– Jeg hadde ikke vært den jeg er i dag uten fritidsklubben

TILLIT: Siv Janna mener det er viktig at ungdomsklubben må ha forutsigelige og trygge rammer med fast ansatte som kan bygge opp tillit over tid. Jakob åpnet seg og fortalte om sine problemer fordi han ble møtt med respekt og fikk tillit til de ansatte.

TILLIT: Siv Janna mener det er viktig at ungdomsklubben må ha forutsigelige og trygge rammer med fast ansatte som kan bygge opp tillit over tid. Jakob åpnet seg og fortalte om sine problemer fordi han ble møtt med respekt og fikk tillit til de ansatte.

Per Flakstad

Jakob Yuan Nergård (17) var ensom og utstøtt på skolen. Redningen ble fritidsklubben, hvor han fikk tillit og trygghet av Siv Janna Glømme og de andre voksne.

2014112412000020141125081556

per.flakstad@fagforbundet.no

– Jeg er et annet menneske i dag enn jeg ville ha vært uten fritidsklubben, sier Jakob Yuan Nergård. Han er en veltilpasset ungdom i full gang med utdanning, og med klare mål i livet.

Men livet har ikke alltid vært lett. Både på barneskolen og på ungdomstrinnet var han en av dem som ble holdt utenfor venneflokken blant klassekamerater, og han følte seg både alene og motløs.

– Jeg ble ikke fysisk mobbet, men jeg syntes det var både vondt og vanskelig å gå for meg selv. Nye elever som begynte i klassen, fikk klar beskjed om at de ikke skulle henge med meg, forteller han.

Heldigvis for Jakob fantes det andre steder å gå. På Uranienborg fritidsklubb, og senere Hamna i Frogner bydel, var det ingen som visste at de ikke skulle være sammen med ham, og han møtte også voksne som han fikk tillit til og kunne snakke med om problemene sine.

Skal bli barne- og ungdomsarbeider

En av dem han fikk god kontakt med, var klubbleder på Hamna, Siv Janna Glømmi. Hun har lang erfaring i å arbeide med barn og unge. Hun forsto at Jakob var en gutt som trengte voksenstøtte og et trygt miljø rundt seg. Gjennom samtaler og små, nesten umerkelige, integreringstiltak bygget han opp selvtillit og ble en del av miljøet i klubben.

I dag går han på barn- og oppvekstlinja på videregående skole, og planen er å bli barne- og ungdomsarbeider. Han har allerede hatt praksisen sin på Hamna fritidsklubb, og ifølge Siv Janna er han blitt en viktig ressursperson og medspiller når klubben har juniorkvelder.

Tillit og respekt

– Vi følger ikke noe spesielt mobbeprogram i klubben, men dette er selvsagt noe vi jobber med hele tida og tar opp på ulike måter. Vi observerer de barna og ungdommene som kommer hit, og forsøker å fange opp signaler fra dem som ikke har det bra eller som har behov for ekstra voksenkontakt, sier Siv Janna Glømmi.

Samtidig er hun veldig klar på at de ansatte på klubben har et stort ansvar som forbilder for ungdommene, ved siden av at de skal bygge opp tillit og ha respekt for at ungdom er ungdom – på godt og vondt.

– Tillit er alfa og omega i et slikt arbeid, skyter Jakob inn. – Uten den gjensidige repsekten og tilliten mellom meg og de ansatte, ville jeg ikke åpnet meg og snakket med dem slik jeg har gjort i flere år. Og denne tilliten har bygget meg opp og hjulpet meg til å bli den jeg er.

Skal ikke synes så godt

– På ungdomsklubben skal folk kunne leve ut annerledesheten sin og kreativiteten sin innenfor trygge rammer og med voksne til stede. Vi forsøker hele tida å tilpasse aktiviteten og tilbudene til de behovene som vi ser, men det er samtidig viktig ikke å stigmatisere noen ved å gjøre de tiltakene vi setter inn altfor synlige, mener Siv Janna.

Da hun for ei tid tilbake mente det var mye å ta tak i blant en del av jentene som besøkte klubben, ble det ble startet en jentegruppe, og det viste seg å fungere.

– Nå har vi en kulturgruppe som fungerer veldig bra. Blant annet hadde klubben en utstilling på Jernbanetorget i Oslo i sommer. Det var selvsagt stor stas for medlemmene å kunne stille ut arbeidene sine på et sted hvor de ble sett av så mange mennesker, forteller Siv Janna.

I tillegg viser klubben filmer hver fredag, gjerne med en diskusjon av filmen etterpå. Her har klubbarbeiderne store muligheter til å ta opp temaer og eventuelle problemer på et generelt grunnlag – uten at noen av ungdommene sitter med følelsen av at de blir utlevert eller at nettopp deres vanskeligheter blir synliggjort for andre.

– Denne muligheten prøver vi å bruke bevisst, sier Siv Janna.

Lønnsom forebygging

Hamna er – sammen med Uranienborg og Ruseløkka – kommunale fritidsklubber med fast ansatte. Siv Janna Glømmi mener dette har stor betydning for det arbeidet de gjør.

– Hvis vi skal klare å få tillit fra de unge, må vi bruke tid. Da er det helt avgjørende at ungdommen møter de samme menneskene fra gang til gang og blir kjent med dem, sier hun.

I dag har Hamna en full stilling som klubbleder, og en full stillingshjemmel som deles av fire ansatte, som alltid har «sine» ukedager. På den måten blir klubben stabil og forutsigbar.

– Vi vil gjerne bety noe for barna og ungdommene som går her. Etter min mening er fritidsklubbene med på å spare samfunnet for store utgifter fordi vi kan forebygge mange ungdomsproblemer, sier Siv Janna.

– Men denne forebyggende effekten av arbeidet vårt er jo ikke så lett å vise fram. Vi prøver jo nettopp å bety en forskjell for ungdommene uten at det skal synes så godt.

– Jeg håper likevel at politikerne som sitter i posisjon til å støtte fritidsklubbtilbudet forstår effekten av innsatsen vår, sier Siv Janna Glømmi.

Etter min mening er fritidsklubbene med på å spare samfunnet for store utgifter fordi vi kan forebygge mange ungdomsproblemer.

Klubbleder Siv Janna Glømmi

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy