Norge vil mangle 90.000 fagarbeidere i 2030:

– Lærlingene er viktige

TAKKET LÆRLINGENE: – Tusen takk for innsatsen dere har gjort. Selvfølgelig må det være lærlinger på en slik konferanse, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til lærlinger som var med å arrangere Arena for kvalitet i fagopplæringen i Bergen denne uka.

TAKKET LÆRLINGENE: – Tusen takk for innsatsen dere har gjort. Selvfølgelig må det være lærlinger på en slik konferanse, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til lærlinger som var med å arrangere Arena for kvalitet i fagopplæringen i Bergen denne uka.

Sidsel Valum

– Høy kvalitet på opplæring i skole og lærebedrift gir oss de fagarbeiderne vi trenger, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på konferansen i Bergen nylig. Samarbeid mellom skole og bedrift var hovedtema.

2015112713004320151201135011

sidsel.valum@fagforbundet.no

Bremanger: Alle lærlinger får ja og lærelønna opp 10 prosent

Sammen for flere lærlinger og mer heltid

Lærlingbedrifter skal merkes

Hva skal vi leve av i framtida, når oljeeventyret tar slutt?

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen minnet om at vi fortsatt i dette landet kommer til å leve av naturressurser, og det vi kan høste fra havet og jorda, som nordmenn har gjort i hundrevis av år. Energi, industri og salg av varer og tjenester og håndverk vil fortsatt komme til å sysselsette mange. Det vil fortsatt være behov for flinke og kompetente folk med fagbrev i barnehager og lærere i skolene våre.

– SSBs tall viser at vi innen 2030 kommer til å mangle 90.000 kvalifiserte fagarbeidere og samtidig kommer vi til å ha overskudd av folk som ikke har formell kompetanse, sa Røe Isaksen.

Han understreket at faglært arbeidskraft er en verdi utover utdanningen det innebærer.

Skal gi kontroll over 400 milliarder kroner årlig

Slik får du fagbrev i vaksen alder

Innvandrere sliter med å få godkjent sin utdanning

Fagtradisjon et konkurransefortrinn

– Den fagtradisjonen vi har handler om noe av kjernen i den norske arbeidslivsmodellen, som også er et stort konkurransefortrinn, sa han.

– Det holder ikke bare å snakke fram yrkesfagene, vi må også gjøre noe politisk, sa Røe Isaksen.

Han utfordret fylkeskommunene til å gjøre noe med misforholdet som i dag er i mange fylker mellom skoleplasser og læreplasser, og påpekte at ikke alle fylkeskommuner er flinke nok til å dimensjonere riktig. Noen gir for lett etter for det som er mest populære tilbud blant elevene, men som ikke fører til læreplass for alle.

Klar beskjed

– Dette er noe fylkeskommunene, og ikke Kunnskapsdepartementet bestemmer. Jeg har en veldig klar beskjed, og det er at det å opprettholde klasser fordi det er populært, hvis det ikke er læreplasser i den andre enden, det er å gjøre elevene en bjørnetjeneste. Og ikke da som noen tenåringer tror, bjørnetjeneste i betydningen en veldig stor tjeneste. Det er å kaste blår i øynene på folk, sa Røe Isaksen og høstet både latter og applaus i Bergens storstue, Grieghallen.

Lærlinger er prioritert

– Vi må sende et klart signal ut til alle bransjer og arbeidsplasser om at lærlinger er prioritert. Det er flott at vi får inn arbeidsinnvandring, men vi må for all del unngå en situasjon hvor den kortsiktige nedgangen i økonomien går på bekostning av den langsiktige rekrutteringen og kompetansen i Norge, sa Røe Isaksen, og høstet nok en gang applaus.

Forbrukermakt

Frivillighet og samfunnsansvar er stikkord for bedriftenes valg av å ta imot lærlinger eller ikke. Men kanskje kan forbrukermakt bidra til å øke bedriftenes motivasjon til å ta imot lærlinger? Ansatte i Utdanningsdirektoratet fortalte om et år med nyttårsforsett om kun å kjøpe tjenester fra bedrifter som er lærlingbedrifter. Læringbedrifter skal synliggjøres mer gjennom en ny merkeordning.

– Kunnskapsdepartementet har også tre lærlinger. Det er kanskje ikke så imponerende, men det er faktisk flest av alle departementene. Vårt håp er at vi skal komme i en drømmesituasjon hvor forbrukeren ikke bare spør etter mesterbedrift men også etter lærlingbedrift, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Det klarer vi ikke alene, sa han, og oppfordret alle i salen til å gå inn på facebook-siden til den nye merkeordningen, og søke etter: Har dere lærlinger? og gi den en «like».

– Til nå har vi over to tusen likes. Vi kan bidra med å gi et lite men viktig løft til bedrifter som tar inn lærlinger ved å gjøre det, sa han.

Fulltegnet konferanse

Konferansen Arena for kvalitet i fagopplæringen pågikk over to dager 24. – 25. november, og ble i år avviklet for tredje gang. Ifølge direktør i Utdanningsdirektoratet Petter Skarheim ble den fulltegnet på rekordtid med over 600 deltakere.

Regjeringens yrkesfagsatsing

Kunnskapsministeren oppsummerte hva som er regjeringens viktigste grep for å løfte yrkesfagene:

* Økning av lærlingtilskuddet til bedriftene på femten tusen kroner de siste to årene,

* Arbeidet med å gjennomgå alle de ni utdanningsprogrammene på yrkesfag for å se om det er samsvar mellom skolens tilbud og bedriftenes behov,

* Utdanningsstipender og rekrutteringsstipender for å styrke kompetansen hos yrkesfaglærere og rekruttere nye yrkesfaglærere fra arbeidslivet,

* Opprettelse av flere PPU-plasser og PPUY-plasser for å rekruttere flere yrkesfaglærere,

* Bedre mulighet for yrkesfaglærere til å hospitere i arbeidslivet for å oppdatere kompetansen sin, og innføring av et obligatorisk tilbud i alle fylker om praksisbrev som kan gi elever som ikke greier å fullføre et fagbrev og et to pluss to-løp til å komme raskt i jobb uten masse teoriopplæring i klasserom.

* Vekslingsmodell for elever som får opplæring både i skole og bedrift.

– SSBs tall viser at vi innen 2030 kommer til å mangle 90.000 kvalifiserte fagarbeidere og samtidig kommer vi til å ha overskudd av folk som ikke har formell kompetanse

Torbjørn Røe Isaksen.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy