Støttekontakt og avlaster skal betraktes som fast ansatt

Illustrasjonsfoto.

Illustrasjonsfoto.

Britt Andreassen

Frostating lagmannsrett har opprettholdt tingrettens dom om at en støttekontakt og avlaster i Ålesund kommune skal betraktes som fast ansatt arbeidstaker og ikke oppdragstaker.

2015102913464820151029134937

per.flakstad@fagbladet.no

LES OGSÅ:

Avlaster vant i Høyesterett

Barne- og ungdomsarbeideren mente hun hadde krav på sykepenger og feriepenger som arbeidstaker selv om hun hadde skrevet kontrakt som oppdragstaker med kommunen.

Da hun ikke fikk dette, gikk hun, med støtte fra Fagforbundet, til sak mot kommunen, og fikk fullt medhold da tingretten behandlet saken i februar i fjor. Men kommunen anket avgjørelsen.

Nå har også lagmannsretten gitt henne medhold i at hun skal betraktes som ansatt.

Underordnet kommunen

Barne- og ungdomsarbeideren er støttekontakt og avlaster for et barn med downs syndrom. Dette gjør hun i tillegg til en annen fast jobb.

Kommunen mener hun må betraktes som oppdragstaker. Det er dette hun har avtalt med kommunen, og hun kan i stor grad styre så vel tidsbruk som innholdet i de oppgavene hun skal utføre, og at det ikke foreligger et underordningsforhold der kommunen som arbeidsgiver kan styre arbeidsoppgavene.

Fagforbundet mener at barne- og ungdomsarbeideren er arbeidstaker fordi hun stiller sin arbeidskraft stabilt til rådighet og står i et underordnet tjenesteforhold til kommunen, og har plikt til å underordne seg kommunens ledelse og kontroll. Hun har et grunnleggende behov for vern på lik linje med andre arbeidstakere.

Arbeidsplikt

I domspremissene sier lagmannsretten blant annet at avtalen mellom barne- og ungdomsarbeideren og Ålesund kommune bekrefter en personlig arbeidsplikt. Hun har plikt til å være avlaster, ikke plikt til å sørge for avlastning. Hun må også gi beskjed til kommunen hvis hun ikke kan gjennomføre arbeidsoppgavene sine ved for eksempel ferier, sykdom, reiser og liknende. Hun har med andre ord ikke anledning til å la andre ta over jobben for seg.

Lagmannsretten mener også, i likhet med tingretten, i at hun har et klart ansvar for å underordne seg kommunens ledelse. At kommunen har valgt å ikke ta styring og kontroll over oppgavene og arbeidet, er ikke avgjørende for om hun er arbeids- eller oppdragstaker.

Uenige om konsekvenser

Ålesund kommune hadde med seg kommunenes interesseorganisasjon KS i retten. KS er bekymret for konsekvensene av at støttekontakter og avlastere skal betraktes som arbeidstakere og ikke oppdragstakere.

Både KS og Ålesund kommune mener at hele tjenesten må omorganiseres, og at både brukere og støttekontakter og avlastere vil miste den friheten og fleksibiliteten som de har i dag hvis tingrettens dom skulle bli stående.

Da saken var oppe i tingretten bestred Fagforbundet at konsekvensene vil bli så store som KS frykter, og viste til at arbeidsmiljøloven, som arbeidsgiver er bundet av i forhold til arbeidstakere, har gode mulighet for nødvendig fleksibilitet.

Tingretten mente at eventuelle konsekvenser ikke kunne tillegges vesentlig betydning, og lagmannsretten er enig i dette.

Konklusjonen i lagmannsretten blir dermed at kommunens anke forkastes, og barne- og ungdomsarbeideren skal regnes som fast ansatt i kommunen som støttekontakt og avlaster.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Simen Aker Grimsrud (konst.)

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy