JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Fagforbundet truer Bergen kirkelige fellesråd med søksmål

SØKSMÅL? Dersom Bergen Kirkelige Fellesråd fortsetter med sine konsernplaner inne blant annet barnehagedrift, truer Fagforbundet med å saksøke dem.

SØKSMÅL? Dersom Bergen Kirkelige Fellesråd fortsetter med sine konsernplaner inne blant annet barnehagedrift, truer Fagforbundet med å saksøke dem.

colourbox.com

Hvis Bergen kirkelige fellesråd velger å gå videre med planene om å skille ut deler av virksomheten i aksjeselskaper, varsler Fagforbundet søksmål.

2015101913324320151027125514

per.flakstad@fagbladet.no

LES OGSÅ: Kyrkja storeigar i barnehagar

Forbundet har sendt et brev til fellesrådet der det hevdes at en selskapsdannelse, slik fellesrådet planlegger, vil være i strid med kirkelovens bestemmelser og brudd på drøftingsplikten med de ansattes tillitsvalgte. Derfor varsler forbundet søksmål hvis fellesrådet går videre med planene.

Konsernstruktur

Fellesrådet driver i dag 20 barnehager i Bergen. Noen av dem er allerede egne aksjeselskaper som er kjøpt opp av fellesrådet, andre er rene menighetsbarnehager. For å finansiere oppkjøp og nybygg har fellesrådet tatt opp lån på 420 millioner kroner.

Nå planlegger fellesrådet å skille ut driften i en konsernstruktur med Akasia Holding AS som konsernspiss med fem aksjeselskaper:

• Akasia Barnehage AS

• Akasia Eiendom AS

• Akasia Eiendomsforvaltning AS

• Akasia Regnskap AS

• Akasia Kirke og Gravplass AS

Mange av Fagforbundets medlemmer, som i dag er ansatt i Bergen kirkelige fellesråd, vil etter planen få overført ansettelsesforholdet sitt til et av disse selskapene.

Konsekvenser ikke avklart

I brevet til fellesrådet skriver Fagforbundets advokat Børge Benum at forbundet mener selskapsdannelsen er i strid med kirkelovens paragraf 14, og at drøftingsplikten med de tillitsvalgte ikke er oppfylt.

Han skriver også at prosessen overfor menighetsrådene er kritikkverdig. Etter Fagforbundets oppfatning er rådene bedt om å gi tilbakemelding på om de ønsker å være med på selskapsdannelsen uten at de økonomiske og juridiske konsekvensene er tilstrekkelig avklart.

Betydelig gjeld

Det nye selskapet vil overta en betydelig gjeld på over 500 millioner kroner, og ifølge Fagforbundet er det uklart hvilke konsekvenser dette vil kunne få for de menighetsrådene som går inn og for menighetsrådets medlemmer.

Forbundet mener også at oppgaver som fellesrådet er pålagt å gjøre ikke uten videre kan overføres til andre rettssubjekter, for eksempel aksjeselskaper. Ved å gjøre dette, forsvinner blant annet beskyttelsen mot å kunne gå konkurs.

Må stanses

«Menighetsrådene kan ganske enkelt ikke ta stilling til selskapsdannelsen før de helt sentrale spørsmål om lovlighet i forhold til kirkelovens § 14, og om eventuelt på hvilke vilkår DNB samtykker til gjeldsovertakelse og hvilke konsekvenser dette kan få for menighetsrådene er nærmere redegjort for.», skriver forbundsadvokat Benum.

Fagforbundet mener prosessen må stanses inntil menighetsrådene kan ta et informert valg basert på saksframstillinger hvis de juridiske og økonomiske problemstillingene som selskapsdannelsen reiser er godt opplyst.

Den beste og ryddigste måten

Kirkeverge Kjell Bertel Nyland i Bergen kirkelige fellesråd bekrefter at de har mottatt brevet fra Fagforbundet, og sier at forbundet skal få et seriøst svar.

– Men vi har bedt om en utsettelse av svarfristen. Siden brevet er sendt til fellesrådet, mener vi det er mest korrekt at det også er fellesrådet som besvarer det, og vi skal ha vårt neste møte 4. november. Da vil brevet bli behandlet, og vi vil sende et gjennomarbeidet og ordentlig svar, sier han til Fagbladet.

Siden fellesrådet skal behandle brevet, ønsker han ikke i forkant å gå inn på de konkrete problemstillingene som Fagforbundet tar opp. Men på spørsmål om hvorfor Bergen kirkelige fellesråd mener det er fornuftig å etablere en konsernstruktur med flere aksjeselskap, svarer han slik:

– Når vi har spredd virksomheten vår på denne måten, mener vi denne formen for selskapsdannelse er den beste måten å skille de ulike formene for drift fra hverandre på en ryddig måte. Etter min mening vil en slik selskapsdannelse få oss helt à jour i forhold til kirkelovens bestemmelser, sier Nyland.

Han opplyser at 24 av 25 menighetsråd har svart, og de fleste er positive til å gå inn i en selskapsdannelse slik fellesrådet legger opp til.

– Ingen har så langt sagt nei, men en håndfull av menighetsrådene er ikke klare ennå. Imidlertid har vi satt en betenkningstid på to år, slik at det er fullt mulig å tilslutte seg senere, sier han.

Bekymret for konsekvensene

De tillitsvalgte i Fagforbundet og Delta i Bergen har lenge vært skeptiske til at menighetene skal bli aksjeeiere og at mange av de ansatte vil bli overført fra fellesrådet til de nye aksjeselskapene.

– Vi mener våre medlemmer står i fare for å miste rettigheter, blant annet i form av lavere pensjon siden de går fra en ytelsesordning til en dårligere innskudssordning. I tillegg vil alle som er over 55 år miste retten til AFP, sier rådgiver Trude Haukås ved Fagforbundets kompetansesenter i Hordaland.

– Det er første gangen vi ser en slik kommersiell tenkning fra et fellesråd, og vi er svært bekymret for hvilke konsekvenser dette kan åpne for, sier hun.

Tenker ikke kommersielt

Kjell Bertel Nyland avviser at de tenker kommersielt:

– Vi mener tvert om at etableringen av en slik selskapsstruktur vil bidra til å sikre arbeidsplasser for de ansatte. Våre menighetsbarnehager går i dag med underskudd, og ved å samle barnehagedriften i et aksjeselskap sørger vi for gode rammebetingelser for driften.

– Selvsagt erkjenner vi at det handler om tariffavtaler og pensjoner når ansatte skal overføres fra fellesrådet til et aksjeselskap. Men vi har vært tydelig på at ingen ansatte skal tape noe på dette, sier han.

Stor barnehagemarknad i Bergen

70 prosent av barnehagane i Bergen er private.

BKF er, gjennom selskapet Akasia, ein av dei største aktørane, med 10 prosent av barnehageplassane.

Kyrkja har dei sista åra lån fleire hundre millionar kronar for å veksa i barnehagemarknaden.

Det er første gangen vi ser en slik kommersiell tenkning fra et fellesråd, og vi er svært bekymret for hvilke konsekvenser dette kan åpne for

Trude Haukås, Fagforbundets kompetansesenter i Hordaland

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy