølmheim tordde det var slutt på ferielivet i «vogna» da han måtte ha hjelp fra hjemmetjenesten hver dag. Men nå ferierer han nesten som før, takket være Grete Kile og hennes kolleger i hjemmetjenesten på Hvaler.

FERIENS NØKKELPERSON: Ove Ølmheim tordde det var slutt på ferielivet i «vogna» da han måtte ha hjelp fra hjemmetjenesten hver dag. Men nå ferierer han nesten som før, takket være Grete Kile og hennes kolleger i hjemmetjenesten på Hvaler.

Anita Arntzen

Syk i ferien? Her får Ove hjemmesykepleie på hytta

– Vi er veldig urolig for kommuneøkonomien samlet sett i  år, sier KS-leder Bjørn Arild Gram.

– Vi er veldig urolig for kommuneøkonomien samlet sett i år, sier KS-leder Bjørn Arild Gram.

Helge Rønning Birkelund

Fire av ti kommuner har vurdert å permittere ansatte under koronakrisen

SKEPTISK: Fagforbundets leder Mette Nord mener kommunene som ikke tok tillitsvalgte med i kriseledelsen under koronavirusutbruddet i vår, gjorde en potensielt farlig feilvurdering.

SKEPTISK: Fagforbundets leder Mette Nord mener kommunene som ikke tok tillitsvalgte med i kriseledelsen under koronavirusutbruddet i vår, gjorde en potensielt farlig feilvurdering.

Jan-Erik Østlie

Mette Nord: – Vanskelig å forstå hvordan kommuner tør å ikke ha med fagforeninger i korona-kriseledelse

KONKURS: Styreleder Christian Kjeldstad-Kåsen (til venstre) i Baos. Her fra rettssaken i Drammen tingrett, sammen med advokatene Marianne Kartum og Ragnhild K. Berdal fra Simonsen Vogt Wiig og Lasse Svendsen, daglig leder og medeier i Baos AS.

KONKURS: Styreleder Christian Kjeldstad-Kåsen (til venstre) i Baos. Her fra rettssaken i Drammen tingrett, sammen med advokatene Marianne Kartum og Ragnhild K. Berdal fra Simonsen Vogt Wiig og Lasse Svendsen, daglig leder og medeier i Baos AS.

Bjørn A. Grimstad

Dømt til å betale millioner etter søksmål - fredag slo velferdsselskapet seg konkurs

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy