JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Systematiserer folkehelsen

FOREBYGGERE: Kommuneoverlege Bettina C. Fossberg (t.v) og folkehelsekoordinator Ida Kristin Myhren ved en av Fet kommunes nye trimløyper.

FOREBYGGERE: Kommuneoverlege Bettina C. Fossberg (t.v) og folkehelsekoordinator Ida Kristin Myhren ved en av Fet kommunes nye trimløyper.

Erik M. Sundt

Sunt kosthold og det å bevege seg blir nå viktige kommunale oppgaver. Sørum og Fet kommuner er blant de første i landet som har laget en omfattende folkehelseplan.

2015092110322420230821171436

vegard.velle@fagbladet.no

F olkehelseloven krever at alle kommuner innarbeider folkehelsearbeidet i planverk. Mer konkret sier folkehelseloven at kommunene skal skaffe seg en oversikt over helsetilstanden i kommunen sin, lage en plan for det forebyggende helsearbeidet og ha nødvendige tiltak. De må kort og godt systematisere folkehelsearbeidet og ta dette arbeidet på alvor.

Akershus-kommunene Sørum og Fet har valgt å systematisere kunnskapen i en egen kommunedelplan. Til det har de fått hjelp av Helsedirektoratets veileder.

Ulike etater må samarbeide

For å holde et trykk på arbeidet, har Fet kommune etablert et folkehelseforum, som ledes av folkehelsekoordinatoren. Forumet består av folk fra ulike deler av kommunen: skole, samfunn og næring, kultur, barnehage, pleie og omsorg, kommunalteknikk og barn og unge. Folkehelsearbeid handler om å jobbe tverrfaglig.

– Det er viktig å innse at arbeidet slett ikke bare er omsorgsetatens bord, men at ansatte fra alle etater må samarbeide. Ulike tjenester tenker ulikt. Sykehjemmet setter de eldre i sentrum, plan og bygg etablerer sykkelveier, og skolen vil demme opp mot mobbing, forteller Bettina C. Fossberg. Hun er kommuneoverlege i både Fet og Sørum kommuner og ledet arbeidet med folkehelseplanen.

Organiserte kafésamtaler med innbyggerne

I arbeidet med folkehelseplanen organiserte kommuneoverlegen og prosjektgruppa kafésamtaler med innbyggerne for å få innspill til hva kommunen kunne bidra med for at de skulle få det bra. Blant svarene var idrettshall, gang- og sykkelveier, bedre kollektivtrafikk, skolemat, tilrettelegging for uorganisert aktivitet, undervisning om kosthold, samtaletilbud for barn og lavterskeltilbud innenfor psykisk helse, der folk ikke trenger en diagnose for å samtale med en fagperson.

Framover skal de ulike etatene i Sørum og Fet kommuner rapportere årlig til kommunalsjefen om hva de gjør, for å få oversikt og framdrift i folkehelsearbeidet.

– Målet er å legge til rette for god helse i befolkningen, påpeker Bettina Fossberg og folkehelsekoordinator Ida Kristin Myhren.

Både Sørum og Fet har definert de mest sårbare områdene, hovedutfordringene i folkehelsearbeidet. I Sørum består disse av overvekt, psykisk helse, samarbeid med frivilligheten og tilrettelegging av et trygt nærmiljø.

Tilbyr mestringskurs

Kommunene har etablert en interkommunal frisklivssentral hvor hensikten er å forebygge at sykdom utvikler seg samt å bedre helsa til folk som allerede er syke. Her tilbys blant annet kurs i livsmestring (mindfullness), depresjonsmestring og angstmestring i samarbeid med psykisk helsetjeneste.

– Dessverre kan det fortsatt oppleves som stigmatiserende å oppsøke den psykiske helsetjenesten. Noe helt annet er det å oppsøke en frisklivssentral. Folk får ikke behandling, men mestringstilbud. De som trenger det, får hjelp til å endre livsstilen i sunnere retning.

Hjelper med kosthold og trening

Gjennom frisklivssentralen vil kommunene satse på å gi hjelp til å endre kosthold og tilby fysisk aktivitet til dem som trenger det for å bedre helsa. Dette gjøres i egne kostholdsgrupper, BraMat-kurs, og treningsgrupper. Det er også et ønske om å gi et slikt tilbud til barn og unge, ikke minst siden overvekt er et økende problem.

– Bør vi satse på fysisk aktivitet for dem som allerede er overvektige eller aktivitet for alle? Det er et dilemma, og jeg har ikke konkludert, forteller kommuneoverlege Fossberg.

Psykiatrien inn i folkehelsemelding

I mars kom Helse- og omsorgsdepartementet med en ny folkehelsemelding, stortingsmelding nummer 19. Her sier regjeringen at psykisk helse skal få en større plass i folkehelsearbeidet. I tillegg skal arbeidet med en helsevennlig livsstil få en mer positiv vinkling, og det skal utvikles en ny eldrepolitikk; blant annet skal regjeringen sette aktive eldre på dagsorden i folkehelsepolitikken.

Satsingen på psykisk helse begrunnes slik: «I folkehelsearbeidet har det vært mest fokus på forebygging av somatisk sykdom og risikofaktorer som usunt kosthold, lite fysisk aktivitet, røyk og alkohol. Det er viktig. Men vi må også i folkehelsearbeidet ta inn over oss den store sykdomsbelastningen psykiske lidelser påfører befolkningen.

Mellom en tredel og halvparten av befolkningen vil oppleve minst én periode med en diagnostiserbar psykisk lidelse i løpet av livet. Depresjon er den psykiske lidelsen som gir flest tapte leveår. Depresjon gir økt risiko for tidlig død som følge av hjerte- og karsykdom og infeksjonssykdom.»

Fet og Sørum
kommuner

Kommuner på Nedre Romerike i Akershus. Mange av innbyggerne pendler til Oslo.

Har hatt sterk befolkningsvekst, spesielt i Sørum som har vokst med 500 innbyggere hvert år de siste årene.

På landsgjennomsnittet i overvekt. Rundt en firedel av ungdommene regnes om overvektige ved oppmøte på sesjon.

Folkehelseloven om folkehelsearbeid?

Lov om folkehelsearbeid ble vedtatt i 2011. Den definerer folkehelsearbeid som «samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen».

Loven slår fast at alle kommuner må ha en oversikt over helsetilstanden til innbyggerne og nødvendige tiltak som svarer til utfordringene i befolkningen. Loven krever ikke at folkehelseplanen skal være en kommunedelsplan. Den kan godt integreres i kommuneplanen eller andre planverk.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy