Støttekontakt og avlaster skal betraktes som fast ansatt

Illustrasjonsfoto.

Illustrasjonsfoto.

Britt Andreassen

Frostating lagmannsrett har opprettholdt tingrettens dom om at en støttekontakt og avlaster i Ålesund kommune skal betraktes som fast ansatt arbeidstaker og ikke oppdragstaker.

2015102913464820151029134937

per.flakstad@fagbladet.no

LES OGSÅ:

Avlaster vant i Høyesterett

Barne- og ungdomsarbeideren mente hun hadde krav på sykepenger og feriepenger som arbeidstaker selv om hun hadde skrevet kontrakt som oppdragstaker med kommunen.

Da hun ikke fikk dette, gikk hun, med støtte fra Fagforbundet, til sak mot kommunen, og fikk fullt medhold da tingretten behandlet saken i februar i fjor. Men kommunen anket avgjørelsen.

Nå har også lagmannsretten gitt henne medhold i at hun skal betraktes som ansatt.

Underordnet kommunen

Barne- og ungdomsarbeideren er støttekontakt og avlaster for et barn med downs syndrom. Dette gjør hun i tillegg til en annen fast jobb.

Kommunen mener hun må betraktes som oppdragstaker. Det er dette hun har avtalt med kommunen, og hun kan i stor grad styre så vel tidsbruk som innholdet i de oppgavene hun skal utføre, og at det ikke foreligger et underordningsforhold der kommunen som arbeidsgiver kan styre arbeidsoppgavene.

Fagforbundet mener at barne- og ungdomsarbeideren er arbeidstaker fordi hun stiller sin arbeidskraft stabilt til rådighet og står i et underordnet tjenesteforhold til kommunen, og har plikt til å underordne seg kommunens ledelse og kontroll. Hun har et grunnleggende behov for vern på lik linje med andre arbeidstakere.

Arbeidsplikt

I domspremissene sier lagmannsretten blant annet at avtalen mellom barne- og ungdomsarbeideren og Ålesund kommune bekrefter en personlig arbeidsplikt. Hun har plikt til å være avlaster, ikke plikt til å sørge for avlastning. Hun må også gi beskjed til kommunen hvis hun ikke kan gjennomføre arbeidsoppgavene sine ved for eksempel ferier, sykdom, reiser og liknende. Hun har med andre ord ikke anledning til å la andre ta over jobben for seg.

Lagmannsretten mener også, i likhet med tingretten, i at hun har et klart ansvar for å underordne seg kommunens ledelse. At kommunen har valgt å ikke ta styring og kontroll over oppgavene og arbeidet, er ikke avgjørende for om hun er arbeids- eller oppdragstaker.

Uenige om konsekvenser

Ålesund kommune hadde med seg kommunenes interesseorganisasjon KS i retten. KS er bekymret for konsekvensene av at støttekontakter og avlastere skal betraktes som arbeidstakere og ikke oppdragstakere.

Både KS og Ålesund kommune mener at hele tjenesten må omorganiseres, og at både brukere og støttekontakter og avlastere vil miste den friheten og fleksibiliteten som de har i dag hvis tingrettens dom skulle bli stående.

Da saken var oppe i tingretten bestred Fagforbundet at konsekvensene vil bli så store som KS frykter, og viste til at arbeidsmiljøloven, som arbeidsgiver er bundet av i forhold til arbeidstakere, har gode mulighet for nødvendig fleksibilitet.

Tingretten mente at eventuelle konsekvenser ikke kunne tillegges vesentlig betydning, og lagmannsretten er enig i dette.

Konklusjonen i lagmannsretten blir dermed at kommunens anke forkastes, og barne- og ungdomsarbeideren skal regnes som fast ansatt i kommunen som støttekontakt og avlaster.

MEST LEST:
Forhandlngsleder Mette Nord er fornøyd med at Fagforbundets medlemmer opprettholder kjøpekraften gjennom oppgjøret for de kommuneansatte. I tillegg er heletillegget økt.

Forhandlngsleder Mette Nord er fornøyd med at Fagforbundets medlemmer opprettholder kjøpekraften gjennom oppgjøret for de kommuneansatte. I tillegg er heletillegget økt.

Per Flakstad

Kommuneoppgjøret er i havn: Ansatte får mellom 1400 og 1900 kroner

Vaskeriansatte får et generelt årlig tillegg på nesten 2500 kroner etter årets lønnsforhandlinger. Bildet viser Karmjit Kaur, vaskeriansatt ved Nor Tekstil i Drammen.

Vaskeriansatte får et generelt årlig tillegg på nesten 2500 kroner etter årets lønnsforhandlinger. Bildet viser Karmjit Kaur, vaskeriansatt ved Nor Tekstil i Drammen.

Arkivfoto: Ole Palmstrøm

De vasker tøy for sykehus og sykehjem – nå får de 1000 kroner mer i lønnstillegg enn helsearbeiderne

STÅR FRAM: Målfrid J. Frahm Jensen ble utsatt for omfattende gjengjeldelser da hun varslet. Nå håper hun flere får bedre kompetanse og kunnskap om varsling og varslingens krefter.

STÅR FRAM: Målfrid J. Frahm Jensen ble utsatt for omfattende gjengjeldelser da hun varslet. Nå håper hun flere får bedre kompetanse og kunnskap om varsling og varslingens krefter.

Marie von Krogh

Målfrid varslet om tvangsbruk på den psykiatriske avdelingen. Så vurderte sjefen å få henne innlagt

Kvinnen oppga under jobbintervjuet at hun var utdannet helsefagarbeider. (Illustrasjonsfoto)

Kvinnen oppga under jobbintervjuet at hun var utdannet helsefagarbeider. (Illustrasjonsfoto)

Titti Brun

Kvinne jobbet ulovlig som helsefagarbeider i nesten ett år – løy om utdannelse i jobbintervju

Det tok ett år fra Jan-Olav Helmos første e-post til byråd Berg beordret ekstern granskning av etaten hun har ansvaret for.

Det tok ett år fra Jan-Olav Helmos første e-post til byråd Berg beordret ekstern granskning av etaten hun har ansvaret for.

Werner Juvik

Jan-Olav er varsleren bak søppelskandalen i Oslo. Selv ble han omplassert

Kravene fra forhandlingsleder Per Egil Johansen (tv) og leder i Faforbundet Oslo, Roger Dehlin, er blitt konkrete. Fristen for en forhandlingsløsning er ved midnatt 15. september.

Kravene fra forhandlingsleder Per Egil Johansen (tv) og leder i Faforbundet Oslo, Roger Dehlin, er blitt konkrete. Fristen for en forhandlingsløsning er ved midnatt 15. september.

Fagforbundet Oslo

Her er kravene i Oslos kommuneoppgjør

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy