Vil øke kapasiteten på omsorgstjenestene

Sidsel Hjelme

Regjeringen ønsker å bedre kapasiteten og kvaliteten på omsorgstjenestene.

2014100912000020141008112822

tips@fagforbundet.no

For å klare dette foreslår regjeringen i statsbudsjettet å bevilge 199 millioner kroner til investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser. Midlene dekker første års utbetaling av tilskudd til utskifting, oppgradering og bygging av 2500 heldøgns omsorgsplasser.

I budsjettet er det også satt av 62 millioner til 1070 nye dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens.

Helseregister

I tillegg skal det brukes 20 millioner kroner til en forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenestene, og kommuner som ønsker å bli med i dette forsøket vil få et særskildt inntektspåslag.

Regjeringen vil også etablere et samlet helseregister for de kommunale helse- og omsorgstjenestene. – Vi har i dag for lite kunnskap og åpenhet om kvaliteten i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Registeret vil, sammen med pasientenes egne erfaringer og synspunkter, gi oss et godt grunnlag for å forbedre helse- og omsorgstjenestene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Fritt behandlingsvalg

I forslaget til statsbudsjett er det satt av 150 millioner kroner for å starte innføring av fritt behandlingsvalg. Som en del av denne reformen skal sykehusene få utvide kjøp av privat kapasitet gjennom anbud.

Retten til fritt behandlingsvalg skal først innføres innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling, psykisk helsevern og på enkelte områder av somatikken, ifølge Helse- og omsorgsdepartementes pressemelding.

Avvikler kommunal medfinansiering

I tråd med regjeringsplattformen foreslår regjeringen å avvikle ordningen for kommunal medfinansiering fra og med 2015. Ordningen ble innført i forbindelse med samhandlingsreformen i 2012. Dette medfører at rundt 5,7 milliarder kroner overføres fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Helse- og omsorgsdepartementet og legges i den innsatsstyrte finansieringen.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy