Bremanger: Alle lærlinger får ja og lærelønna opp 10 prosent

VELVILLIGE: - Vi sier ja til alle som søker om å bli lærling for å rekruttere nok ansatte, sier Liv Marit Bøenn (tv) og Ann Kristin Førde.

VELVILLIGE: - Vi sier ja til alle som søker om å bli lærling for å rekruttere nok ansatte, sier Liv Marit Bøenn (tv) og Ann Kristin Førde.

Marit Bendz

Bremanger kommune har uvanlig mange lærlinger. Tommelfingerregelen sier én lærling per 1000 innbyggere. Bremanger har firedoblet tallet.

2015060912000020150609123515

Kommunestyret er svært opptatt av at kommunen satser på lærlinger, og spesielt på ungdommer som er fra kommunen. 16 lærlinger er på plass, selv om Bremanger bare har rundt 4000 innbyggere.

– Vi er blitt stadig mer bevisst på behovet for læringer og ser en stor gevinst i disse. Ikke minst fordi det er generelt høy alderssammensetning i Bremanger kommune, forteller personalsjef Liv Marit Bøen.

Øker lærlinglønna med ti prosent

– Vi prøver å si ja til alle som søker om å bli lærling, også fra andre kommuner. Vi har ikke noe valg, skal vi klare å rekruttere nok ansatte, sier Liv Marit Bøen.

Som et rekrutteringstiltak har kommunen vedtatt å øke lærlinglønna med ti prosent i forhold til det normale. Og det på tross av at kommunen er satt under administrasjon av Kommunaldepartementet, og står på den såkalte Robek-lista.

Lærlingbudsjettet er blitt doblet siden i fjor og ligger nå på 1,5 millioner kroner. Midlene kommer blant annet fra søknader om stipender og tilskudd til kompetanseheving fra fylkeskommunen, Fylkesmannen og KS.

Jobber metodisk med rekruttering

Kommunen jobber metodisk med rekrutteringen. Hvert andre år rulleres Kompetanse- og rekrutteringsplanen. Her synliggjør de hva som trengs av arbeidskraft. Og kommunepolitikerne kan vurdere hva slags kompetanse som trengs og hva som må gjøres for å rekruttere nyansatte. Målet er at kompetanse- og rekrutteringsplanen skal være et levende dokument.

Etterspør helsefagarbeidere

Helsefag er kanskje den kompetansen Bremanger trenger størst påfyll fra i årene som kommer. Kommunene har fått flere helsefagoppgaver med samhandlingsreformen. I tillegg er det mange ansatte som vil gå av med pensjon i årene som kommer. Likevel er det ikke noen overflod av søkere til dette faget.

Bremanger har forsøkt å møte misforholdet mellom behovet for helsefagarbeidere og mangelen på søkere med Prosjekt helsefagarbeider.

Ansatte fra kommunen reklamerer allerede i ungdomsskolen og på førsteåret i videregående skole for helsefagutdanning og sykepleie. Videre satser kommunen på voksne assistenter som ønsker å videreutdanne seg. Disse får full assistentlønn under utdannelsen, som inkluderer fem år med teori og realkompetanse. Målet er at de ansatte skal ha en hundre prosent stilling.

Motiverte instruktører er viktig

Personalsjefen er opptatt av at lærlingene skal ha gode instruktører og veiledere. Instruktørene blir kurset på forhånd, og får som veiledere frisket opp faget sitt.

Som belønning for innsatsen får veilederen et funksjonstillegg på 500 kroner i måneden, på toppen av den ordinære lønna.

– Tillegget viser at vi setter pris på veilederjobben, forteller Ann Kristin Førde, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Bremanger kommune.

Sier gjerne ja til flere

Personalsjefen og Fagforbundets hovedtillitsvalgt syns ikke kommunen er helt i mål med lærlinger.

– Det er ikke for mange som utdanner seg i dag. Hadde vi hatt flere søkere, ville vi sagt ja til flere, forteller de.

Spesielt merker de at lærlinger med tilknytning til kommunen blir boende ved endt utdanning.

Vil gjerne jobbe både i skole, barnehage og ungdomsklubb

Malin Beate Svarstad (20) tar eksamen som barne- og ungdomsarbeider i juni.

Hun startet sin lærlingutdanning ved Florø vidaregåande skule. Deretter begynte hun læreperioden i Svelgen barnehage, fortsatte til SFO på Svelgen skule, så til ungdomsklubben i Svelgen.

– Jeg har alltid likt å jobbe med barn, og syns det er fint å tenke på at jeg kan være med på å forme dem og være en rollemodell. Aller helst skulle jeg ønske jeg kunne jobbe alle steder: 50 prosent i barnehagen, 50 prosent i skolen og på kvelden i ungdomsklubben, sier Svarstad.

Mest utfordrende var det å følge opp enkeltelever på barneskolen, syns hun. Ikke minst å undervise elever som hadde leseproblemer.

– Jeg følte jeg strakk meg over for mye og fikk for liten tid sammen med enkelte elever. Jeg tok opp dette med veilederen og fikk endret opplegget mitt, forteller Svarstad.

Hun grudde seg på forhånd til å jobbe i skolen, men ble positivt overrasket.

– Jeg ble kjent med barna i Svelgen og fikk lov til å være barnslig selv. Det trivdes jeg kjempegodt med. Mest vanskelig syntes jeg det var å være streng og sint, noe som jo er nødvendig av og til, sier Malin Beate Svarstad.

Etter sommeren er planen hennes å fortsette å bo i Bremanger og søke jobber.

Bremanger kommune

• 4000 innbyggere. Ligger i Sogn og Fjordane.

• To sykehjem, to eldrekollektiver og to bokollektiver for de med nedsatt funksjonsevne

• Har i dag sju lærlinger, tre elever i teknisk, allmennfaglig utdanning og seks voksne under videreutdanning

• Har et lærlingbudsjett på 1,5 millioner kroner

Attraktive seniortiltak

Bremanger kommune er opptatt av å holde på seniorene og oppmuntrer de ansatte til å fortsette til de er 70 år. Alle ansatte får rett på to ferieuker ekstra fra de er 62 år.

Spesielt lærerne er det viktig å beholde, de er ikke nødvendigvis så lette å erstatte. Tradisjonelt har ansatte i denne yrkesgruppa sluttet så snart de har muligheten til det, men denne trenden tror personalsjef Liv Marit Bøen at de har klart å snu.

For å beholde lærerne i jobb noen år ekstra, lønner kommunen lærerne med 100 prosent lønn for 80 prosent jobb fra de fyller 62 år. Stadig flere lærere fortsetter som vikarer.

Ved passert 60 år får alle ansatte tilbud om et kurs for å forberede dem for pensjonsalderen.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy