Oslo: Fortsatt strid om pensjon for ansatte som privatiseres

Kritisk:  Nestleder i Fagforbundet Oslo, Roger Dehlin, jubler ikke over pensjonsutspillet til Oslo kommune.

Foto: Fagforbundet Oslo

Kritisk: Nestleder i Fagforbundet Oslo, Roger Dehlin, jubler ikke over pensjonsutspillet til Oslo kommune. Foto: Fagforbundet Oslo

Fagforbundet Oslo

Urimelig og urettferdig, mener Fagforbundet om Oslo-byrådets forslag til pensjonsløsning.

2015030512000020150306124443

sym@lomedia.no

Historien FriFagbevegelse og LO-Aktuelt fortalte om hjelpepleierne Anne Karin Nilsen og Karin Rones, er ikke unik. Nilsen og Rones ble nektet AFP etter at sykehjemmet de jobbet ved ble privatisert. Anne Karin Nilsen hadde bare seks uker igjen til pensjon da Attendo overtok driften av Rødtvet sykehjem i Oslo.

Gir honnør

Fagforbundet Oslo takker de to medlemmene som hadde mot til å stå fram med uretten de opplevde i privatiseringen av sykehjemmet.

– Vi gleder oss også på vegne av de 30 ansatte som nå får AFP i gavepensjon fra byrådet. Men det er langt flere som mister pensjonsrettighetene. Derfor kan ikke Fagforbundet stille seg bak en slik løsning. Carl I. Hagen sa rett ut i bystyremøtet at dette måtte løses før valgkampen, og det finansbyråd Eirik Lae Solberg nå gjør er å kjøpe seg ut billigst mulig i et valgår, sier Roger Dehlin, nestleder i Fagforbundet Oslo.

Pensjonsmøte

Tirsdag 3. mars møtte Oslo kommune forhandlingssammenslutningene til LO, Unio og YS for å diskutere pensjon. Oslo kommune erkjenner at det er urimelig at ansatte med lang tjenestetid i kommunen mister muligheten til å gå av med tidligpensjon kort tid før 62 år på grunn av virksomhetsoverdragelse. Og på møtet informerte kommunen om at de ønsker å finne ordninger som legger til rette for at ansatte med lang tjenestetid får anledning til å gå av med AFP-gavepensjon etter fylte 62 år. Kommunen vil begrense denne muligheten til dem som fyller 62 år innen to år etter tidspunktet for virksomhetsoverdragelse. Og det forutsettes 15 års tjenestetid i offentlig sektor forut for privatiseringen. Oslo kommune skal nå jobbe videre med problemstillingen.

Urettferdig

På Rødtvet sykehjem er det dobbelt så mange mellom 55-60 år som mister rettigheten til AFP enn det er ansatte som får byrådets tilbud om gavepensjon.

– For medlemmer som er 59 år og har lengre fartstid enn de som er ett og to år eldre, er dette veldig urettferdig. Byrådets forslag til løsning gjør at hvis du er 59 år og har jobbet 35 år i kommunen, får du ikke tilbud om AFP. Er du over 60 år og har jobbet 15 år, får du gavepensjon. Med andre ord hjelper byråd Lae Solberg kun de som har vært i media, påpeker Roger Dehlin.

Historien til Nilsen og Rones er verken uvanlig eller ny. Og Fagforbundet har kjempet for pensjonsrettighetene siden 2001, og det er flere hundre ansatte som de siste årene har mistet denne rettigheten. Nestlederen i Fagforbundet Oslo mener at Byrådet ikke sier hvordan de skal løse dette for framtida:

– Fagforbundet vil kjempe for at alle over 55 år skal beholde AFP-rettighetene, ikke bare de rundt 30 over 60 år, dette gjelder mange hundre ansatte som privatiseres.

Løsninger er mulig

I en pressemelding hevder Fagforbundets at kommunen er langt mer smidig når kommunen sentralt ikke er involvert. Og viser til at det er fullt mulig å videreføre AFP inn i en privat ordning slik det seinest ble gjort når Oslo havn KF overførte kranførerne til Yilport.

– En rettferdig og konkret løsning er at alle over 55 år får beholde AFP-rettighetene, Fagforbundet vil kjempe mot en innsnevra ordning, hvor kun ledere, eller enkeltgrupper i Oslo kommune får beholde sine opptjente rettigheter, etter byrådets eget forgodtbefinnende. Finansbyrådens gaveoperasjon endrer ikke dette! Det vi nå ser er privatiseringens pris, der byrådet sparer penger på de ansattes pensjon og lønn, fastslår Fagforbundets Roger Dehlin.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy