Regjeringen vil ha bachelor for ambulansearbeidere

BACHELOR: Regjeringen ønsker å etablere høyskoleutdanning med bachelorgrad for ambulansearbeidere. Dette har Fgforbundet jobbet for i lang tid.

BACHELOR: Regjeringen ønsker å etablere høyskoleutdanning med bachelorgrad for ambulansearbeidere. Dette har Fgforbundet jobbet for i lang tid.

colourbox

I den nye helse- og sykehusplanen som regjeringen lanserte fredag, vil den etablere nasjonale pilotprosjekter for å prøve ut et bachelorstudium i ambulansefag. Dette har Fagforbundet arbeidet for i mange år.

2015112313503420151123135620

per.flakstad@fagbladet.no

– Det er en trend både i Norge og internasjonalt at ambulansearbeidere er sykehusets forlengede arm og både behandling og diagnostisering startes i mange tilfeller utenfor sykehuset. Det er derfor svært gledelig at regjeringen nå følger opp anbefalingene fra flere utvalg og arbeidsgrupper om å styrke faget med en treårig høyskoleutdanning og bachelorgrad, sier leder av Fagforbundets sykehuskontor, Hans Martin Aase.

Tidlig diagnose

Han har selv sittet i flere av utvalgene og arbeidsgruppene som har jobbet med prehospitale tjenester, og kjenner arbeidet godt.

– Mange ambulanser har i dag svært avansert utstyr, blant annet avanserte multifunksjonsmaskiner for å diagnostisere hjerteproblemer og måle livsviktige funksjoner. Nå foregår et forsøk i Østfold med ambulanse som har CT-utstyr for å scanne hodet til pasienten ved mulig hjerneslag og sende et bilde inn til sykehuset. Men for å utnytte nytt og mer avansert utstyr og nye metoder, trengs det også ny og bedre kunnskap, og derfor er en høyskoleutdanning og bachelorgrad viktig, sier Aase.

Målrettet arbeid

– Fagforbundet er en av organisasjonene som har sett behovet og presset på alle steder vi har hatt mulighet til det for å etablere en høyskoleutdanning samtidig som fagbrevet i ambulansearbeiderfaget som en utdanning på videregående skole blir stående.

– Dette har vært en målrettet og langsiktig arbeid fra forbundets side, og jeg er godt fornøyd med at myndighetene har lyttet til oss, fortsetter han.’

Han registrerer at en annen arbeidstakerorganisasjon har skiftet navn og ønsker å framstå som den eneste organisasjonen for ambulansearbeidere.

– I stedet for å forsøke å ta medlemmer fra hverandre, burde vi heller bruke kreftene på å påvirke arbeidet med de overbyggende og store sakene. Fagforbundet er et stort forbund med nesten 350.000 medlemmer. Vi har representasjon i de fleste viktige arbeidsgrupper og utvalg, og vi har styrerepresentanter i helseforetakene. Vi bruker den påvirkningsmakten til beste for våre medlemmer, og det er veldig tilfredsstillende når vi har gjennombruddskraft, slik som i denne saken med høytskoleutdanning for ambulansearbeidere, sier Aase.

Kan komme raskt

Han vet ikke når pilotprosjektene vil komme i gang, men mener dette ikke trenger å ta lang tid.

– Det er allerede etablert høyskoletilbud flere steder, blant annet ved Høgskolen i Oslo i samarbeidet med Oslo universitetssykehus. Grunnlaget for å starte raskt er derfor til stede. Men dette er også opp til regjeringen, sier Hans Martin Aase.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Simen Aker Grimsrud (konst.)

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy